• SCB EIC คาด กนง. จะเริ่มลดดอกเบี้ยในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่ภาวะการเงินตึงตัวจะเริ่มส่งผลกดดันเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะที่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเปราะบาง ประกอบกับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าจะเริ่มปรับสูงขึ้น *** จึงประเมินว่า กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้งปลายปีนี้เหลือ 2.25% และปรับลดอีกครั้งเหลือ 2% ในช่วงต้นปีหน้า (2025)
Home กรุงไทยจัดกฐินสามัคคี “รักษาคน เพื่อรักษาธรรม”
กรุงไทยจัดกฐินสามัคคี “รักษาคน เพื่อรักษาธรรม”

กรุงไทยจัดกฐินสามัคคี “รักษาคน เพื่อรักษาธรรม”

กรุงไทยจัดกฐินสามัคคี “รักษาคน เพื่อรักษาธรรม” ร่วมสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยพระพิทักษ์สหโรคาและพระอุโบสถเจดีย์พิทักษ์ศาสนวงศ์ วัดตรีวิสุทธิธรรม

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ กรรมการ ธนาคารกรุงไทย เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ธนาคารกรุงไทย ประจำปี 2566 ณ วัดตรีวิสุทธิธรรม จ.สุพรรณบุรี  พร้อมด้วยคณะกรรมการ  ผู้บริหาร พนักงานธนาคารและบริษัทในเครือ โดยมี พระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์ เจ้าอาวาสวัดตรีวิสุทธิธรรม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน  2566

 


ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย น้อมนำจตุปัจจัยที่ได้จากผู้มีจิตศรัทธา ลูกค้า ผู้บริหาร และพนักงานร่วมทำบุญผ่านกรุงไทยเติมบุญ QR e-Donation  เป็นจำนวน 8,000,000 บาท เพื่อสมทบทุน สร้างสาธารณกุศล จัดสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย พระพิทักษ์สหโรคา และสมทบทุนสร้างพระอุโบสถเจดีย์พิทักษ์ศาสนวงศ์ วัดตรีวิสุทธิธรรม  โดยในส่วนการก่อสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยพระพิทักษ์สหโรคา เป็นโรงพยาบาลขนาดกลาง ประกอบด้วย อาคาร 6 เหลี่ยม 6 ชั้น มีห้องตรวจโรค แผนกเภสัชกรรมไทย แผนกเวชระเบียน แผนกผดุงครรภ์ไทย แผนกนวดไทยและตอกเส้น แผนกตาแพทย์แผนไทย ใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย มีจำนวนเตียงประมาณ 60 เตียง รักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และเป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยเอกชนแห่งแรก เพื่อสนองปณิธานกุศล “รักษาคน เพื่อรักษาธรรม” ของพระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์