• SCB EIC ประเมินว่าการส่งออกสินค้าเดือน มี.ค. 2024 ในรูป %YOY มีแนวโน้มหดตัวแรงจากปัจจัยฐานสูง แม้ภาคการผลิตและการค้าโลกจะอยู่ในทิศทางการฟื้นตัว เนื่องจากมีการส่งออกทองคำในเดือน มี.ค. 2023 มากถึง 1,568.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าปกติมาก ข้อมูลจากการแถลงข่าวของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่ามูลค่าการส่งออกในเดือน มี.ค. 2024 จะอยู่ที่ราว 25,500 – 26,500 หดตัวประมาณ -5.4% ถึง -8.9%  *** ด้าน Krungthai COMPASS เผยส่งออกเดือน ก.พ. ขยายตัว 3.6%YoY เติบโตติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 แต่ชะลอลงจาก 10.0%YoY เมื่อเดือนก่อน ประเมินว่าการส่งออกยังฟื้นตัวได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันต่อการส่งออกในปี 2567 ให้ขยายตัวได้เล็กน้อยที่ 1.8% โดยการส่งออกไม่รวมทองคำเดือน ก.พ. ขยายตัวที่ 1.2% จากสินค้าสำคัญหลายรายการที่ยังหดตัวต่อเนื่อง เช่น ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ แนวโน้มการส่งออกไปยังประเทศสำคัญมีความไม่นอนสูงโดยเฉพาะยุโรป และญี่ปุ่น
Home ทาร์เก็ต คอร์ปอเรชั่นจัดอบรมโครงการพัฒนาต้นแบบธุรกิจสู่เยาวชน
ทาร์เก็ต คอร์ปอเรชั่นจัดอบรมโครงการพัฒนาต้นแบบธุรกิจสู่เยาวชน

ทาร์เก็ต คอร์ปอเรชั่นจัดอบรมโครงการพัฒนาต้นแบบธุรกิจสู่เยาวชน

ทาร์เก็ต คอร์ปอเรชั่น ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนจัดอบรมโครงการพัฒนาต้นแบบธุรกิจสู่เยาวชน  ภายใต้การประสานงานของมูลนิธิ EDF
 
ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปที่โรงเรียนต่างบูรณาการให้ก้าวทันโลกและเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการศึกษาจึงมิได้จำกัดอยู่แค่เพียงบทเรียนในชั้นเรียนภายในโรงเรียนเท่านั้น ล่าสุดบริษัท ทาร์เก็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชนได้ให้การสนับสนุนการจัดอบรมโครงการพัฒนาต้นแบบธุรกิจสู่เยาวชน (Youth Business Development Project) ภายใต้การประสานงานของมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) แก่นักเรียนระดับแกนนำจาก 4 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยา (เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย โรงเรียนสุเหร่าเขียว และโรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนครูแต่ละโรงเรียนเข้าร่วมด้วย
 

 


นางพลอยภัสสร์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) กล่าวว่า “มูลนิธิ EDF ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับบริษัท ทาร์เก็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยด้านต่าง ๆ ในโรงเรียนติดต่อกันมาเป็นปีที่ 7 ซึ่งในปีการศึกษา 2567 มูลนิธิ EDF ได้ดำเนินโครงการผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ (Young Entrepreneur) สำหรับโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา และล่าสุดโครงการพัฒนาต้นแบบธุรกิจสู่เยาวชน (Youth Business Development Project)  แก่นักเรียนแกนนำจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนสามัคคีวิทยา (เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย โรงเรียนสุเหร่าเขียว และโรงเรียนอนุบาลบางใหญ่”
 
“โครงการพัฒนาต้นแบบธุรกิจสู่เยาวชน (Youth Business Development Project) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจทักษะการพัฒนารูปแบบธุรกิจ และมีความรู้ความเข้าใจทางการเงิน เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่องทางการทำตลาดและการขาย โรงเรียนได้รับการส่งเสริมเป็นต้นแบบทางธุรกิจและมีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับนักเรียน โรงเรียน และชุมชน ก่อให้เกิดการสร้างรายได้และการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป”
 
นายอาชวิน จันจำรัส  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ กล่าวว่า “โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ยินดีที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาต้นแบบธุรกิจสู่เยาวชน (Youth Business Development Project) โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ไม่เพียงแต่ให้ความรู้ด้านการเรียนการสอนเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน มีประโยชน์ต่อนักเรียน ครู ในการบูรณาการให้เข้ากับวิชาการงานอาชีพและวิชา  วิทยาศาตร์ (ด้านสิ่งแวดล้อม) ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นการที่นักเรียนได้มีโอกาสเดินทางออกมาเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน บรรยากาศการอบรมช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกการเข้าสังคม โดยการที่นักเรียนได้ฝึกพูดคุยกับคนแปลกหน้าตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากรในการไปสัมภาษณ์ ขอคำแนะนำ รวมถึงรับคำติชมเกี่ยวกับสินค้าที่นักเรียนช่วยกันทำขึ้นในโรงเรียน เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน และน้ำยากำจัดมด ปลวก ที่ทำจากต้นขี้เหล็กที่มีอยู่รอบโรงเรียนนับว่ามีประโยชน์อย่างมากและเป็นประสบการณ์ที่มีค่ายิ่ง”
 
เด็กหญิงวรรณิภา สินสมบูรน์ และเด็กหญิงวิลาวรรณ ชายทวีป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เล่าว่า “พวกเราได้รับความรู้มากมายจากวิทยากร ได้รู้จักเพื่อน ๆ จากโรงเรียนอื่นด้วย พวกเราจะนำความรู้ที่ได้รับทั้งเรื่องเทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ความรู้และเทคนิคการออมเงินไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และไปบอกต่อแนะนำให้เพื่อน ๆ ในโรงเรียนต่อไปค่ะ”
 
เด็กหญิงฐายิกา บรรพต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยา (เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) จังหวัดนนทบุรี เล่าว่า “หนูและเพื่อน ๆ ขอขอบคุณบริษัท ทาร์เก็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด และมูลนิธิ EDF ที่จัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ พวกเราจะนำความรู้และประสบการณ์จากการร่วมอบรมโครงการพัฒนาต้นแบบธุรกิจสู่เยาวชน (Youth Business Development Project) ไปบอกเล่าให้เพื่อน ๆ ที่โรงเรียนต่อไปค่ะ”
 
ทางด้านเด็กชายวีรดนย์ เผือกน้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุเหร่าเขียว เล่าว่า “ระหว่างการอบรมทั้ง 2 วัน ผมได้รับความรู้มากมาย ทั้งความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ความรู้ทางการเงิน รวมทั้งรู้จักวิธีเทคนิคการออมเงิน ผมและเพื่อน ๆ นักเรียนแกนนำที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้จะนำความรู้ที่ได้รับไปแนะนำให้เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ในโรงเรียนต่อไปครับ”
 
สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ และได้รับรางวัล เช่น ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค และ รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบัน คีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ เป็นต้น
 
หน่วยงานที่สนใจจัดกิจกรรมซีเอสอาร์หรือสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนด้อยโอกาสสามารถติดต่อมูลนิธิ EDF ได้ที่โทรศัพท์ (02) 579 9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) อีเมล public@edfthai.org ทาง  Line: @edfthai เว็บไซต์ www.edfthai.org สำหรับการบริจาคหรือทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย