• นิด้า ระบุปัจจัยเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ที่เปลี่ยนแปลงจากผลกระทบของโรคไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของโลกชะลอตัว และต้องใช้ระยะเวลาอีกหลายปีกว่าจะฟื้นตัวกลับมาเหมือนช่วงก่อน COVID-19 ทำให้ไทยในฐานะประเทศที่พึ่งพารายได้จากการส่งออกและท่องเที่ยว ยังต้องเผชิญความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในระยะยาวต่อไป โดยคาดการณ์ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้จะหดตัวถึง 8-10%
Home ซีพีเอฟ สนับสนุนครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยช่วยคนไทยสู้ภัยโควิด-19
ซีพีเอฟ สนับสนุนครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยช่วยคนไทยสู้ภัยโควิด-19

ซีพีเอฟ สนับสนุนครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยช่วยคนไทยสู้ภัยโควิด-19

ซีพีเอฟ สนับสนุนอาหารแก่ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2563

 

 

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์อาหารซีพี ได้แก่ ไข่ไก่ 10,000 ฟอง และเนื้อไก่สด 500 กิโลกรัม จากนางสาวอนรรฆวี ชูรัตน์รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19" เพื่อสนับสนุนครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย นำใช้ปรุงอาหารพร้อมทานแจกจ่ายให้แก่ผู้เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 ณ ตึกอำนวยนรธรรม สภากาชาดไทย เพื่อแสดงถึงความห่วงใยและยืนหยัดเคียงข้างคนไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

 

สำหรับครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ดำเนินการมอบอาหารปรุงสุกแจกให้ผู้ที่เดือดร้อน ผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศไปใน 9 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร เชียงใหม่ ตาก อุบลราชธานี นครราชสีมา สมุทรปราการ สระแก้ว นนทบุรี และวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

 

ข่าวเกี่ยวข้อง