• EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ เผยภาพรวมภาคการท่องเที่ยวในปี 2565 มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มเร่งตัวจากอุปสงค์คงค้างของการท่องเที่ยว (Pent-up demand) โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามายังไทยมีโอกาสเพิ่มสูงกว่าที่คาดไว้จาก 7.4 ล้านคน เป็นอาจแตะ 10 ล้านคน *** อย่างไรก็ดี ภาวะเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจที่เปราะบางในปัจจุบันอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจากค่าใช้จ่ายในด้านการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะค่าน้ำมันและกำลังซื้อที่ลดลง
Home กลุ่มพีทีจี หนุนน้ำมันปาล์มมีสุขให้กับศาลหลักเมือง กทม. -โรงครัววัดโมลีโลกยาราม
กลุ่มพีทีจี หนุนน้ำมันปาล์มมีสุขให้กับศาลหลักเมือง กทม. -โรงครัววัดโมลีโลกยาราม

กลุ่มพีทีจี หนุนน้ำมันปาล์มมีสุขให้กับศาลหลักเมือง กทม. -โรงครัววัดโมลีโลกยาราม

กลุ่มพีทีจี ร่วมสนับสนุนน้ำมันปาล์มมีสุขให้กับศาลหลักเมือง กทม. และโรงครัววัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร

 

บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จํากัด และบริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด บริษัทในกลุ่ม PTG ผู้จัดจำหน่ายก๊าซหุงต้มพีที นำโดยนายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จํากัด เป็นตัวแทนมอบน้ำมันปาล์มมีสุข เพื่อใช้ไว้สำหรับเติมตะเกียงที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ขนาดขวด 1 ลิตร จำนวน 20 ลัง โดยมีพลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง และคุณฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทยเป็นผู้รับมอบ

 

 

นอกจากนี้ทีมผู้บริหารบริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จํากัด และบริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด ยังได้ร่วมสนับสนุนน้ำมันปาล์มมีสุข เพื่อไว้สำหรับประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมทาน ให้กับโรงครัววัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร ขนาด 1 ลิตร จำนวน 20 ลัง โดยมีพระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกายารามราชวรวิหาร เป็นผู้รับมอบ โดยกิจกรรมทั้งหมดที่ แอตลาส เอ็นเนอยี และพีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนในครั้งนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่กลุ่มบริษัทพีทีจี อยากเห็นคนไทยทุกคน อยู่ดี มีสุข ไปพร้อมกัน