• การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) มาในจังหวะที่เศรษฐกิจไทยยังอยู่ภาวะชะลอตัวจากผลกระทบต่อเนื่องของสงครามการค้า การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงภาวะภัยแล้งที่รุนแรง ซึ่งปัจจัยต่อเนื่องดังกล่าวมีผลให้ GDP ในไตรมาสที่ 4 ขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินที่ 1.6% ต่อปี และเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2562 ขยายตัว 2.4% --- ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2563 ในเบื้องต้นว่า จะขยายตัวต่ำกว่ากรอบล่างของประมาณการที่ร้อยละ 2.5-3.0 โดยยังมองความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 2.0% ภายใต้เงื่อนไขที่ภาครัฐสามารถนำเม็ดเงินใหม่ลงสู่ระบบเศรษฐกิจได้ราวแสนล้านบาทในระยะเวลาที่เหลือของปี รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สามารถควบคุมได้ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ ****เศรษฐกิจไทยในปี 2563 ยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าจะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 ปรับตัวลดลง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน และส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงรายได้ของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ในการนี้ กระทรวงการคลังจึงได้มีการดำเนินมาตรการการเงินการคลังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ปี 2563 โดยจะช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวผ่านสถาบันการเงินของรัฐ --- พร้อมยืนยันเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันมีพื้นฐานแข็งแกร่ง ไม่มีแรงกดดันด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจทั้งอัตราเงินเฟ้อต่ำ ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล และฐานะทางการคลังสะท้อนจากหนี้สาธารณะต่อ GDP เพียงร้อยละ 41.3 ถือว่ายังอยู่ในระดับที่เข้มแข็งมาก
Home ซีพีเอฟร่วมกับตำบลน้ำน้อย เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
ซีพีเอฟร่วมกับตำบลน้ำน้อย เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

ซีพีเอฟร่วมกับตำบลน้ำน้อย เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำน้อยร่วมกับซีพีเอฟเยี่ยมและมอบไข่ไก่ให้ผู้ป่วยติดเตียง

นายธงชัย  เส้งนนท์  นายกเทศมนตรีตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาล ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้ โดยมี นายสุนทร สุบรรพวงศ์  ผู้บริหารของโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหาดใหญ่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  หริอ ซีพีเอฟ ร่วมลงพื้นที่และนำผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ ไปมอบเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยในพื้นที่ 10 หมู่บ้าน จำนวน 335 ราย

 

ข่าวเกี่ยวข้อง