• ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3/2566 ขยายตัวต่ำกว่าคาดที่ 1.5% YoY ส่งผลให้รวม 9 เดือนแรกของปีเศรษฐกิจไทยขยายตัว 1.9% YoY ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2566 มาอยู่ที่ 2.5% YoY ลดลงจากที่ประมาณการไว้ก่อนหน้าที่ 3.0% ...ทิศทางเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 คาดว่าจะได้รับแรงขับเคลื่อนจากฤดูกาลท่องเที่ยวเป็นหลัก...สำหรับทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2567 มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวในอัตราที่เร่งขึ้นจากปี 2566 โดยมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ
Home กรุงไทยจัดกฐินสามัคคี “รักษาคน เพื่อรักษาธรรม”
กรุงไทยจัดกฐินสามัคคี “รักษาคน เพื่อรักษาธรรม”

กรุงไทยจัดกฐินสามัคคี “รักษาคน เพื่อรักษาธรรม”

กรุงไทยจัดกฐินสามัคคี “รักษาคน เพื่อรักษาธรรม” ร่วมสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยพระพิทักษ์สหโรคาและพระอุโบสถเจดีย์พิทักษ์ศาสนวงศ์ วัดตรีวิสุทธิธรรม

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ กรรมการ ธนาคารกรุงไทย เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ธนาคารกรุงไทย ประจำปี 2566 ณ วัดตรีวิสุทธิธรรม จ.สุพรรณบุรี  พร้อมด้วยคณะกรรมการ  ผู้บริหาร พนักงานธนาคารและบริษัทในเครือ โดยมี พระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์ เจ้าอาวาสวัดตรีวิสุทธิธรรม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน  2566

 


ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย น้อมนำจตุปัจจัยที่ได้จากผู้มีจิตศรัทธา ลูกค้า ผู้บริหาร และพนักงานร่วมทำบุญผ่านกรุงไทยเติมบุญ QR e-Donation  เป็นจำนวน 8,000,000 บาท เพื่อสมทบทุน สร้างสาธารณกุศล จัดสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย พระพิทักษ์สหโรคา และสมทบทุนสร้างพระอุโบสถเจดีย์พิทักษ์ศาสนวงศ์ วัดตรีวิสุทธิธรรม  โดยในส่วนการก่อสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยพระพิทักษ์สหโรคา เป็นโรงพยาบาลขนาดกลาง ประกอบด้วย อาคาร 6 เหลี่ยม 6 ชั้น มีห้องตรวจโรค แผนกเภสัชกรรมไทย แผนกเวชระเบียน แผนกผดุงครรภ์ไทย แผนกนวดไทยและตอกเส้น แผนกตาแพทย์แผนไทย ใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย มีจำนวนเตียงประมาณ 60 เตียง รักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และเป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยเอกชนแห่งแรก เพื่อสนองปณิธานกุศล “รักษาคน เพื่อรักษาธรรม” ของพระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์