• SCB EIC ประเมินว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.5% ไว้ตลอดปี 2024 มองว่า กนง. จะพิจารณาแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไปข้างหน้าในระยะปานกลางถึงระยะยาว (Forward looking) มากกว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้ว (Backward looking) หากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทยในระยะต่อไปยังเป็นไปตามที่ SCB EIC เคยคาดการณ์ไว้ว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ต่อเนื่องใกล้เคียงระดับศักยภาพที่ 3% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทยอยปรับสูงขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 1-3%
Home ทาเคดา จับมือ กรุงเทพมหานคร และ ART for CANCER  ส่งต่อต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
ทาเคดา จับมือ กรุงเทพมหานคร และ ART for CANCER  ส่งต่อต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ทาเคดา จับมือ กรุงเทพมหานคร และ ART for CANCER  ส่งต่อต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ทาเคดา จับมือ กรุงเทพมหานคร และ ART for CANCER  ส่งต่อต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว  ย้ำจุดยืน ‘สุขภาพที่แข็งแรง มาจากโลกที่น่าอยู่’

25 มกราคม 2567 - ทาเคดา บริษัท ชีวเภสัชภัณฑ์ระดับโลก ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และ ART for CANCER สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม ‘Taking Action for a Brighter Future’ ภายใต้ปรัชญาองค์กร “Our Commitment to the Planet” ซึ่งในปีนี้ ได้ร่วมกันส่งมอบและปลูกต้นไม้จำนวน 1,000 ต้น ณ สวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร นำโดย นางกามเซ่ ยูเจแลนด์ ประธานบริหารกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ทาเคดา พนักงานอาสาสมัครของทาเคดา และตัวแทนกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งจาก ART for CANCER กว่า 60 คน ร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชาวกรุงเทพฯ ผลักดันอากาศบริสุทธิ์เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นด้านการขับเคลื่อนและสนับสนุนกิจกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

 


แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่ยังคงเผชิญปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชากรในเมืองทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ และภาคประชาชน ในการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ “ปลูกต้นไม้ล้านต้น” โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ 10 ตร.ม. ต่อคน ภายในปี 2573 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานพื้นที่สีเขียวของเมืองใหญ่ตามหลักสากล สำหรับการสนับสนุนจาก ทาเคดา และกลุ่ม ART for CANCER ในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างกรุงเทพมหานครให้กลายเป็นเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานคร จะมุ่งเดินหน้ายกระดับคุณภาพอากาศและคุณภาพชีวิตภายในเมืองในระยะยาว เพราะการมีสภาพแวดล้อมและเมืองสีเขียว จะช่วยให้สุขภาวะของคนในเมืองแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

นางกามเซ่ ยูเจแลนด์ ประธานบริหารกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ทาเคดา กล่าวเพิ่มว่า “ทาเคดา มุ่งมั่นในการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืนบนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิดการมีโลกที่น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมที่ดี จะส่งผลให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง หรือ A healthier planet means healthier people ทาเคดา จึงมุ่งในการสนับสนุนกิจกรรมที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและ ART for CANCER ในโครงการ The Green Bangkok 2030 Project นี้ เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องโลกของเราให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ในฐานะผู้นำด้านชีวเภสัชภัณฑ์ที่ส่งมอบนวัตกรรมการรักษาและการป้องกันที่ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย ผู้คน และโลกของเรา”

ด้าน นางสาวประภาพรรณ พรหมมาตร ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ทาเคดา ได้ร่วมทำงานกับกรุงเทพมหานครและเครือข่ายด้านสาธารณสุขในประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในทุกมิติ ทั้งมิติสุขภาพ สังคม ชุมชน รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม ที่เป็นเสมือนพื้นฐานของการมีร่างกายที่แข็งแรง การดำเนินงานที่ผ่านมาของทาเคดา ประเทศไทย ไม่จำกัดเพียงแค่การสร้างความตระหนักรู้ถึงโรคต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อสุขภาพประชาชน หรือการช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบาง แต่ยังครอบคลุมไปยังการสร้างสภาพแวดล้อมและสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทาเคดา พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ที่จะสร้างชุมชนสุขภาพดีทั่วประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป”

นางสาวไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้ง ART for CANCER ในฐานะตัวแทนจากผู้ป่วยมะเร็ง กล่าวว่า ตนเองในฐานะตัวแทนผู้ป่วยมะเร็ง รวมไปถึงผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ที่กำลังต่อสู้กับอาการเจ็บป่วย รู้สึกขอบคุณและเห็นถึงความตั้งใจของพันธมิตรทุกภาคส่วนที่ร่วมผลักดันกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้ป่วย เพราะการรักษาอาการเจ็บป่วยไม่จำกัดเพียงแค่ฟื้นฟูร่างกายให้ดีขึ้นเท่านั้นนั้น ผู้ป่วยจะต้องมีกำลังใจที่ดี และอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการรักษาโรค ตนเชื่อว่าการตั้งเป้าหมายปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นตามมาตรฐานเมืองใหญ่ของกรุงเทพฯ และการมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างยั่งยืนในทุกมิติของทาเคดา จะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากไปได้ด้วยดี