• SCB EIC ประเมินว่าการส่งออกสินค้าเดือน มี.ค. 2024 ในรูป %YOY มีแนวโน้มหดตัวแรงจากปัจจัยฐานสูง แม้ภาคการผลิตและการค้าโลกจะอยู่ในทิศทางการฟื้นตัว เนื่องจากมีการส่งออกทองคำในเดือน มี.ค. 2023 มากถึง 1,568.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าปกติมาก ข้อมูลจากการแถลงข่าวของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่ามูลค่าการส่งออกในเดือน มี.ค. 2024 จะอยู่ที่ราว 25,500 – 26,500 หดตัวประมาณ -5.4% ถึง -8.9%  *** ด้าน Krungthai COMPASS เผยส่งออกเดือน ก.พ. ขยายตัว 3.6%YoY เติบโตติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 แต่ชะลอลงจาก 10.0%YoY เมื่อเดือนก่อน ประเมินว่าการส่งออกยังฟื้นตัวได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันต่อการส่งออกในปี 2567 ให้ขยายตัวได้เล็กน้อยที่ 1.8% โดยการส่งออกไม่รวมทองคำเดือน ก.พ. ขยายตัวที่ 1.2% จากสินค้าสำคัญหลายรายการที่ยังหดตัวต่อเนื่อง เช่น ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ แนวโน้มการส่งออกไปยังประเทศสำคัญมีความไม่นอนสูงโดยเฉพาะยุโรป และญี่ปุ่น
Home กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับเชฟรอนและบริษัทร่วมทุนมอบรถพยาบาล รพ.เกาะพะงัน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับเชฟรอนและบริษัทร่วมทุนมอบรถพยาบาล รพ.เกาะพะงัน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับเชฟรอนและบริษัทร่วมทุนมอบรถพยาบาล รพ.เกาะพะงัน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับเชฟรอนและบริษัทร่วมทุนมอบรถพยาบาลฉุกเฉินแก่โรงพยาบาลเกาะพะงัน
 
เมื่อเร็วๆ นี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ร่วมกับบริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทร่วมทุนแปลงสำรวจหมายเลข B8/32 อันประกอบด้วย บริษัท มิตซุยออยล์ เอ็กซพลอเรชั่น จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท พลังโสภณ จำกัด และบริษัท คริสเอ็นเนอร์ยี่ (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) จำกัด มอบรถพยาบาลเคลื่อนที่ขับเคลื่อนสี่ล้อพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน 1 คัน มูลค่ากว่า 1.9 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจาก นางวรรณฑกา ธิติภาทร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  เป็นประธานในพิธี การมอบรถพยาบาลฉุกเฉินในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานช่วยชีวิตผู้ป่วยเมื่อมีเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลในการส่งต่อผู้ป่วยหนักไปยังโรงพยาบาลภูมิภาค  

 


รถพยาบาลฉุกเฉินเคลื่อนที่ ที่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์อย่างครบครัน
 
นายอรรจน์ ตุลารักษ์ รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายโครงการร่วมทุน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ผู้ให้เกียรติเป็นตัวแทนในการส่งมอบรถพยาบาล กล่าวว่า “โรงพยาบาลเกาะพะงัน เป็นโรงพยาบาลที่มีความสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่เกาะพะงันและเกาะเต่า ในฐานะตัวแทนของบริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทผู้ร่วมทุน ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉินเคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลเกาะพะงัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  โดยได้รับความเห็นชอบจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน  โดยบริษัทฯ ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางโรงพยาบาล ทั้งในการจัดซื้อและดัดแปลงรถเป็นรถพยาบาลฉุกเฉินที่ได้คุณภาพ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือครุภัณฑ์การแพทย์ช่วยชีวิตฉุกเฉินอย่างครบครัน โดยเป็นรถแบบขับเคลื่อนสี่ล้อ จึงสามารถเข้าถึงพื้นที่เนินเขาที่มีความลาดชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที”

 


 
ทั้งนี้ รถพยาบาลฉุกเฉินคันนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,935,523 บาท และสามารถบรรทุกผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ได้ไม่น้อยกว่า 5 คน และมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้รับการออกแบบติดตั้งตามข้อกำหนดของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินทุกประการ พร้อมด้วยระบบไฟและเสียงสัญญาณตามที่กฎหมายกำหนด และได้ดำเนินการขออนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว