• EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ ปรับลดประมาณการ GDP ไทย ปี 2020 เป็นหดตัวที่ -5.6% จากคาดการณ์เดิมที่ -0.3% จากเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ภาวะถดถอย มาตรการปิดเมืองของไทย --- ด้านเศรษฐกิจโลก จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกที่รุนแรงเพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับมาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวดของหลายประเทศ ทำให้ EIC คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย และมีแนวโน้มหดตัวที่ -2.1% ในปี 2020 ต่ำกว่าช่วงวิกฤตการเงินโลกปี 2008-2009 --- ด้าน KKP Research ได้ปรับประมาณการอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจลงอีกครั้งจาก -2.4% เป็นลงลึกถึง –6.8% จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีความรุนแรงขึ้นกว่าเดิม และมาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้หดตัวลึกและยาวนานยิ่งขึ้นกว่าที่เคยประเมินไว้ --- ส่วน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่น่าจะยังไม่สามารถควบคุมได้ในระยะเวลาอันใกล้ ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเผชิญความเสี่ยงเชิงลบที่สูงขึ้น และมีแนวโน้มที่จะหดตัวอย่างรุนแรงในปีนี้ ดังนั้น แม้ว่าหลายประเทศจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวงเงินที่สูงกว่า 10% ของ GDP แต่ยังคงต้องติดตามประสิทธิผลของมาตรการต่อไป
Home กักตัวแต่ไม่กักใจ ช่วยพยุง SMEs สู้โควิด
กักตัวแต่ไม่กักใจ ช่วยพยุง SMEs สู้โควิด

กักตัวแต่ไม่กักใจ ช่วยพยุง SMEs สู้โควิด

สัปดาห์ที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดต่าง ๆ มีมาตรการปิดสถานที่หลายประเภท โดยคงไว้แต่จุดที่จำเป็น เช่น ตลาด ร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดของ COVID-19 สอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มระยะห่างทางสังคม หรือ social distancing ที่ทั่วโลกต่างยึดถือ ทำให้หลายคนต้องอยู่ที่บ้าน และทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) มากขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs เนื่องจากผู้คนไม่สามารถทานข้าวนอกบ้าน ออกไปชอปปิง เดินทางท่องเที่ยว หรือใช้บริการของธุรกิจต่าง ๆ ได้

 

จากข้อมูลล่าสุดในปี 2561 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs สร้างงานให้คนกว่า 11.1 ล้านคน โดยหาก SMEs ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจนต้องปิดตัวลง จะต้องมีคนอีกจำนวนมากตกงานพร้อมกัน นอกจากนี้ SMEs ยังเป็นผู้กระจายรายได้ที่เป็นตัวขับเคลื่อนการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจด้านการบริการและการท่องเที่ยว ซึ่งนอกจากสร้างรายได้ให้ประเทศแล้ว ยังสร้างเอกลักษณ์และสีสันของการท่องเที่ยวไทย

 

ดังนั้น ไม่ว่าเราจะทำงานอยู่ในแวดวงธุรกิจ SMEs หรือไม่ก็ตาม เพื่อประคับประคองให้ธุรกิจ SMEs ส่วนใหญ่และเศรษฐกิจโดยรวมผ่านพ้นวิกฤติ Covid-19 ไปด้วยกัน EIC ขอเสนอแนะ วิธีช่วยเหลือ SMEs ง่ายๆ จากที่บ้านดังนี้

 

1.สั่งอาหารจากร้านอาหารในละแวกที่อยู่อาศัยของตนเอง หรือสั่งอาหารออนไลน์จากผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งถือเป็นโอกาสในการลองร้านอาหารใหม่ ๆ ที่อาจค้นพบร้านอาหารที่ถูกและดี ของพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยอีกมาก

 

2.ซื้อของสดในตลาดละแวกบ้าน / ซื้อของใช้ในร้านโชห่วยมากขึ้น นอกจากไม่ต้องเดินทางไกลแล้ว ยังช่วยลดความแออัดของผู้คน จากการกระจายซื้อสินค้าตามตลาด / ร้านโชห่วย ต่าง ๆ โดยไม่กระจุกตัวซื้อสินค้าในจุดเดียวกัน

 

3.สั่งตรงผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อสนับสนุน SMEs ภาคการเกษตร ผ่าน platform เช่น ThailandPostMart.com

 

4.ชอปปิงออนไลน์จากร้านค้ารายย่อย ผ่านโซเชียลมีเดีย หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น อุปกรณ์เกี่ยวกับงานอดิเรกที่ชอบเนื่องจากการอยู่บ้านทำให้มีเวลามากขึ้น ตลอดจน การทำสวน การจัดบ้าน หรือการตกแต่งบ้าน สามารถสั่งซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องการใช้ผ่านกลุ่ม SMEs หรือเลือกตกแต่งบ้านจากงานศิลปะท้องถิ่น

 

5.ซื้อบัตรกำนัลจากร้านของธุรกิจ SMEs ที่ชื่นชอบ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจบริการ โรงแรมและร้านอาหาร ซึ่งจะช่วยให้ SMEs ได้รับเงินทันที ส่วนผู้ซื้อบัตรกำนัลสามารถนำไปใช้ในช่วงที่สถานการณ์ COVID-19 เริ่มดีขึ้นได้ อีกทั้งสามารถซื้อได้ในราคาพิเศษอีกด้วยเพราะหลายธุรกิจต่างลดราคาเพื่อจูงใจลูกค้า

 

6.แชร์ประสบการณ์ผ่านโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร หรือสินค้าคุณภาพที่ได้ค้นพบจากร้านในละแวกบ้าน และบอกต่อเพื่อเชิญชวนให้ผู้อื่นสนับสนุนธุรกิจ SMEs ด้วยกัน

 

ในช่วงที่ทั่วโลกต่างเผชิญกับวิกฤตเช่นนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ต่างได้รับผลกระทบอย่างหนัก การร่วมมือกันช่วยเหลือ สนับสนุน และประคับประคองธุรกิจไม่ว่าจะด้วยวิธีข้างต้น หรือวิธีอื่น ๆ จึงนับเป็นหนึ่งในบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เพื่อช่วยรักษาการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี สิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้คือการให้ความร่วมมือด้าน Social distancing ลดการอยู่ร่วมกันในสถานที่แออัด ล้างมือ ใส่หน้ากาก เพื่อให้สถานการณ์ สามารถคลี่คลาย ส่งผลให้เศรษฐกิจกลับมาสู่สถานการณ์ปกติได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติแล้วก็อย่าลืมสนับสนุน SMEs กันต่อไป

 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ EIC : https://www.scbeic.com/th/detail/product/6724

บทวิเคราะห์โดย : Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน