• สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะสามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ถึง 3.2) ชะลอลงจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 4.1 จากปัจจัยอุปสงค์จากต่างประเทศที่ชะลอตัวลงเป็นสำคัญ อันเป็นผลจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและปริมาณการค้าโลก ที่ชะลอตัวลง
Home ซีพีเอฟ จับมือ แบงก์อิสลาม สร้างสุขให้พนักงาน
ซีพีเอฟ จับมือ แบงก์อิสลาม สร้างสุขให้พนักงาน

ซีพีเอฟ จับมือ แบงก์อิสลาม สร้างสุขให้พนักงาน

ซีพีเอฟ จับมือ แบงก์อิสลาม สร้างสุขให้พนักงานผ่านความมั่นคงทางการเงิน       
     

   
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จับมือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินสายให้ความรู้ด้านบริหารจัดการเงิน และส่งเสริมวินัยในการออมเงินให้แก่พนักงานและคนงานในสถานประกอบการของซีพีเอฟทั่วประเทศ ปูรากฐานสุขภาพการเงินที่มั่นคง เพื่อสร้างความสุขในการทำงานของพนักงานในองค์กร 

 

 

นางจิตภินันท์ รัตนชัยสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบริหารงานพนักงานสัมพันธ์ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งถือเป็นกำลังในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจและองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข มีขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล จึงได้จัดโครงการ“ปลดหนี้ สร้างสุขและส่งเสริมการออม”ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อช่วยเหลือพนักงานหรือคนงานที่มีปัญหาหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้นอกระบบ แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาหนี้ได้ด้วยตัวเอง โดยในปี 2562 เข้าสู่ปีที่ 4 ของโครงการฯ เดินหน้าสร้างความสุขในการทำงานให้แก่พนักงาน จากการติดตามผลโครงการฯ 3 ปีที่ผ่านมา พบว่าพนักงานและคนงานที่เข้าร่วมโครงการมีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น   
 
     
"ปีนี้ ซีพีเอฟได้ร่วมกับแบงก์อิสลามฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการปลดหนี้ ฯ ลงพื้นที่สถานประกอบการของซีพีเอฟ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านบริหารการเงินเพื่อถ่ายทอดความรู้และสร้างรากฐานด้านการเงินที่มั่นคงให้แก่พนักงานและคนงาน อาทิ  ติดตามการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำวันของครัวเรือน ให้คำแนะนำในการวิเคราะห์รายจ่าย และจัดสัดส่วนการออมเงิน เป็นต้น "นางจิตภินันท์ กล่าว          
 


นางจิตภินันท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่ของธนาคารอิสลามฯที่ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านการเงินแก่พนักงาน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์สินชื่อ  ทำให้กระบวนการพิจารณาเพื่อเข้าร่วมโครงการปลดหนี้ ฯเร็วขึ้น สามารถช่วยเหลือคนที่มีหนี้ได้จริง
  

 

ซีพีเอฟ ดำเนินโครงการปลดหนี้สร้างสุขและส่งเสริมการออม โดยริเริ่มจากสายธุรกิจสุกรเมื่อปี 2558   ปัจจุบันมีสถาบันการเงิน 3 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการฯและปล่อยกู้อัตราดอกเบี้ยพิเศษให้แก่พนักงาน  ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด  (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ข่าวเกี่ยวข้อง