• ‘ทีเอ็มบี’รายงานกำไร 9 เดือน ปี 2563 ที่ 8,877 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58% จากปีก่อน สำหรับไตรมาส 3 ตั้งสำรองฯ เพิ่มขึ้นแม้หนี้เสียยังอยู่ในระดับต่ำที่ 2.33% —— ‘ธนาคารกรุงเทพ’ และบริษัทย่อยรายงานกำไรสุทธิสำหรับ 9 เดือนของปี 2563 จำนวน 14,783 ล้านบาท ซึ่งได้รวมผลประกอบการของธนาคารเพอร์มาตา ตั้งแต่วันที่ธนาคารเข้าถือหุ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 —- ‘ธนาคารไทยพาณิชย์’ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ (งบการเงินรวมก่อนสอบทาน) ในไตรมาส 3 ของปี 2563 จำนวน 4,641 ล้านบาท ลดลง 69% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการตั้งเงินสำรองปกติที่สูงขึ้น สำหรับเก้าเดือนแรกของปี 2563 ธนาคารมีกำไรสุทธิจำนวน 22,252 ล้านบาท ลดลง 36% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
Home กลุ่มบริษัททีเอพี เปิดโครงการต้นแบบ'TAP Skill Bus'
กลุ่มบริษัททีเอพี เปิดโครงการต้นแบบ'TAP Skill Bus'

กลุ่มบริษัททีเอพี เปิดโครงการต้นแบบ'TAP Skill Bus'

กลุ่มบริษัททีเอพี เปิดโครงการต้นแบบ'TAP Skill Bus' โรดโชว์การศึกษาปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

กลุ่มบริษัททีเอพี ตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิต พร้อมสานต่อการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชนรอบโรงงาน เปิดตัวโครงการต้นแบบ “TAP Skill Bus” จัดกิจกรรมโรดโชว์การศึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยแก่นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี โรงเรียนราษฎร์นิยม และ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม เป็นต้น โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และการเรียนรู้ที่จะป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายต่างๆ รอบตัวในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะนำมาสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม ตามแผนแม่บท “Brew a Better World” ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 25 ปี

 

 

นางสาวสุจรรยา เศรษฐนันท์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน กล่าวว่า “กลุ่มบริษัททีเอพี เชื่อว่าการจะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม ควรเริ่มจากการวางรากฐาน และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชน เพื่อให้พวกเขาเติบโตไปเป็นบุคลากรคุณภาพของสังคม จึงเป็นที่มาของโครงการ “TAP Skill Bus” ที่เราได้นำความรู้ภายใต้แผนด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ‘Brew a Better World’ ในเรื่องของการปกป้องทรัพยากรน้ำ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย มาเผยแพร่ให้กับนักเรียนในชุมชนรอบๆ โรงงาน เพื่อให้พวกเขาสามารถนำความรู้เหล่านี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถส่งต่อความรู้ที่เป็นประโยชน์นี้ไปยังครอบครัวและเพื่อนบ้านได้อีกด้วย” 

 

 

โดยกิจกรรมภายใต้โครงการ TAP Skill Bus ประกอบด้วย 3 เรื่องหลักที่เป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิต ได้แก่

 

1) การปกป้องทรัพยากรน้ำ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา สิ่งที่ก่อให้เกิดน้ำเสีย อัตราการเกิดน้ำเสียจากประชากร 1 คน เทียบเท่ากับน้ำ 126 ขวด ต่อวัน วิธีการจัดการหรือบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการรณรงค์เรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า

 

2) การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยย้ำเตือนถึงปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนที่กำลังเป็นปัญหากับโลกเราในปัจจุบัน ผลกระทบทั้งหลายจากการเกิดภาวะโลกร้อน และวิธีปฎิบัติง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน ที่จะช่วยลดการเกิดภาวะโลกร้อน

 

 

3) การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย กับการเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยที่เยาวชนทุกคนสามารถพบเจอในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการปฎิบัติตัวบนท้องถนนอย่างถูกวิธีและปลอดภัย เช่น วิธีเดินบนท้องถนน ขั้นตอนการข้ามถนนอย่างปลอดภัย พร้อมกับย้ำเตือนเรื่องป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยที่เป็นประโยชน์และใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

 

“โดยในปีหน้า เรายังคงมีแผนที่จะเดินหน้าจัดโครงการ “TAP Skill Bus” อย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่าความรู้ที่มีประโยชน์เหล่านี้จะช่วยปลูกฝังให้เยาวชนมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม นอกจากจะช่วยให้พวกเขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพแล้ว ยังสามารถที่จะช่วยพัฒนาสังคมและชุมชนต่อไปในอนาคตอีกด้วย” นางสาวสุจรรยา ปิดท้าย

 

ข่าวเกี่ยวข้อง