• กกร. หรือ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ประเมินน้ำท่วมกระทบเศรษฐกิจ 1.5 หมื่นล. 0.1% จีดีพี ส่งออกโต 12-14.0% เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวดี เงินเฟ้อ 1-1.2% ห่วงปัญหาราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 ปี กระทบต้นทุนการผลิต การขนส่ง การเดินทางของภาคธุรกิจ และประชาชนในวงกว้าง แต่สถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อในปัจจุบันทรงตัวถึงลดลง เนื่องจากแผนการจัดหาและจัดสรรวัคซีนที่ชัดเจน มีการกระจายวัคซีนไปต่างจังหวัดมากขึ้น ดังนั้นที่ประชุม กกร. จึงปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 ดีขึ้นมาอยู่ในกรอบ 0.0 % ถึง 1.0% **** สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนกันยายน 2564 อยู่ที่ระดับ 79.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 76.8 ในเดือนสิงหาคม 2564 โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 โดยมีปัจจัยที่ส่งผลด้านบวกต่อค่าดัชนีฯ ได้แก่ สถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายและจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเริ่มลดลง ส่งผลให้ภาครัฐมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
Home ซีอีโอ ซีพีเอฟ นำพนักงานปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ซีพี ร้อย รักษ์โลก”
ซีอีโอ ซีพีเอฟ นำพนักงานปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ซีพี ร้อย รักษ์โลก”

ซีอีโอ ซีพีเอฟ นำพนักงานปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ซีพี ร้อย รักษ์โลก”

ร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน ตามเป้าหมายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปลูกต้นไม้ 10 ล้านต้น

 

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำพนักงานปลูกต้นไม้ ในโครงการ "ซีพี ร้อย รักษ์โลก" ร่วมร้อยเรียงความดี ตามเป้าหมายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปลูกต้นไม้ 10 ล้านต้น มุ่งสู่องค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ภายใน 9 ปีข้างหน้า (ภายในปี 2573) ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและโลกอย่างยั่งยืน สอดรับกลยุทธ์ 2030 Sustainability in Action ของซีพีเอฟ ที่ยึดกลยุทธ์ 3 เสาหลัก สู่ความยั่งยืน คือ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และ ดิน น้ำ ป่าคงอยู่

 

 

ซีอีโอ ซีพีเอฟ กล่าวเชิญชวนเพื่อนพนักงานร่วมกันทำความดี ปกป้องโลกและสิ่งแวดล้อม ในโครงการ ซีพี ร้อย รักษ์โลก ช่วยกันปลูกต้นไม้ให้ได้ 10 ล้านต้น ภายในปี 2573 เป็นโครงการที่มุุ่งสู่การเป็นองค์กรปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ช่วยกันปลูกต้นไม้ ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสังคมและประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

 

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานขับเคลื่อนความยั่งยืนในระดับบุคคล ด้วยการลงมือทำผ่าน 2 กิจกรรม ในโครงการ " Sustainability in Action ยั่งยืนได้ ด้วยมือเรา " คือ กิจกรรม “กล้าจากป่า พนาในเมือง”และ ”กินเกลี้ยง เลี้ยงโลก” เพื่อร่วมลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยในส่วนของกิจกรรม “กล้าจากป่า พนาในเมือง” เปิดให้พนักงานลงทะเบียนรับกล้าไม้จากโครงการ ฯ ทั้งไม้ยืนต้น ซึ่งเป็นกลุ่มไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ ไม้กระถาง กลุ่มไม้ดักฝุ่น PM 2.5 และไม้สมุนไพร เพื่อนำไปปลูกที่บ้าน ขณะเดียวกันพนักงานสามารถนำกล้าไม้ของตัวเองมาปลูก และเข้าร่วมโครงการฯ มีการบันทึกข้อมูลการเติบโตของต้นไม้ เพื่อนำมาคำนวณการกักเก็บคาร์บอนต่อไป โดยในปีนี้ กิจกรรม"กล้าจากป่า พนาในเมือง " มีเป้าหมายปลูกต้นไม้ 20,000 ต้น และภายใน 5 ปี (ปี2564-2568) มีเป้าหมายปลูกต้นไม้100,000 ต้น

 

โครงการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ซีพีเอฟ มุ่งมั่นสนับสนุนเป้าหมายของเครือซีพี สู่องค์กรที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยังเป็นการสนับสนุนเป้าหมายของรัฐบาลปลูกต้นไม้ 100 ล้านต้น ในปี 2565

 

ทั้งนี้ โครงการ "ซีพี ร้อย รักษ์โลก" และ “กล้าจากป่า พนาในเมือง" ยังช่วยสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน ที่ช่วยเพาะกล้าและดูแลกล้าไม้ มีส่วนร่วมลดโลกร้อนไปด้วยกัน

 

ข่าวเกี่ยวข้อง