• การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) มาในจังหวะที่เศรษฐกิจไทยยังอยู่ภาวะชะลอตัวจากผลกระทบต่อเนื่องของสงครามการค้า การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงภาวะภัยแล้งที่รุนแรง ซึ่งปัจจัยต่อเนื่องดังกล่าวมีผลให้ GDP ในไตรมาสที่ 4 ขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินที่ 1.6% ต่อปี และเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2562 ขยายตัว 2.4% --- ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2563 ในเบื้องต้นว่า จะขยายตัวต่ำกว่ากรอบล่างของประมาณการที่ร้อยละ 2.5-3.0 โดยยังมองความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 2.0% ภายใต้เงื่อนไขที่ภาครัฐสามารถนำเม็ดเงินใหม่ลงสู่ระบบเศรษฐกิจได้ราวแสนล้านบาทในระยะเวลาที่เหลือของปี รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สามารถควบคุมได้ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ ****เศรษฐกิจไทยในปี 2563 ยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าจะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 ปรับตัวลดลง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน และส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงรายได้ของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ในการนี้ กระทรวงการคลังจึงได้มีการดำเนินมาตรการการเงินการคลังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ปี 2563 โดยจะช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวผ่านสถาบันการเงินของรัฐ --- พร้อมยืนยันเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันมีพื้นฐานแข็งแกร่ง ไม่มีแรงกดดันด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจทั้งอัตราเงินเฟ้อต่ำ ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล และฐานะทางการคลังสะท้อนจากหนี้สาธารณะต่อ GDP เพียงร้อยละ 41.3 ถือว่ายังอยู่ในระดับที่เข้มแข็งมาก
Home ซีพี-เมจิ เดินหน้าร่วมพัฒนาการศึกษาไทยสู่ความยั่งยืน
ซีพี-เมจิ เดินหน้าร่วมพัฒนาการศึกษาไทยสู่ความยั่งยืน

ซีพี-เมจิ เดินหน้าร่วมพัฒนาการศึกษาไทยสู่ความยั่งยืน

นายวิวัฒน์ ภูมิพิทักษ์กุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนรูปแบบ มอนเตสซอรี (Montessori) มูลค่ารวม 300,000 บาท ให้แก่โรงเรียนประชารัฐ CONNEXT ED จำนวน 6 แห่ง ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้ส่งเสริมการเรียนและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในระดับปฐมวัยให้มีสมาธิ สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาด้วยตนเองผ่านอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย

 

 

ซีพี-เมจิ ให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน โดยร่วมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมตามช่วงวัย ทั้งด้านการศึกษาและคุณธรรมมาโดยตลอด ซึ่งในครั้งนี้ ซีพี-เมจิ ร่วมยกระดับคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ 6 โรงเรียน ประกอบด้วย 3 โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ โรงเรียนบ้านหินดาด โรงเรียนบ้านแสนสุข และโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ โดยมี นายมานะ วิทยานุวัฒน์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดห้องเรียนพร้อมรับมอบอุปกรณ์ ณ จังหวัดนครราชสีมา

 

 

ส่วน 3 โรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ โรงเรียนบ้านสิงห์ โรงเรียนชุมชนวัดหนองกง และโรงเรียนบ้านโคกตะโก โดยมี นางสมจิตร สังขละรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3 เป็นประธานเปิดห้องเรียนและรับมอบอุปกรณ์ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

 

ข่าวเกี่ยวข้อง