• อีไอซี ธนาคารไทยพาณิชย์ คาดเศรษฐกิจไทยปี 2563 เติบโตที่ 2.7% ฟื้นตัวเล็กน้อยจากปี 2562 ที่คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวที่ 2.5% ตามภาคส่งออกที่มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ...เศรษฐกิจไทยปี 2563 มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ความไม่แน่นอนของสงครามการค้า ความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์ และความเปราะบางทางการเงินของภาคครัวเรือนและธุรกิจ ด้านสงครามการค้า แม้ล่าสุดจะมีข้อตกลงการค้าระยะแรกระหว่างสหรัฐฯ และจีน (Phase-1 deal) แต่นโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ยังมีความไม่แน่นอนสูงและอาจกระทบต่อการค้าโลก *** ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุเศรษฐกิจจีนปี 2562 เติบโตต่ำสุดในรอบ 29 ปี…คาดชะลอต่อเนื่องในปี 2563 แนวโน้มเศรษฐกิจจีนปี 2563 ยังคงจะไม่สดใส และน่าจะทรุดตัวลงจากปี 2562 โดยคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจจีนในปี 2563 จะเติบโตที่ร้อยละ 5.7 (กรอบคาดการณ์ที่ร้อยละ 5.5-5.9)
Home “ก.ล.ต. สอนหนู...รู้จักใช้เงิน”
“ก.ล.ต. สอนหนู...รู้จักใช้เงิน”

“ก.ล.ต. สอนหนู...รู้จักใช้เงิน”

ตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” หนึ่งในสิ่งที่จะสะท้อนความเป็นเด็กไทยยุคใหม่ได้นั้น นอกจากการรู้เท่าทันโลกและเทคโนโลยีแล้ว ทักษะในการบริหารจัดการเงินก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติของเด็กไทยยุคใหม่ด้วยเช่นกัน

 

​สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงได้จัดทำนิทานเรื่อง “พ่อแม่สอนหนู รู้จักใช้เงิน” โดยนำเสนอผ่านสื่อการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบของสมุดนิทานและคลิปวิดีโอ เพื่อปลูกฝังเรื่องการใช้เงินและการออมเงินสำหรับเด็ก ๆ

​เนื้อหานิทานดำเนินเรื่องผ่านตัวการ์ตูนหลัก คือ ด.ญ.ต้นข้าว ตัวแทนเด็กดีที่ได้เรียนรู้และเห็นคุณค่าการใช้เงินผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่สิ่งที่คุณพ่อสอนให้รู้จักการทำงานเพื่อที่จะมีรายได้มาใช้จ่าย และนำมาให้เป็นเงินค่าขนมของต้นข้าว รวมถึงให้เงินพิเศษเมื่อต้นข้าวช่วยเหลืองาน

 

​จุดสำคัญของเรื่องนี้อยู่ตอนที่คุณแม่ให้เงินไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้คุณพ่อ แต่ระหว่างทางเจอรถเข็นขายไอศกรีมก็เลยนำเงินที่ได้รับมาไปซื้อไอศกรีมจึงไม่มีเงินพอไปซื้อก๋วยเตี๋ยว เหตุการณ์นี้ทำให้ต้นข้าวเสียใจที่ทำให้คุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยว

 

​แต่คุณแม่ก็ได้สอนบทเรียนแก่ต้นข้าวว่า... “ลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อน แล้วถ้ามีเงินเหลือ ค่อยไปซื้อของที่อยากได้” คุณแม่ยังสอนให้แบ่งเงินค่าขนมมาหยอดกระปุกเพื่อนำไปซื้อของที่อยากได้ เป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้ต้นข้าวได้เรียนรู้เรื่องการใช้จ่ายและการออม

 

​นอกจากนี้ ในนิทานคุณแม่ยังได้สอนให้นำเงินที่ออมได้ไปหาดอกผลด้วยการฝากเงินกับธนาคาร สอนให้รู้จักดอกเบี้ย และการเก็บเงินอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างนิสัยการออม

 

​นิทานเรื่องนี้จึงสอนให้เด็ก ๆ ได้รู้และเข้าใจว่า ต้องซื้อของจำเป็นก่อนเมื่อเงินเหลือจึงซื้อของที่อยากได้ และการออมที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมตัวอย่างการใช้จ่ายเงินที่เข้าใจได้ง่าย และเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังนิสัยการประหยัดและการออม นิทานเรื่องนี้เหมาะสำหรับการนำไปสอนลูก ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี โดยสามารถเข้าชมนิทาน “พ่อแม่สอนหนู รู้จักใช้เงิน” ได้ที่ https://youtu.be/wgSci6_DDIw

 

โดย ฝ่ายสื่อสารและบริการผู้ลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)