• SCB EIC ประเมินว่าการส่งออกสินค้าเดือน มี.ค. 2024 ในรูป %YOY มีแนวโน้มหดตัวแรงจากปัจจัยฐานสูง แม้ภาคการผลิตและการค้าโลกจะอยู่ในทิศทางการฟื้นตัว เนื่องจากมีการส่งออกทองคำในเดือน มี.ค. 2023 มากถึง 1,568.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าปกติมาก ข้อมูลจากการแถลงข่าวของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่ามูลค่าการส่งออกในเดือน มี.ค. 2024 จะอยู่ที่ราว 25,500 – 26,500 หดตัวประมาณ -5.4% ถึง -8.9%  *** ด้าน Krungthai COMPASS เผยส่งออกเดือน ก.พ. ขยายตัว 3.6%YoY เติบโตติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 แต่ชะลอลงจาก 10.0%YoY เมื่อเดือนก่อน ประเมินว่าการส่งออกยังฟื้นตัวได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันต่อการส่งออกในปี 2567 ให้ขยายตัวได้เล็กน้อยที่ 1.8% โดยการส่งออกไม่รวมทองคำเดือน ก.พ. ขยายตัวที่ 1.2% จากสินค้าสำคัญหลายรายการที่ยังหดตัวต่อเนื่อง เช่น ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ แนวโน้มการส่งออกไปยังประเทศสำคัญมีความไม่นอนสูงโดยเฉพาะยุโรป และญี่ปุ่น
Home กองทุนประกันวินาศภัย 'ปันน้ำใจให้น้อง' ประจำปี 2567
กองทุนประกันวินาศภัย 'ปันน้ำใจให้น้อง' ประจำปี 2567

กองทุนประกันวินาศภัย 'ปันน้ำใจให้น้อง' ประจำปี 2567

กองทุนประกันวินาศภัยได้จัดโครงการ กองทุนประกันวินาศภัย “ปันน้ำใจให้น้อง” ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย พร้อมด้วยบุคลากรกองทุนประกันวินาศภัย จัดกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ภายใต้โครงการ กองทุนประกันวินาศภัย “ปันน้ำใจให้น้อง” ประจำปี 2567 ด้วยการรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค เช่น เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน เป็นต้น รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน เป็นจำนวน 35,000 บาท

 


พร้อมทั้งกองทุนประกันวินาศภัยร่วมหารือกับบุคลากรสำนักงาน คปภ. ภาค 2 (นครสวรรค์) และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นสื่อกลางและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ ในกรณีบริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยและบทบาทหน้าที่ภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัย