• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานยอดขาย 9 เดือนแรกปี 2562 รวม 8.62 ล้านล้านบาท ลดลง 1.3% และกำไรสุทธิ 6.46 แสนล้านบาท ลดลง 15.4% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน จากผลของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว พบว่าหลักทรัพย์ที่รายงานผลกำไรสุทธิมีจำนวน 527 หลักทรัพย์ คิดเป็น 76.0% ของหลักทรัพย์จดทะเบียนที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด..ส่วนตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มียอดขายรวม 139,597 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.4% มีกำไรจากการดำเนินงาน 4,710 ล้านบาท ลดลง 19.2%
Home ซีพีเอฟ จับมือ แบงก์อิสลาม สร้างสุขให้พนักงาน
ซีพีเอฟ จับมือ แบงก์อิสลาม สร้างสุขให้พนักงาน

ซีพีเอฟ จับมือ แบงก์อิสลาม สร้างสุขให้พนักงาน

ซีพีเอฟ จับมือ แบงก์อิสลาม สร้างสุขให้พนักงานผ่านความมั่นคงทางการเงิน       
     

   
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จับมือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินสายให้ความรู้ด้านบริหารจัดการเงิน และส่งเสริมวินัยในการออมเงินให้แก่พนักงานและคนงานในสถานประกอบการของซีพีเอฟทั่วประเทศ ปูรากฐานสุขภาพการเงินที่มั่นคง เพื่อสร้างความสุขในการทำงานของพนักงานในองค์กร 

 

 

นางจิตภินันท์ รัตนชัยสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบริหารงานพนักงานสัมพันธ์ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งถือเป็นกำลังในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจและองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข มีขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล จึงได้จัดโครงการ“ปลดหนี้ สร้างสุขและส่งเสริมการออม”ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อช่วยเหลือพนักงานหรือคนงานที่มีปัญหาหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้นอกระบบ แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาหนี้ได้ด้วยตัวเอง โดยในปี 2562 เข้าสู่ปีที่ 4 ของโครงการฯ เดินหน้าสร้างความสุขในการทำงานให้แก่พนักงาน จากการติดตามผลโครงการฯ 3 ปีที่ผ่านมา พบว่าพนักงานและคนงานที่เข้าร่วมโครงการมีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น   
 
     
"ปีนี้ ซีพีเอฟได้ร่วมกับแบงก์อิสลามฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการปลดหนี้ ฯ ลงพื้นที่สถานประกอบการของซีพีเอฟ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านบริหารการเงินเพื่อถ่ายทอดความรู้และสร้างรากฐานด้านการเงินที่มั่นคงให้แก่พนักงานและคนงาน อาทิ  ติดตามการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำวันของครัวเรือน ให้คำแนะนำในการวิเคราะห์รายจ่าย และจัดสัดส่วนการออมเงิน เป็นต้น "นางจิตภินันท์ กล่าว          
 


นางจิตภินันท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่ของธนาคารอิสลามฯที่ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านการเงินแก่พนักงาน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์สินชื่อ  ทำให้กระบวนการพิจารณาเพื่อเข้าร่วมโครงการปลดหนี้ ฯเร็วขึ้น สามารถช่วยเหลือคนที่มีหนี้ได้จริง
  

 

ซีพีเอฟ ดำเนินโครงการปลดหนี้สร้างสุขและส่งเสริมการออม โดยริเริ่มจากสายธุรกิจสุกรเมื่อปี 2558   ปัจจุบันมีสถาบันการเงิน 3 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการฯและปล่อยกู้อัตราดอกเบี้ยพิเศษให้แก่พนักงาน  ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด  (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ข่าวเกี่ยวข้อง