• SCB EIC ประเมินว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.5% ไว้ตลอดปี 2024 มองว่า กนง. จะพิจารณาแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไปข้างหน้าในระยะปานกลางถึงระยะยาว (Forward looking) มากกว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้ว (Backward looking) หากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทยในระยะต่อไปยังเป็นไปตามที่ SCB EIC เคยคาดการณ์ไว้ว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ต่อเนื่องใกล้เคียงระดับศักยภาพที่ 3% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทยอยปรับสูงขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 1-3%
Home 'ซีพี แอ็กซ์ตร้า' ส่งมอบอาหาร-วัตถุดิบให้โรงเรียนทั่วประเทศ
'ซีพี แอ็กซ์ตร้า' ส่งมอบอาหาร-วัตถุดิบให้โรงเรียนทั่วประเทศ

'ซีพี แอ็กซ์ตร้า' ส่งมอบอาหาร-วัตถุดิบให้โรงเรียนทั่วประเทศ

ผ่านโครงการ 'ลำไย ปันสุข คืนสุข สู่ชุมชน' สนับสนุน 1 บาทต่อการขาย 1 กิโลกรัม ส่งเสริมเยาวชนเข้าถึงอาหารดีมีประโยชน์

กรุงเทพฯ 22 มกราคม 2567 – บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่ง แม็คโคร และค้าปลีก โลตัส เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติ มุ่งสนับสนุนอาหารสดและวัตถุดิบคุณภาพให้กับน้องๆ ในโรงเรียนทั่วประเทศ ผ่านโครงการ “ลำไย ปันสุข…คืนสุข สู่ชุมชน” ที่ช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีรายได้ เปิดพื้นที่จำหน่ายลำไยผ่านห้างแม็คโคร-โลตัสทุกสาขากว่า 2,800 แห่ง โดยทุกยอดการจำหน่ายลำไย 1 กิโลกรัม ร่วมบริจาค 1 บาท สนับสนุนให้เยาวชนเข้าถึงอาหารดี มีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมตามหลักโภชนาการ

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “แม็คโครดำเนินธุรกิจเคียงข้างเกษตรกรมากว่า 35 ปี มุ่งสานต่อพันธกิจในการเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรไทยมีรายได้ที่มั่นคง ผ่านการจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยแม็คโคร-โลตัสผนึกกำลังจัดกิจกรรม “ลำไย ปันสุข…คืนสุข สู่ชุมชน” ปีที่ 4 สนับสนุนให้ผู้ปลูกลำไยมีรายได้ และกระตุ้นการบริโภคลำไยอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้ให้กับชุมชน ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโต”

 


ดร.อภิรักษ์ เดชวรสิทธิ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกลยุทธ์และสนับสนุนธุรกิจ โลตัส กล่าวว่า “โลตัส มุ่งดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืนในทุกมิติ ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) โดยหนึ่งในประเด็นสำคัญด้านสังคม คือ การร่วมส่งเสริมการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของประชาชน (Health & Well-being) โดยกิจกรรม “ลำไย ปันสุข…คืนสุข สู่ชุมชน” ปีที่ 4 โลตัสจะนำรายได้จากการจำหน่ายลำไย 1 กิโลกรัม จำนวน 1 บาท นำไปสนับสนุนเป็นวัตถุดิบอาหารและอาหารสดให้กับโรงเรียน 72 แห่งทั่วประเทศ รวมมูลค่ากว่า 720,000 บาท เพื่อเป็นมื้ออาหารกลางวัน สนับสนุนน้องๆ นักเรียนให้บริโภคอาหารดี มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน พร้อมส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในวัยเรียน นอกจากนี้ โลตัส ยังได้จัดกิจกรรมส่งมอบอาหารและวัตถุดิบอาหารที่โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) อ. บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นตัวแทนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยโลตัส ร่วมให้ความรู้น้องๆ นักเรียนเรื่องการมีโภชนาการที่ดี พร้อมปันสุขด้วยอาหารกลางวันมื้อพิเศษ”

 


ทั้งนี้ นอกจากการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของคนไทย (Health & Well-being) ตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรแล้ว โลตัส ในบทบาทห้างค้าปลีกชั้นนำของไทยที่เน้นจำหน่ายสินค้าอาหารและอาหารสด ยังคงมุ่งพัฒนาและปรับสูตรสินค้าประเภทอาหารภายใต้แบรนด์โลตัสให้เหมาะสมและดีต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยการ ลดหวาน มัน เค็ม โดย โลตัส เป็นห้างค้าปลีกรายแรกที่ไม่ใช้ไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์อาหารที่โลตัสผลิตทุกชนิด พร้อมร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีสุขภาพดี สนับสนุนการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของประชาชน อาทิ ตรวจคัดกรองเบาหวาน และร่วมรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม เป็นต้น


ซีพี แอ็กซ์ตร้าฯ ตอกย้ำองค์กรเคียงข้างชุมชนไทย ผนึกกำลังแม็คโคร-โลตัส ส่งมอบสิ่งดีๆ สู่สังคม พร้อมสนับสนุนเกษตรกรไทยส่งมอบผลผลิตสด สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานจากผู้ผลิตถึงมือผู้ประกอบการและผู้บริโภค