• นิด้า ระบุปัจจัยเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ที่เปลี่ยนแปลงจากผลกระทบของโรคไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของโลกชะลอตัว และต้องใช้ระยะเวลาอีกหลายปีกว่าจะฟื้นตัวกลับมาเหมือนช่วงก่อน COVID-19 ทำให้ไทยในฐานะประเทศที่พึ่งพารายได้จากการส่งออกและท่องเที่ยว ยังต้องเผชิญความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในระยะยาวต่อไป โดยคาดการณ์ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้จะหดตัวถึง 8-10%
Home นโยบายการเงินเผชิญข้อจำกัด ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน 
นโยบายการเงินเผชิญข้อจำกัด ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน 

นโยบายการเงินเผชิญข้อจำกัด ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน 

นโยบายการเงินเผชิญข้อจำกัดมากขึ้น...
ท่ามกลางราคาน้ำมันพุ่ง
จากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน 

 

สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้ยกระดับสูงขึ้น หลังการลอบสังหารนายพลกัสเซ็ม โซไลมานี ของอิหร่านในวันที่ 3 ม.ค. 2563 ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในตลาดโลก ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563 สูงขึ้น 7% แตะระดับ 70.5 เทียบกับสิ้นปี 2562 ที่ 66 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดยสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามว่า สหรัฐฯ และอิหร่านจะมีแผนปฏิบัติการทางทหารต่อจากนี้ในรูปแบบใด ซึ่งไม่ว่าสหรัฐฯ หรืออิหร่านจะช่วงชิงความได้เปรียบในการโจมตีกองกำลังทหารของอีกฝ่ายก่อน เรื่องดังกล่าวก็มีทีท่าว่าจะไม่ยุติลงง่ายๆ ซึ่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจไทย ยังขึ้นอยู่กับระดับราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น และระยะเวลาที่ราคาน้ำมันทรงตัวในระดับสูง โดยการประเมินในเบื้องต้น หากราคาน้ำมันดิบดูไบยืนที่ระดับ 80 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เป็นเวลา 6 เดือน คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อในประเทศเพิ่มขึ้นอีก 0.75% จากกรณีฐาน กล่าวคือ เงินเฟ้อทั่วไปจะขยับขึ้นมาเป็น 1.15%-1.65% ในขณะที่จะมีผลต่อ GDP ราว -0.08% (การประเมินดังกล่าวยังไม่รวมกรณีมีมาตรการดูแลราคาน้ำมันในประเทศ)

 

นอกจากปัจจัยราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะส่งผลต่อแรงกดดันเงินเฟ้อแล้ว แรงกดดันต่อค่าเงินบาทที่แข็งค่าอาจจะลดทอนลง ผ่านการลดลงของเกินดุลการค้าที่ลดลงจากการนำเข้าที่สูงขึ้น ส่งผลให้การดำเนินนโยบายการเงินเผชิญข้อจำกัดมากขึ้น ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ประกอบกับการเผชิญสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ดังนั้น บทบาทหลักในการประคองภาวะเศรษฐกิจในจังหวะที่เผชิญโจทย์ท้าทายรอบด้านจะอยู่ที่การดำเนินนโยบายการคลังเป็นหลัก 

 

กล่าวโดยสรุป สถานการณ์ในตะวันออกกลางรวมถึงระดับราคาน้ำมันที่จะเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปยังยากที่จะคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วดังกล่าวคงมีน้ำหนักมากพอที่จะมีผลต่อทิศทางการดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางทั่วโลก รวมถึงไทยให้เผชิญข้อจำกัดมากขึ้น