• Krungthai COMPASS ประเมินว่า แม้การระบาดและมาตรการคุมเข้มของภาครัฐใช้เวลาเพียง 2 เดือน แต่กว่าการท่องเที่ยวในประเทศจะฟื้นตัวสู่ระดับที่เคยประเมินไว้อาจเป็นช่วงกลางไตรมาส 2 คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียแก่ภาคท่องเที่ยวถึง 1.1 แสนล้านบาท จากตัวเลขนักท่องเที่ยวในประเทศที่จะหดตัว 22 ล้านคน *** ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมิน ทิศทางตลาดไทยเที่ยวไทยในปี 2564 น่าจะยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้จากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีที่ตลาดไทยเที่ยวไทยได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทำให้ทั้งปี 2563 คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจะมีจำนวนเพียงประมาณ 86.3 ล้านคน-ครั้ง หรือหดตัวสูงถึง 50.0% จากปี 2562 มองว่า ทางการน่าจะขยายระยะเวลาโครงการเราเที่ยวด้วยกัน หรือมีมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพิ่มเติมจนถึงสิ้นปี 2564 นี้ เนื่องจากภาคธุรกิจในห่วงโซ่ท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดระลอกใหม่และต้องใช้ระยะเวลานานขึ้นกว่าธุรกิจจะฟื้นตัว
Home คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จับมือ กัลฟ์ ลงพื้นที่ทำโครงการGULF Sparks Smiles
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จับมือ กัลฟ์ ลงพื้นที่ทำโครงการGULF Sparks Smiles

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จับมือ กัลฟ์ ลงพื้นที่ทำโครงการGULF Sparks Smiles


สานต่อพันธกิจเพื่อสังคม 'GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน' ครั้งที่ 2 จากองค์กรด้านพลังงานสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชน


 

ปัญหาด้านสุขภาพช่องปาก และการตรวจสุขภาพฟัน มักเป็นสิ่งที่หลายคนละเลย จนอาจส่งผลให้เกิดเป็นปัญหาในระยะยาวได้ ยิ่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีผู้ที่ต้องการรับความช่วยเหลือในส่วนของการรักษาปัญหาในช่องปากมากขึ้น เนื่องจากการทำทันตกรรมต้องหยุดชะงักไปชั่วคราวตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนด และเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ “GULF Sparks Smile มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” เพื่อเป็นการรักษาผู้ป่วยในเชิงรุก ผ่านการเข้าไปรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลจากศูนย์บริการสาธารณสุข โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งโครงการนี้ได้จัดขึ้นครั้งแรกในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ณ ชุมชนบ้านแบนชะโด กทม.

 

จากการตอบรับที่ดีของชุมชน และประชาชนที่มาใช้บริการ ทางบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ และ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้สานต่อกิจกรรมออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ครั้งที่ 2 โดยจัดขึ้นที่ มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน (ทับช้างบน) เขตสะพานสูง กทม. นอกจากนี้ทางทีมทันตแพทย์ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาสาสมัครจากกัลฟ์ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องทันตสุขศึกษาให้กับอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร (อสส.) และประชาชนที่สนใจ เพื่อที่ทีมอสส. จะได้นำองค์ความรู้ไปกระจายต่อแก่เพื่อนร่วมงานและคนในชุมชนต่อไป

 

 

นายสิตมน รัตนาวะดี ในนามตัวแทน นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เป็นครั้งที่ 2 ของโครงการ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ซึ่งเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ว่าจะออกหน่วยเช่นนี้เดือนละหนึ่งครั้งจนถึงสิ้นปี 2563 โดยการออกหน่วยในครั้งแรกได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีจากคนในชุมชน ครั้งนี้จึงได้มาออกหน่วยที่ มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน เขตสะพานสูง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่กัลฟ์ได้มาแจกข้าวกล่องในช่วงวิกฤติโควิด-19 จึงอยากกลับมาลงพื้นที่นี้อีกครั้ง เพื่อให้คนในชุมชนได้รับการรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากที่มีประสิทธิภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการคืนประโยชน์สู่สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน

 

 

“โครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เป็นโครงการที่ทางคณะทันตะ จุฬาฯ ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี โดยคณะฯ มุ่งหวังที่จะทำให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากที่มีประสิทธิภาพ ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การออกหน่วยจะลำบากกว่าในสถานการณ์ปกติ แต่เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือจากกัลฟ์ทั้งในส่วนของการอำนวยความสะดวกในการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่และกัลฟ์ได้มอบเครื่อง High Power Suction ที่ช่วยลดการฟุ้งกระจายของละอองน้ำลายได้อีกด้วย ทางคณะทันตะ จุฬาฯ ต้องขอขอบคุณกัลฟ์ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนความตั้งใจของคณะฯ เพื่อสร้างสังคมที่พัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน” รศ.ร.อ.หญิง ทญ.ดร.รังสิมา สกุลณะมรรคา รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ สื่อสารองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเสริม

 

 

 

นางสาวอรุณีย์ สิงสาหัส ตัวแทนอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร (อสส.) ชุมชนบ้านทับช้าง กล่าวว่า การที่กัลฟ์ร่วมมือกับทันตแพทย์ จากคณะทันตะ จุฬาฯ จัดทำโครงการคลินิกทันตกรรมเคลื่อนที่ช่วยให้คนในชุมชนได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น ได้รับการรักษากับคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ อสส.ในชุมชนยังได้รับความรู้ด้านทันตสุขศึกษา เรียนรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก การแปรงฟัน รักษาฟัน และการสังเกตอาการผิดปกติของสุขภาพฟันเบื้องต้นได้ และสามารถนำไปเผยแพร่ต่อให้กับคนในชุมชนได้ ช่วยให้ทุกคนในชุมชนสามารถดูแลรักษาฟันของตัวเองได้ในระยะยาว

 

 

ในส่วนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิและซักประวัติ ก่อนเข้าไปยังจุดตรวจสุขภาพฟันเบื้องต้น อีกทั้งมีการจัดที่รับบัตรคิว การจัดที่นั่งรอหน้าห้องตรวจให้มีระยะห่างที่เหมาะสม มีมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานทำฟันตามมาตรฐานทันตแพทยสภา โดยทันตแพทย์และบุคลากรทางทันตกรรม ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ เช่น แผ่นป้องกันใบหน้า (Face Shield) แว่นป้องกัน หน้ากากอนามัย ชุด PPE และถุงมือยาง ระหว่างปฏิบัติงาน มีฉากกั้น มีการทำความสะอาดเก้าอี้ทำฟันก่อนและหลังการรักษาทุกครั้ง มีเครื่องดูดละอองฝอย (Extra Oral Suction) เพื่อลดการฟุ้งกระจายของละออง เนื่องจากเป็นสถานที่ปิด จะมีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และทำความสะอาดพื้นที่ ทั้งก่อนและหลังการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ นอกจากนี้จะมีการควบคุมปริมาณคนที่เข้าไปรักษา โดยจะให้คนไข้หนึ่งคนอยู่ในบริเวณที่รักษาไม่เกิน 20 นาที และจะเปิดหน้าต่างเป็นระยะ มีพัดลมขนาดใหญ่ช่วยเป่าให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศ (Air Change) พร้อมทั้งเครื่องพลาสมาที่ช่วยฆ่าเชื้อในอากาศและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี

 

ในการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนเพี้ยนพิณอนุสรณ์ เขตบางนา โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ

https://www.facebook.com/GulfSPARK.TH/

ข่าวเกี่ยวข้อง