• Krungthai COMPASS ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นยังไม่สิ้นสุด แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะมีแนวโน้มลดลง แต่ กนง. คาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่ 2.0% ในปี 2566 และ 2567 *** มองว่า กนง. จะให้ความสำคัญกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมากขึ้นเนื่องจากสะท้อนสัดส่วนราคาที่ผู้บริโภคใช้จ่ายถึง 67.1% ของตะกร้าเงินเฟ้อ นอกจากนี้ กนง. กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อมีความเสี่ยงด้านสูงจากแรงหนุนด้านอุปสงค์ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวดี และการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการที่อาจเพิ่มขึ้นจากแรงกดดันด้านอุปทาน ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐในระยะข้างหน้า อีกทั้งเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงด้านสูงเช่นกัน จึงเป็นไปได้ว่าหากการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปอย่างเรียบร้อย *** กนง. มีโอกาสปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 1 ครั้ง สู่ระดับ 2.25% ต่อปี ในช่วงปลายปี 2566
Home ซีไอเอ็มบี ไทย จับมือ'ธารธาราฯ-เนติลักขณ์' ส่งมอบระบบน้ำบาดาล
ซีไอเอ็มบี ไทย จับมือ'ธารธาราฯ-เนติลักขณ์' ส่งมอบระบบน้ำบาดาล

ซีไอเอ็มบี ไทย จับมือ'ธารธาราฯ-เนติลักขณ์' ส่งมอบระบบน้ำบาดาล

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จับมือผู้ใหญ่ใจดี บริษัท ธารธารา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และเนติลักขณ์ ซัพพลายส์ ร่วมกันส่งมอบระบบน้ำบาดาลและการสูบ-จ่าย แก่โรงเรียนวัดสำราญ อ.มือง ลพบุรี  

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นำโดยประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร จับมือกับพันธมิตร บริษัท ธารธารา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และเนติลักขณ์ ซัพพลายส์ ส่งมอบระบบน้ำบาดาลและการสูบ-จ่าย ให้แก่โรงเรียนวัดสำราญ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อให้มีแหล่งน้ำที่เพียงพอสำหรับดูแลสวนมะนาว-มะกรูดในฤดูแล้ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่ทำให้บ่อน้ำตามธรรมชาติแห้งต้นมะนาวเสียหายไปจำนวนหนึ่ง 

 

 

สวนมะกรูด-มะนาวเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรนอกห้องเรียน เด็กๆ นำผลผลิตมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำดื่มมะนาว น้ำยาล้างจาน น้ำยาสระผมฯ จำหน่ายให้แก่ผู้ปกครองและชุมชน ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ด้านอาชีพ โดยมีปราชญ์ชุมชนคุณทม ไทยเจริญ ที่เป็นผู้ปลูกมะนาวพันธุ์แคริฟอร์เนียคนแรกๆ ของประเทศและมีความรู้อย่างลึกซึ้งเป็นผู้ให้คำแนะนำในการดูแล   

อนึ่ง ซีไอเอ็มบี ไทย ได้เคยส่งมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์และห้องแปรรูปมะนาว-มะกรูด ให้แก่โรงเรียนวัดสำราญระหว่างปี 2561-2562 ให้เด็กได้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนสามารถใช้ค้นคว้าหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ทพัฒนาความคิดให้ทันสมัยก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและส่งมอบห้องแปรรูปมะกรูด-มะนาว พร้อมอุปกรณ์ซึ่งช่วยให้เด็กๆได้มีทางเลือกในการเรียนรู้นอกตำราเรียน ช่วยพัฒนาความรู้ให้หลากหลายยิ่งขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย