• ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) โดดเด่นด้านความยั่งยืนในระดับโลก ล่าสุดการประกาศรายชื่อบริษัทที่เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ประจำปี 2562 บจ. ไทย 20 แห่ง ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนี DJSI โดย ADVANC เป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเข้าใหม่ในปีนี้ และในจำนวนนี้ 7 บจ. ไทยมีคะแนนเป็นที่หนึ่งใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 11 บจ. อยู่ในกลุ่มดัชนี DJSI World โดยไทยเป็นประเทศที่มี บจ. ได้รับคัดเลือกสูงสุดในอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ตอกย้ำการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ บจ. ไทยจนโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
Home ซีพีเอฟร่วมกับตำบลน้ำน้อย เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
ซีพีเอฟร่วมกับตำบลน้ำน้อย เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

ซีพีเอฟร่วมกับตำบลน้ำน้อย เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำน้อยร่วมกับซีพีเอฟเยี่ยมและมอบไข่ไก่ให้ผู้ป่วยติดเตียง

นายธงชัย  เส้งนนท์  นายกเทศมนตรีตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาล ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้ โดยมี นายสุนทร สุบรรพวงศ์  ผู้บริหารของโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหาดใหญ่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  หริอ ซีพีเอฟ ร่วมลงพื้นที่และนำผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ ไปมอบเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยในพื้นที่ 10 หมู่บ้าน จำนวน 335 ราย

 

ข่าวเกี่ยวข้อง