• ธปท. รายงานเศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม 2564 ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดและแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ ขณะเดียวกันการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นในหลายหมวดสินค้า สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มทยอยปรับเพิ่มขึ้น แต่โดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำ ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นตามภาวะอุปสงค์ที่ฟื้นตัว และปัญหา supply disruption ที่ทยอยคลี่คลาย ทั้งนี้ การใช้จ่ายภาครัฐยังมีบทบาทสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจ
Home ชาวทรู...ร่วมร้อยเรียงความดี ปลูกต้นไม้กว่า 24,000 ต้น รวม 165 ไร่
ชาวทรู...ร่วมร้อยเรียงความดี ปลูกต้นไม้กว่า 24,000 ต้น รวม 165 ไร่

ชาวทรู...ร่วมร้อยเรียงความดี ปลูกต้นไม้กว่า 24,000 ต้น รวม 165 ไร่

สานต่อโครงการ “ทรูรวมใจปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน”

 

บันทึกข้อมูลและติดตามการเจริญเติบโตผ่านแอป We Grow มุ่งสู่เป้าหมายองค์กรที่ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ในปี 2573

 

กรุงเทพฯ 22 พฤศจิกายน 2564 – เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน…ผู้บริหารและเพื่อนพนักงานกลุ่มทรู ร่วมใจปลูกต้นไม้กว่า 24,000 ต้น ในโครงการ “ทรูรวมใจปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน” มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ โดยทรู สนับสนุนกล้าไม้เศรษฐกิจจากโครงการ "ซีพี ร้อย รักษ์โลก” ให้เพื่อนพนักงานนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 2,400 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

 

 

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “โครงการ “ทรูรวมใจปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน” เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานชาวทรู ที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเชิญชวนนำที่ดินว่างเปล่าไม่ใช้ประโยชน์ มาปลูกต้นไม้กว่า 24,000 ต้น พร้อมมอบกล้าไม้เศรษฐกิจจากโครงการ "ซีพี ร้อย รักษ์โลก” ให้ผู้ร่วมโครงการ อีกทั้งยังจัดอบรมผ่าน TRUE VROOM ให้ความรู้ เตรียมความพร้อมก่อนลงมือปลูกและวิธีการบำรุงรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกป่า จากศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ กรมป่าไม้ รวมถึงอบรมวิธีการบันทึกข้อมูลการปลูกและติดตามการเจริญเติบโตผ่านแอปพลิเคชัน We Grow เพื่อติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ตลอดระยะเวลาโครงการ 10 ปี”

 

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 2,400 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยเพื่อนพนักงานทรู จังหวัดอุทัยธานี ชัยภูมิ สุรินทร์ ลำพูน ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ลพบุรี และสระแก้ว ได้นำพื้นที่ที่ว่างเปล่าไม่ใช้ประโยชน์จำนวน 165 ไร่มาเข้าร่วมโครงการ อันนับเป็นการสร้างมูลค่าให้กับที่ดิน เป็นทรัพย์สินระยะยาว ในส่วนบริษัทฯ ก็จะได้รับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้ดูดซับ นำมาชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการดำเนินกิจการ เพื่อเป้าหมายเป็นองค์กรที่ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ในปี 2573 ถือเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนร่วมกัน นอกจากนี้ กล้าไม้เศรษฐกิจของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการ "ซีพี ร้อย รักษ์โลก” เป็นการจ้างงานกลุ่มผู้ตกงาน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพประมง กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มผู้สร้างสาธารณะประโยชน์แก่สังคม ใน จังหวัดชลบุรี เป็นการจ้างงานสร้างรายได้ ช่วยเหลือสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้สามารถทำงานอยู่ในชุมชน เพิ่มความอบอุ่นให้กับครอบครัว อีกทั้งยังสร้างความเข้มเข็งแก่ชุมชนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางบริษัทฯ ได้ยึดถือและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

 

 

โครงการ "ซีพี ร้อย รักษ์โลก” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่กลุ่มทรู มุ่งมั่นสนับสนุนเป้าหมายของเครือซีพี ปลูกต้นไม้ครบ 10 ล้านต้นภายในปี 2573 มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กร Carbon Neutral ภายในอีก 9 ปีข้างหน้า

ข่าวเกี่ยวข้อง