• ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ปรับลดประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจในปี 2566 ลงจาก 3.2% เป็น 2.8% และปี 2567 จาก 3.6% เป็น 3.2% ตามลำดับ หลังแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ต่างประเทศมีความเปราะบางขึ้น โดยเฉพาะโมเมนตัมส่งออกที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้าหลักอ่อนแอ เช่นเดียวกับการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่แผ่วลงกว่าคาด *** ด้าน SCB EIC ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปี 2566 เหลือ 3.1% (เดิม 3.9%) จากข้อมูลจริงไตรมาส 2 ที่ต่ำกว่าคาดมากและการส่งออกสินค้าที่หดตัวแรงต่อเนื่อง แต่ยังมีแรงหนุนหลักจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยฟื้นตัวดีตามประมาณการ 30 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางที่เร่งตัวและเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายใหม่ ส่งผลให้ภาคบริการฟื้นตัวต่อเนื่องช่วยลดความเปราะบางในตลาดแรงงาน สำหรับมุมมองปี 2567 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตเร่งขึ้นที่ 3.5% จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องเป็น 37.7 ล้านคน
Home ซีพีแรม (ลาดกระบัง) ปลูกป่าแนวชายฝั่งกว่า 20,000 ต้น ลดโลกร้อน
ซีพีแรม (ลาดกระบัง) ปลูกป่าแนวชายฝั่งกว่า 20,000 ต้น ลดโลกร้อน

ซีพีแรม (ลาดกระบัง) ปลูกป่าแนวชายฝั่งกว่า 20,000 ต้น ลดโลกร้อน

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง) ขานรับนโยบายองค์กร และสหประชาชาติ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงและความยั่งยืนทางอาหาร ร่วมปลูกต้นไม้กว่า 20,000 ต้น ในโครงการ CPRAM Forest best for life #ปลูกเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ปีที่ 4 ภายใต้โครงการ “CPRAM GREEN LIFE” #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

 


นายปิยโชค ปิยางสุ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กล่าวว่า โครงการ CPRAM Forest best for life #ปลูกเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ปีที่ 4 ภายใต้โครงการ “CPRAM GREEN LIFE” #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน มุ่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย เสริมสร้างความสมดุลระบบนิเวศที่สมบูรณ์ เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโลก ทั้งป่าบก และป่าชายเลน อีกทั้ง ประเทศไทยมีพันธะสัญญาในการลดก๊าซเรือนกระจกตามเจตจำนงที่แสดงต่ออนุสัญญา UNFCCC ในการลดก๊าซเรือนกระจก 20-25% ภายในปี 2030

โดยได้ร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก จังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งสิ้นกว่า 20,000 ต้น บนพื้นที่กว่า 16,000 ตารางเมตร (10ไร่) ในโครงการ CPRAM Forest best for life #ปลูกเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ปีที่ 4 ภายใต้โครงการ “CPRAM GREEN LIFE” #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานบริษัท ซีพีแรม จำกัด ผนึกกำลังกับทุกภาคส่วน อาทิ กรมป่าไม้, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ, สำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2, สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง, ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวบ้าน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อมุ่งหวังเพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าชายเลน เสริมสร้างระบบนิเวศให้สมดุล และสมบูรณ์ เกิดการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สาเหตุสำคัญที่ส่งผลต่อปัญหาเรือนกระจกของโลก และช่วยผลิตก๊าซออกซิเจนบริสุทธิ์ให้มนุษย์ รวมถึงสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ ดำรงอยู่ได้อย่างสมดุล รวมถึงเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างคุณค่าทางสังคม และสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิต สู่ความยั่งยืนในทุกมิติ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

 


ป่าชายเลนมีคุณสมบัติพิเศษในการช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ เพราะสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงกว่าป่าประเภทอื่นๆ ทั้งนี้ก็เพราะว่า อัตราการสังเคราะห์แสงของป่าชายเลนที่สูง ช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยได้ โดยกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในรูปของเนื้อไม้ โดย Octavio Aburto นักชีววิทยาทางทะเลจากสถาบัน Scripps Institution of Oceanography ในเมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ออกมารับรองว่า “ป่าชายเลนเป็นตัวแทนของระบบนิเวศที่สำคัญมากในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

 


ทั้งนี้ ซีพีแรม ยังคงเดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย ทั้งป่าบก และป่าชายเลน โดยเป็นการปลูกกระจายไปตามจังหวัดที่ตั้งบริษัท ซีพีแรม จำกัด ทั้ง 7 แห่ง รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ อาทิ ลำพูน ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี ชลบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพฯ เป็นต้น เพื่อร่วมสร้างคุณค่าให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติรอบด้านสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม