• ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3/2566 ขยายตัวต่ำกว่าคาดที่ 1.5% YoY ส่งผลให้รวม 9 เดือนแรกของปีเศรษฐกิจไทยขยายตัว 1.9% YoY ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2566 มาอยู่ที่ 2.5% YoY ลดลงจากที่ประมาณการไว้ก่อนหน้าที่ 3.0% ...ทิศทางเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 คาดว่าจะได้รับแรงขับเคลื่อนจากฤดูกาลท่องเที่ยวเป็นหลัก...สำหรับทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2567 มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวในอัตราที่เร่งขึ้นจากปี 2566 โดยมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ
Home ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป-มูลนิธินายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ติดตั้ง Solar Rooftop โรงเรียน
ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป-มูลนิธินายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ติดตั้ง Solar Rooftop โรงเรียน

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป-มูลนิธินายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ติดตั้ง Solar Rooftop โรงเรียน

คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group ร่วมกับมูลนิธินายแพทย์สมยศ อนันตประยูร พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานของ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร่วมส่งมอบ Solar Rooftop พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 ภายใต้โครงการ Shine Brighter with WHA เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของโรงเรียนเพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณกับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 


โครงการ Shine Brighter with WHA ริเริ่มดำเนินงานสอดคล้องกับเจตนารมย์การก่อตั้งมูลนิธินายแพทย์สมยศ อนันตประยูร โดยการสนับสนุนส่งเสริมด้านสุขภาวะและการศึกษาของเด็กนักเรียนนักศึกษาในประเทศไทย ร่วมกับ WHA Group ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนและคนในชุมชนโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอภายในพิธีส่งมอบ Solar Rooftop นี้ ได้มีการจัดกิจกรรม 5 ฐานส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์ผ่านประสบการณ์จริง ได้แก่ ฐานที่ 1 การจัดการน้ำบริโภคให้สะอาดปลอดภัย ฐานที่ 2 พลังงานสะอาดจากโซลาร์ ฐานที่ 3 การรับมือเหตุอัคคีภัย ฐานที่ 4 การแยกขยะกับโครงการ WeCycle ฐานที่ 5 การใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ ฐานที่ 6 การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศและภัยจากควันบุหรี่

 


ทั้งนี้ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปมุ่งมั่นสานต่อโครงการดังกล่าวเพื่อตอกย้ำหนึ่งใน Brand Promise ที่สำคัญคือ Human Progress หรือการพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนของสังคมให้มีความก้าวหน้า สอดคล้องกับแคมเปญ WHA: WE SHAPE THE FUTURE ที่ต้องการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่สังคมและประเทศไทย ด้วยความเชื่อมั่นว่าหากไม่มีการพัฒนาบุคลากร สังคมหรือแม้แต่ประเทศก็ไม่สามารถไปต่อได้