• ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยความต้องการของทองคำที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย และกดดันราคาทองคำให้อยู่ในทิศทางขาขึ้น มองว่า ทิศทางราคาทองคำขึ้นอยู่กับทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยราคาทองคำในตลาดโลกยังมีทิศทางปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดโลก ตราบเท่าที่ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกจากทั้งประเด็นสงครามการค้าและ Brexit ยังไม่ผ่อนคลายลง
Home ปี 262 คาดส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ไทยไปจีนโต 265%
ปี 262 คาดส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ไทยไปจีนโต 265%

ปี 262 คาดส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ไทยไปจีนโต 265%

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF ที่กำลังระบาดในประเทศจีน ทำให้ในปีนี้จีนอาจประสบปัญหาการขาดแคลนเนื้อสุกรเพื่อการบริโภคในประเทศ รวมถึงมีความจำเป็นต้องนำเข้าแหล่งโปรตีนชนิดอื่นๆ จากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะส่งผลบวกต่อสินค้าปศุสัตว์ไทย โดยเฉพาะการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ไปจีนได้เพิ่มขึ้น จากความต้องการผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในจีนที่ยังเติบโต แต่การผลิตในประเทศยังมีไม่เพียงพอ ประกอบกับอานิสงส์จากการที่จีนเปิดตลาดให้นำเข้าไก่จากไทย ทำให้คาดว่า ปี 2562 ไทยน่าจะส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ไปจีน คิดเป็นมูลค่าส่งออกทั้งสิ้น 230-240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโตถึงร้อยละ 265-280 เมื่อเทียบกับปีก่อน

 

อย่างไรก็ดี อาจจะต้องจับตาราคาไก่ภายในประเทศ ที่อาจจะปรับเพิ่มสูงขึ้นหลังจากความต้องการผลิตภัณฑ์ไก่เพื่อการส่งออกไปจีนเติบโตแบบก้าวกระโดด ในขณะที่ทิศทางการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ของไทยไปจีนหลังจากผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาด ASF ไปแล้ว น่าจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยเป็นสำคัญ

การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) ในจีน ตั้งแต่เดือนส.ค. ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ยังเป็นประเด็นที่น่าจับตาสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจสินค้าปศุสัตว์ เนื่องจากได้สร้างความเสียหายให้กับห่วงโซ่การผลิตสุกรโลกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกับจีนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักสุด เนื่องจากจีนเป็นผู้ผลิตสุกรรายใหญ่ที่สุดของโลกที่มีผู้เลี้ยงรายย่อยจำนวนมาก ทำให้การควบคุมเป็นไปด้วยความลำบาก โดยสถานการณ์ล่าสุดพบว่า การระบาดของโรคได้แพร่ขยายเป็นวงกว้างมายังฮ่องกง เวียดนาม กัมพูชาและสปป.ลาว ส่วนประเทศไทยยังไม่เคยพบการระบาดของโรคนี้

 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าว อาจทำให้ในปีนี้จีนต้องเผชิญกับการขาดแคลนเนื้อสุกรเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และมีความจำเป็นต้องขยายการผลิตและนำเข้าแหล่งโปรตีนชนิดอื่นๆ อาทิ ไก่ โค/กระบือ ฯลฯ เพิ่มมากขึ้น เพื่อมาทดแทนส่วนของเนื้อสุกรที่คาดว่าหายไปกว่า 5-6 ล้านตัน จากความต้องการบริโภคโปรตีนในกลุ่มสินค้าปศุสัคว์ที่ยังเพิ่มสูงอยู่ แต่การผลิตในประเทศยังมีไม่เพียงพอ โดยตัวเลขล่าสุดของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาหรือ USDA ระบุว่า ปี 2562 ปริมาณการนำเข้าสินค้าในกลุ่มปศุศัตว์ของจีนน่าจะพุ่งไปถึง 4.5 ล้านตัน หรือขยายตัวถึงร้อยละ 32.2 (YoY) โดยผลิตภัณฑ์ที่มีการขยายตัวมากที่สุดได้แก่ เนื้อไก่ (+68.1%) รองลงมาคือ เนื้อสุกร (+40.9%) และเนื้อโค-กระบือ (+14.5%) ตามลำดับ

ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่คาดว่าจะได้รับอานิสงส์จากการส่งออกสินค้าในกลุ่มสินค้าปศุสัตว์ไปจีนได้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ไก่จากผลกระทบโรคระบาด ASF ในจีน: หากมองถึงโอกาสทางการตลาดของไทย แม้ว่าเนื้อสุกรจะมีโอกาสสูงที่จีนจะนำเข้าเพิ่มขึ้นในปีนี้ แต่สำหรับโอกาสทางการตลาดไทยแล้วถือว่ายังน้อย เพราะการผลิตเนื้อสุกรในไทยยังเป็นการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศเป็นหลัก คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 97 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด (หรือราว 1.5 ล้านตัน) และมีเหลือเพื่อการส่งออกเพียงร้อยละ 3 ของปริมาณการผลิตเท่านั้น ในขณะที่เนื้อโค-กระบือ ไทยยังผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศและส่งออก ทำให้ยังต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี

ดังนั้น ถ้าพิจารณาโอกาสทางการตลาดในกลุ่มสินค้าปศุสัตว์ของไทยที่จะได้รับอานิสงส์จากสถานการณ์นี้ น่าจะตกอยู่ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์จากไก่ อาทิ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ไก่แปรรูป เป็นต้น เนื่องจาก 1) จีนมีความต้องการเนื้อไก่เพื่อการบริโภคสูงมาก จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาบริโภคไก่มากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อหมูในระยะนี้ ประกอบกับเนื้อไก่เป็นโปรตีนที่ให้แคลอรี่ต่ำและดีต่อสุขภาพ สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคจีนรุ่นใหม่ที่หันมาใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้น 2) อานิสงส์จากการที่จีนเปิดตลาดให้นำเข้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็งจากไทย (ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2561) หลังจากถูกระงับการส่งออกในช่วงที่พบการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกตั้งแต่ปี 2547 ปัจจุบันจีนประกาศรับรองโรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อไก่ของไทยแล้วจำนวน 7 ราย จากจำนวนโรงงานทั้งหมดในไทย 27 ราย ให้สามารถส่งออกสินค้าไปจีนได้ ขณะที่ไทยเองมีความพร้อมด้านการผลิตและส่งออก รั้งอันดับ 3 ในฐานะผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ที่สำคัญของโลก (เป็นรองแค่บราซิลและสหภาพยุโรป) และในปี 2562 มีความเป็นไปได้ว่าไทยจะสามารถผลิตสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไก่ได้กว่า 2.4 ล้านตัน ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลบวกต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ของไทยไปจีนได้เพิ่มขึ้นในปีนี้ 3) การที่จีนตอบโต้มาตรการทางภาษีกับคู่แข่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดไก่เนื้อจากบราซิล โดยการจัดเก็บภาษีนำเข้าถึงร้อยละ 17.8-32.4 รวมถึงการขึ้นภาษีนำเข้าไก่จากสหรัฐฯ ในอัตราร้อยละ 25 เพื่อเป็นการตอบโต้การยกระดับกำแพงภาษีของสหรัฐฯ อาจส่งผลให้จีนพิจารณานำเข้าไก่จากไทยมากขึ้น ซึ่งไทยมีข้อได้เปรียบด้านคุณภาพและค่าขนส่งที่ถูกกว่าผู้ส่งออกรายอื่นๆ

 

จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ปี 2562 การส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ของไทยไปตลาดจีน น่าจะมีมูลค่าส่งออกราว 230-240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโตถึงร้อยละ 265-280 เมื่อเทียบกับปีก่อน หรือคิดเป็นปริมาณการส่งออกทั้งสิ้นราว 33,200 ตัน และคาดว่าจีนจะขยับอันดับจากตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่อันดับ 7 ของไทยขึ้นเป็นอันดับ 3 ได้ในปีนี้ รองจากญี่ปุ่นและอังกฤษ โดยมีสินค้าหลักคือ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 99.8 ของการส่งออกทั้งหมด อย่างไรก็ดี อาจจะต้องจับตาราคาไก่ภายในประเทศ ที่อาจจะปรับเพิ่มสูงขึ้นหลังจากความต้องการไก่เพื่อการส่งออกเติบโตแบบก้าวกระโดด

 

หลังจากผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาด ASF

ไทยอาจเผชิญความท้าทายด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ทำตลาดในจีน

 

สำหรับสถานการณ์โรคระบาด ASF ในจีน ปัจจุบันยังอยู่ในช่วงของการควบคุมการระบาดของโรคและอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในการฟื้นกำลังการผลิตสินค้าในกลุ่มปศุสัตว์ภายในประเทศให้กลับมาสู่ภาวะปกติ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า แม้ในปีนี้ไทยอาจจะได้รับอานิสงส์จากความต้องการโปรตีนทดแทนอย่างไก่เพิ่มมากขึ้น และการที่คู่แข่งรายสำคัญโดนจีนโต้ตอบมาตรการทางภาษี แต่ในระยะต่อไปการเจาะตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไก่ในตลาดจีนยังมีความท้าทายอยู่ เนื่องจาก

 

ยังต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านการค้าที่รุนแรงในตลาด: แม้ว่าสหรัฐฯ และบราซิลจะถูกจีนตอบโต้ด้านการค้าผ่านมาตรการภาษี แต่จากการที่บราซิลเป็นผู้ผลิตไก่เนื้ออันดับ 1 ของโลก อาจจะทำให้จีนยังต้องพึ่งพาการนำเข้าไก่จากบราซิลอยู่ (โดยเฉพาะในกลุ่มไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่จีนนำเข้ามากที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไก่) เพราะจีนคงมีทางเลือกไม่มากนัก ท่ามกลางกระแสสงครามการค้าและข้อจำกัดด้านการผลิตในประเทศที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการที่พุ่งสูงขึ้น ประกอบกับไทยก็ยังคงต้องแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ที่มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งไปทำตลาดในจีนเช่นเดียวกัน เช่น อาร์เจนตินา ชิลี ฯลฯ ซึ่งทั้ง 2 ประเทศต่างได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าเช่นเดียวกับไทยผ่านข้อตกลงทางการค้าที่ทำไว้กับจีน ทำให้ผลบวกจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่อาจมีจำกัด

 

การขยายการลงทุนของผู้ประกอบการรายใหญ่ของไทยในจีน อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อยอดการส่งออกในระยะข้างหน้า: โดยคาดว่าผลของการระบาดของโรค ASF น่าจะทำให้ผู้ประกอบการวางแผนขยายการลงทุนเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการตลาดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหากเป็นไปตามแนวทางดังกล่าว ยอดการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ของไทยในจีนในระยะต่อไป อาจจะเติบโตในทิศทางที่ชะลอลงจากที่เติบโตสูงในปีนี้

 

อนึ่ง สำหรับภาพรวมการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ของไทย ปี 2562 นอกจากปัจจัยบวกในตลาดจีนเรื่องความต้องการโปรตีนทดแทนเนื้อสุกรที่พุ่งสูงขึ้น การส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ไทยไปยังตลาดหลักอย่าง ญี่ปุ่นก็มีแนวโน้มที่จะขยายตัวดีต่อเนื่องจากปีก่อน โดยเฉพาะไก่แปรรูป จากความต้องการในตลาดที่ยังเติบโตและการขยายการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในไทยเพื่อผลิตและป้อนสินค้ากลับไปยังญี่ปุ่น แต่อาจจะต้องจับตาคู่แข่งรายใหม่อย่าง เวียดนาม ที่ได้ไต่ขึ้นเป็นตลาดนำเข้าไก่แปรรูปอันดับ 3 ของญี่ปุ่นแล้ว (เป็นรองแค่ไทยกับจีน) หลังจากเริ่มส่งออกไก่แปรรูปไปทำตลาดที่ญี่ปุ่นได้เพียงแค่ 2 ปี และคาดว่าในระยะต่อไปน่าจะเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดได้เพิ่มขึ้น จากการเร่งพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์ปีกและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเจาะตลาดนำเข้าโดยเฉพาะญี่ปุ่น รวมถึงจับตาการแข็งค่าของเงินบาทที่อาจจะส่งผลให้ผู้ประกอบการแข่งขันด้านราคาได้ยากขึ้น เมื่อเทียบกับคู่แข่งสำคัญในตลาดโลกอย่าง บราซิล สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป

 

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ไทยไปยังตลาดโลกในปี 2562 น่าจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 3,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 11.8 (YoY) เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่เติบโตร้อยละ 10.2 (YoY) ซึ่งมีสินค้าศักยภาพสำคัญคือ ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป ที่มีสัดส่วนกว่าร้อยละ 77 ของการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ไทยไปยังตลาดโลก