• Krungthai COMPASS ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นยังไม่สิ้นสุด แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะมีแนวโน้มลดลง แต่ กนง. คาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่ 2.0% ในปี 2566 และ 2567 *** มองว่า กนง. จะให้ความสำคัญกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมากขึ้นเนื่องจากสะท้อนสัดส่วนราคาที่ผู้บริโภคใช้จ่ายถึง 67.1% ของตะกร้าเงินเฟ้อ นอกจากนี้ กนง. กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อมีความเสี่ยงด้านสูงจากแรงหนุนด้านอุปสงค์ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวดี และการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการที่อาจเพิ่มขึ้นจากแรงกดดันด้านอุปทาน ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐในระยะข้างหน้า อีกทั้งเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงด้านสูงเช่นกัน จึงเป็นไปได้ว่าหากการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปอย่างเรียบร้อย *** กนง. มีโอกาสปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 1 ครั้ง สู่ระดับ 2.25% ต่อปี ในช่วงปลายปี 2566
Home กรุงไทย–แอกซ่า จับมือพันธมิตร เปิดโครงการ 'Save Our Sea 2023'
กรุงไทย–แอกซ่า จับมือพันธมิตร เปิดโครงการ 'Save Our Sea 2023'

กรุงไทย–แอกซ่า จับมือพันธมิตร เปิดโครงการ 'Save Our Sea 2023'

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ในฐานะผู้นำบริษัทฯ ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม หรือ Green Insurer ร่วมกับมูลนิธิ ลากูน่า ภูเก็ต และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน นำโดย คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 8 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คุณพีระ ป้อมสุข กรรมการ มูลนิธิลากูน่า ภูเก็ต (ที่ 7 จากซ้าย) และ คุณหิรัญ กังแฮ หัวหน้างานสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน(ที่ 6 จากขวา) พร้อมด้วยพนักงานและฝ่ายขายจิตอาสาของบริษัทฯ ร่วมเปิดตัวโครงการ “Save Our Sea 2023” ณ อังสนา ลากูน่า จ.ภูเก็ต

 


โดยคณะผู้บริหารของบริษัทฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ลากูน่า ภูเก็ต นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาล ลากูน่า ภูเก็ต และทีมงานจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ร่วมปล่อยลูกเต่าตนุกลับสู่ท้องทะเล เก็บขยะรอบชายหาด ซึ่งขยะที่คัดแยกได้ทำการส่งมอบ เพื่อทำเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนเรื่องประเภทของขยะให้แก่โรงเรียนอนุบาล ลากูน่า ภูเก็ต นอกจากนั้น ทีมผู้บริหารกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้ร่วมกับชุมชนมุสลิม บ้านท่าสัก จ.ภูเก็ต จัดทำบ้านปลาพร้อมปล่อยลงทะเล เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำนานาชนิด อาทิ ปลาทะเล และปลาหมึก เพื่อสร้างความสมดุลให้ท้องทะเลอันดามัน

ทั้งนี้ โครงการ “Save Our Sea 2023” เป็นโครงการความร่วมมือระยะยาว ในการสนับสนุนการปรับปรุง และซ่อมบำรุงบ่ออนุบาลเต่าทะเล ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เพื่ออนุบาลเต่าทะเลในประเทศไทย รวมถึงเต่ามะเฟืองที่เป็นเต่าใกล้สูญพันธุ์ โดยศูนย์วิจัยดังกล่าวถือเป็น 1 ใน 5 ประเทศทั่วโลกที่สามารถอนุบาลเต่ามะเฟืองได้

นอกจากนั้นกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต และพันธมิตรยังมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน ที่มุ่งมั่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อมทะเลของประเทศไทย รวมถึงเป็นแรงขับเคลื่อน ส่งเสริม และกระตุ้นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล (Climate Change & Biodiversity) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะอยู่เคียงข้าง คุ้มครอง พร้อมใส่ใจ สิ่งแวดล้อม #WeCommitToClimate

สำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมต่างๆ สามารถเข้าร่วมได้ที่ Facebook: Hearts in action volunteers และ Facebook : Taophiangphor ทุกความร่วมมือเล็กๆ น้อยๆ จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ เพราะแค่คุณปรับ โลกก็เปลี่ยน มาสร้างโลกให้ดีขึ้นไปด้วยกัน