• Krungthai COMPASS ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นยังไม่สิ้นสุด แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะมีแนวโน้มลดลง แต่ กนง. คาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่ 2.0% ในปี 2566 และ 2567 *** มองว่า กนง. จะให้ความสำคัญกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมากขึ้นเนื่องจากสะท้อนสัดส่วนราคาที่ผู้บริโภคใช้จ่ายถึง 67.1% ของตะกร้าเงินเฟ้อ นอกจากนี้ กนง. กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อมีความเสี่ยงด้านสูงจากแรงหนุนด้านอุปสงค์ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวดี และการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการที่อาจเพิ่มขึ้นจากแรงกดดันด้านอุปทาน ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐในระยะข้างหน้า อีกทั้งเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงด้านสูงเช่นกัน จึงเป็นไปได้ว่าหากการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปอย่างเรียบร้อย *** กนง. มีโอกาสปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 1 ครั้ง สู่ระดับ 2.25% ต่อปี ในช่วงปลายปี 2566
Home คาเธ่ย์ แปซิฟิค สานต่อโครงการ 'บิน 1 เที่ยว ปลูก 1 ต้น'
คาเธ่ย์ แปซิฟิค สานต่อโครงการ 'บิน 1 เที่ยว ปลูก 1 ต้น'

คาเธ่ย์ แปซิฟิค สานต่อโครงการ 'บิน 1 เที่ยว ปลูก 1 ต้น'

[ประเทศไทย] 24 เมษายน 2566 - สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เดินหน้าปลูกต้นไม้ในป่าชายเลน 20,000 ต้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปีนี้ ตามเป้าหมายในการปลูกต้นไม้ 1 ต้น ต่อบัตรโดยสาร 1 ใบที่มีการจำหน่ายระหว่างแคมเปญ “บิน 1 เที่ยว ปลูก 1 ต้น” ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยจะปลูกต้นไม้ในป่าชายเลนจำนวน 6,000 ต้นในประเทศไทย[1]

การผนึกกำลังพันธมิตรเพื่อนำทางสู่อนาคตที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิด “Greener Together” ถือเป็นแนวทางหลักในการดำเนินโครงการด้านความยั่งยืนของคาเธ่ย์ แปซิฟิค เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว สายการบินได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อมและพันธมิตรในชุมชนในการร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ฟื้นฟูถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ ตลอดจนรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยหลังจากที่ได้นำร่องโครงการ “บิน 1 เที่ยว ปลูก 1 ต้น” ในปี 2564 ที่ผ่านมา[2] ได้มีการขยายผลของกิจกรรมให้ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2565 พร้อมตั้งเป้าหมายที่จะปลูกต้นไม้ 1 ต้น ต่อการจำหน่ายบัตรโดยสาร 1 ใบ ในประเทศฟิลิปปินส์ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา และสิงคโปร์

สนับสนุนการมีส่วนร่วมในโอกาสวันคุ้มครองโลก

เนื่องในโอกาสวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ในวันที่ 22 เมษายน 2566 อาสาสมัครจำนวนกว่า 60 คน ประกอบด้วยพนักงานของคาเธ่ย์ แปซิฟิค ผู้แทนการค้า และพันธมิตรอื่น ๆ ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นแสมขาว 6,000 ต้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสายตา 8 คน จากมูลนิธิคอลฟิลด์ เพื่อคนตาบอด เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยเช่นกัน

 


นางสาวเคอรี ลุย ผู้จัดการประจำประเทศไทย สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค กล่าวว่า “เรารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้สานต่อโครงการปลูกต้นไม้ในประเทศไทย ที่ผ่านมา เราได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด และเล็งเห็นว่าผู้พิการมักไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้ เนื่องจากอาจถูกมองว่ามีข้อจำกัดในด้านต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม อนาคตของโลกของเราเกี่ยวข้องกับทุกคน เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเปิดโอกาสให้ผู้ที่บกพร่องทางสายตาได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นก้าวเล็ก ๆ ในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการมีส่วนร่วมที่ทุกคนสามารถมีบทบาทในการผลักดันด้านความยั่งยืน และจุดประกายให้คนในชุมชนได้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อไป”

พันเอกดิตถ์ สูยะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู กล่าวว่า “การอนุรักษ์ป่าชายเลนต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้และการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เราจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรที่มีแนวความคิดเดียวกับเรา อย่างคาเธ่ย์ แปซิฟิค ในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครั้งนี้”

นายเครื่อง ศรีบัวพันธุ์ ประธานมูลนิธิคอลฟิลด์ เพื่อคนตาบอด กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนของเราได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมร่วมกันกับคาเธ่ย์ แปซิฟิค มูลนิธิของเราให้ความสำคัญกับการสร้างทักษะให้แก่นักเรียน เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ผมเชื่อว่าประสบการณ์ครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ ความภาคภูมิใจ และช่วยให้แก่นักเรียนทุกคนได้ตระหนักว่า พวกเขาก็สามารถมีบทบาทในอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน”

Greener Together: ความมุ่งมั่นของคาเธ่ย์ แปซิฟิค ในการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน

คาเธ่ย์ แปซิฟิค มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำและผลักดันความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน ตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2565 ของคาเธ่ย์ แปซิฟิค ในชื่อ “Greener Together” โดยแนวคิดดังกล่าวจะยังเป็นแนวคิดหลักของแพลตฟอร์มการสื่อสารด้านความยั่งยืนของคาเธ่ย์ แปซิฟิค ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2565 ของคาเธ่ย์ แปซิฟิค ระบุว่า สายการบินมุ่งมั่นที่จะร่วมมือและสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกันกับพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการดำเนินโครงการที่สำคัญ อาทิ การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 การใช้เชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel) ในสัดส่วน 10% ของเชื้อเพลิงทั้งหมดของสายการบินภายในปี 2573 การขยายขอบข่ายของโครงการชดเชยคาร์บอน “Fly Greener” ให้ครอบคลุมระบบขนส่งสินค้า และการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวอย่างเป็นรูปธรรม