• SCB EIC ประเมินว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.5% ไว้ตลอดปี 2024 มองว่า กนง. จะพิจารณาแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไปข้างหน้าในระยะปานกลางถึงระยะยาว (Forward looking) มากกว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้ว (Backward looking) หากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทยในระยะต่อไปยังเป็นไปตามที่ SCB EIC เคยคาดการณ์ไว้ว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ต่อเนื่องใกล้เคียงระดับศักยภาพที่ 3% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทยอยปรับสูงขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 1-3%
Home 'ซีเอ็ด' จับมือ 'กองทัพบก' มอบ  'ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา' มูลค่า 8 ล.
'ซีเอ็ด' จับมือ 'กองทัพบก' มอบ  'ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา' มูลค่า 8 ล.

'ซีเอ็ด' จับมือ 'กองทัพบก' มอบ  'ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา' มูลค่า 8 ล.

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) “ซีเอ็ด” ผู้ให้บริการหนังสือและสื่อความรู้ทั่วประเทศ นำโดย นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและทีมงาน มอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้แก่หน่วยงานของ “กองทัพบก” มูลค่า 8,00,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานรับมอบหนังสือ เพื่อแบ่งปันส่งต่อให้แก่โรงเรียนและส่วนการศึกษาในกำกับดูแลของกองทัพบก รวมทั้งสนับสนุนโครงการ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” โดยมีความประสงค์ร่วมบริจาคหนังสือให้แก่กองทัพบก เพื่อเป็นสื่อกลางในการแบ่งปันส่งต่อหนังสือให้แก่โรงเรียนและสถานศึกษาในการกำกับดูแลของกองทัพบก รวมทั้งสอดคล้องกับการดำเนินโครงการที่กองทัพบกได้ดำเนินการมาโดยต่อเนื่อง

นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ กล่าวถึงความร่วมมือในโครงการนี้ “ซีเอ็ดและมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น มีภารกิจสำคัญในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยการส่งต่อความรู้ พัฒนาศักยภาพคนไทยทุกเพศ ทุกวัย เพื่อให้คนไทยเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะได้ใช้ศักยภาพของตนเองช่วยพัฒนาประเทศต่อไป

 


ที่ผ่านมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซีเอ็ดเล็งเห็นโอกาสที่จะสามารถใช้องค์ความรู้ ศักยภาพ ทรัพยากรและเครือข่ายองค์กรต่างๆ ในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ โดยการสนับสนุนหนังสือและสื่อการศึกษาให้กับองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิต่างๆ ไม่ต่ำกว่าปีละ 40 ล้านบาท ในทุกๆ ปีที่ผ่านมา เช่น มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รับมอบโดยท่านองคมนตรี , หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ , กรมราชทัณฑ์ , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) รวมไปถึงองค์กรในท้องถิ่นที่ร้านซีเอ็ดไปเปิดให้บริการ ได้แก่ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดหนองคาย และจังหวัดสระบุรี เป็นต้น

ในครั้งนี้ ซีเอ็ดมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้มีส่วนในการสนับสนุนหนังสือและสื่อการศึกษาร่วมกับ “กองทัพบก” โดยท่านผู้บัญชาการกองทัพบก ในโครงการ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” ที่จะส่งต่อความรู้ให้กับโรงเรียนในความอนุเคราะห์ของกองทัพบก จำนวน 289 โรงเรียน รวมมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท

ซีเอ็ดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินงานครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของกองทัพบกต่อไป”

พลเอก กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก กล่าวว่า “นับเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพบกและซีเอ็ดในร่วมส่งมอบหนังสือ เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแบ่งปันและส่งต่อหนังสือให้กับโรงเรียน รวมทั้งสื่อการศึกษาในการกำกับดูแลของกองทัพบก อีกทั้งยังสอดคล้องกับโครงการ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” ที่กองทัพบกได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้น้องๆ มีความรู้และทักษะรอบด้าน สามารถนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ในอนาคต

พร้อมกันนี้กองทัพบกได้เชิญชวนให้กำลังพลของกองทัพ ร่วมบริจาคสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ที่มีความต้องการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นต่อไป มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส รวมทั้งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครองของเด็กนักเรียน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนหนังสือและสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” “ชุมชนเบิกบาน” “อาหารปลอดภัย” ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งที่ผ่านมากองทัพบกได้ดำเนินการแจกจ่ายถุงยังชีพฯ จำนวนทั้งสิ้น 8,020 ถุง เป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน 3,510 ถุง และ โรงเรียนทั่วไป จำนวน 4,510 ถุง

นับว่าเป็นโอกาสที่ดี อันจะเป็นประโยชน์ให้แก่กำลังพล และกองทัพบก รวมถึงโรงเรียนและนักเรียนในการกำกับดูแลของกองทัพบกต่อไป”

ซีเอ็ดมีความมุ่งหวังในการส่งเสริมให้คนไทยเก่งขึ้น และเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้แก่สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพลังแห่งการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อต่อยอดการศึกษาหาความรู้แบบยั่งยืนให้แก่ทุกคน ตามสโลแกนของซีเอ็ดที่ว่า "แรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่"