• สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะสามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ถึง 3.2) ชะลอลงจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 4.1 จากปัจจัยอุปสงค์จากต่างประเทศที่ชะลอตัวลงเป็นสำคัญ อันเป็นผลจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและปริมาณการค้าโลก ที่ชะลอตัวลง
Home กลุ่มมิตรผล ชวนเปิดโลกค้นหานวัตกรรมอ้อยแห่งอนาคต
กลุ่มมิตรผล ชวนเปิดโลกค้นหานวัตกรรมอ้อยแห่งอนาคต

กลุ่มมิตรผล ชวนเปิดโลกค้นหานวัตกรรมอ้อยแห่งอนาคต

กลุ่มมิตรผล ชวนเปิดโลกค้นหานวัตกรรมอ้อยแห่งอนาคต ผ่านคอนเซปต์ “Canergy for Better Life” ในมหกรรม Thailand Industry Expo 2019

 

ข่าวเกี่ยวข้อง