• อีไอซี ธนาคารไทยพาณิชย์ คาดเศรษฐกิจไทยปี 2563 เติบโตที่ 2.7% ฟื้นตัวเล็กน้อยจากปี 2562 ที่คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวที่ 2.5% ตามภาคส่งออกที่มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ...เศรษฐกิจไทยปี 2563 มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ความไม่แน่นอนของสงครามการค้า ความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์ และความเปราะบางทางการเงินของภาคครัวเรือนและธุรกิจ ด้านสงครามการค้า แม้ล่าสุดจะมีข้อตกลงการค้าระยะแรกระหว่างสหรัฐฯ และจีน (Phase-1 deal) แต่นโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ยังมีความไม่แน่นอนสูงและอาจกระทบต่อการค้าโลก *** ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุเศรษฐกิจจีนปี 2562 เติบโตต่ำสุดในรอบ 29 ปี…คาดชะลอต่อเนื่องในปี 2563 แนวโน้มเศรษฐกิจจีนปี 2563 ยังคงจะไม่สดใส และน่าจะทรุดตัวลงจากปี 2562 โดยคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจจีนในปี 2563 จะเติบโตที่ร้อยละ 5.7 (กรอบคาดการณ์ที่ร้อยละ 5.5-5.9)
Home 'ครอบครัวมิตรสิบ' เชิดชูอาชีพแท็กซี่ไทย
'ครอบครัวมิตรสิบ' เชิดชูอาชีพแท็กซี่ไทย

'ครอบครัวมิตรสิบ' เชิดชูอาชีพแท็กซี่ไทย

ประเทศไทยเริ่มมีแท็กซี่ให้บริการเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2466 โดยพระยาเทพหัสดิน ร่วมกับ พระยาพิไชยชาญฤทธิ์ เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท แท็กซี่สยาม ขึ้นเป็นครั้งแรก จวบจนปัจจุบัน 96 ปี สะท้อนให้เห็นว่า แท็กซี่มีส่วนสำคัญในการเดินทางของประชาชนชาวไทยมายาวนาน และปัจจุบันแท็กซี่ในประเทศไทยมีจำนวนมาก ทำให้บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ “MITSIB” ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการเช่าชื้อรถแท็กซี่ รวมถึงบริการสินเชื่อรถแท็กซี่และรถขนส่งสาธารณะเล็งเห็นถึงความสำคัญของธุรกิจแท็กซี่ไทย จึงริเริ่ม กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม คือ คนดี ศรีสังคม กับ โครงการ "ครอบครัวมิตรสิบ" เชิดชูอาชีพแท็กซี่ไทย เป็นหนึ่งโครงการ

 

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ “MITSIB” ตระหนักถึงความสำคัญ และแนวทางในการช่วยพัฒนาธุรกิจแท็กซี่ไทยให้ก้าวหน้า และนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นแก่นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ที่ได้จัดตั้ง โครงการ “ครอบครัวมิตรสิบ” เป็นโครงการใหม่สำหรับผู้ขับแท็กซี่ในปัจจุบัน

 

วัตถุประสงค์เพื่ออะไร

 

โครงการ “ครอบครัวมิตรสิบ” ก่อตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนคนขับแท็กซี่ให้ได้รับความสะดวก รวมถึงสนับสนุนให้คนใช้บริการแท็กซี่ในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยแท็กซี่ทุกคันสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมโครงการกับทางบริษัทได้ โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นลูกค้าของ “มิตรสิบ” แต่อย่างใด โดยผู้ขับแท็กซี่สามารถสมัครสมาชิกได้ทุกสาขา

 

วางเป้าหมายของโครงการไว้อย่างไรบ้าง

 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคนขับรถแท็กซี่ให้แข็งแกร่ง พร้อมมุ่งพัฒนา โครงการ “ครอบครัวมิตรสิบ” ด้านการให้บริการของผู้ขับแท็กซี่ให้ดีขึ้นภายใน 1-2 ปี (หรือ 2562-2563) ตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่คนขับแท็กซี่ไทยอีกด้วย

 

โครงการนี้ได้ประโยชน์อะไรบ้าง

 

แน่นอนเลยว่าโครงการ “ครอบครัวมิตรสิบ “ ให้ประโยชน์แก่คนที่ทำความดีให้กับสังคมไทย โดย ”มิตรสิบ” สนับสนุนคนดี ปลุกปั้นให้ผู้ขับรถแท็กซี่ เป็นคนดี ศรีสังคม ตามโครงการ “ครอบครัวมิตรสิบ” คนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิพิเศษ เช่น รับประทานอาหารกลางวันฟรี มีบริการจุดพักรถ บริการห้องอาบน้ำ บริการล้างรถฟรี และสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย ที่จะเป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก เพียงลูกค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องติดสติ๊กเกอร์มิตรสิบด้านท้ายรถ ก็สามารถรับสิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

 

ฉายภาพ กิจกรรม คนดี ศรีสังคม กับ โครงการ "ครอบครัวมิตรสิบ"

 

โครงการ “ครอบครัวมิตรสิบ” มีความมุ่งหวัง อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยขับเคลื่อนไปในทางที่ดีขึ้น พร้อมทั้งผู้ขับรถแท็กซี่ได้รับการยอมรับในสังคม ว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่สุจริต และมีความสำคัญในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทำให้ บมจ. มิตรสิบ ลิสซิ่ง อยากปลูกฝังให้ผู้ขับรถแท็กซี่มีน้ำใจไมตรีต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้โดยสาร รวมไปถึงผู้ขับขี่ที่ใช้ถนนร่วมกัน โดยสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้การใช้ชีวิตประจำวันของคนในสังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น

 

ทั้งนี้ บมจ. มิตรสิบ ลิสซิ่ง ยังได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ที่เป็นสมาชิกในโครงการ “ครอบครัวมิตรสิบ” เมื่อสมาชิกประสบกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก ทางมิตรสิบให้การช่วยเหลือกับสมาชิกตามเงื่อนไขที่วางไว้ นอกจากนี้ มิตรสิบนับเป็นหนึ่งแรงสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่ครอบครัวของผู้เป็นสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น ให้ความอนุเคราะห์งานศพเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือ ช่วยเหลือค่ารักษากรณีเจ็บป่วย นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล เป็นต้น

 

การเป็นคนดีในสังคมถือเป็นบุคคลที่น่ายกย่อง อาชีพคนขับแท็กซี่ถือเป็นอาชีพที่สุจริต ควรค่าแก่การได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นพลเมืองดีตัวอย่างของสังคมไทย

 

ข่าวเกี่ยวข้อง