• Krungthai COMPASS ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นยังไม่สิ้นสุด แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะมีแนวโน้มลดลง แต่ กนง. คาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่ 2.0% ในปี 2566 และ 2567 *** มองว่า กนง. จะให้ความสำคัญกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมากขึ้นเนื่องจากสะท้อนสัดส่วนราคาที่ผู้บริโภคใช้จ่ายถึง 67.1% ของตะกร้าเงินเฟ้อ นอกจากนี้ กนง. กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อมีความเสี่ยงด้านสูงจากแรงหนุนด้านอุปสงค์ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวดี และการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการที่อาจเพิ่มขึ้นจากแรงกดดันด้านอุปทาน ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐในระยะข้างหน้า อีกทั้งเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงด้านสูงเช่นกัน จึงเป็นไปได้ว่าหากการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปอย่างเรียบร้อย *** กนง. มีโอกาสปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 1 ครั้ง สู่ระดับ 2.25% ต่อปี ในช่วงปลายปี 2566
Home ทีเอ็มบีธนชาต จัดกิจกรรม 'The Hall of Giving' พื้นที่แห่งการ 'ให้'
ทีเอ็มบีธนชาต จัดกิจกรรม 'The Hall of Giving' พื้นที่แห่งการ 'ให้'

ทีเอ็มบีธนชาต จัดกิจกรรม 'The Hall of Giving' พื้นที่แห่งการ 'ให้'

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี มุ่งขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นผู้นำการธนาคารเพื่อความยั่งยืน ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่พร้อมที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงและสร้างสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคมด้วย เดินหน้าจัดกิจกรรมแห่งการให้ไม่รู้จบ “The Hall of Giving” พื้นที่แห่งการ “ให้” อย่างแท้จริง ตอกย้ำการขับเคลื่อนองค์กรตามแนวคิด Make REAL Change

นางกาญจนา โรจวทัญญู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด ทีเอ็มบีธนชาต เผยว่า ธนาคารไม่เพียงต้องการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีให้กับลูกค้า ยังพร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงสิ่งดี ๆ และให้คืนสู่สังคมด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรม “The Hall of Giving” พื้นที่แห่งการ “ให้” อย่างแท้จริง ในปี 2566 นี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมซีเอสอาร์ ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของธนาคารในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับสังคม ซึ่งการจัดกิจกรรมจะมี 3 ช่วง ประเดิมด้วย The Hall of Giving#1 ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2566

 


“The Hall of Giving ในครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2566 ที่ผ่านมานี้ ได้มีกิจกรรมเชิญชวนมาร่วมกัน “ให้” ผ่าน 3 โซนกิจกรรม ได้แก่ 1. ตลาดนัดขายสินค้าชุมชน สินค้าจากภาคเหนือ รวมถึงสินค้าจากชุมชนที่อาสาสมัครทีทีบีได้ไปร่วมพัฒนาสินค้าและสร้างอาชีพให้กับชุมชน โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายสินค้า จะร่วมทำบุญกฐินพระราชทานฯ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง จ. น่าน พร้อมด้วยบูธรับบริจาคของมูลนิธิและหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ใน “ปันบุญ” สื่อกลางในการรับบริจาคเงิน 2. อาสา...ช่วยกันทำ ผ่านกิจกรรมบัตรคำศัพท์ และสมุดทำมือเพื่อน้อง เพื่อเยาวชนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การ 3. การแสดงของเด็กไฟ-ฟ้า พร้อมการจำหน่ายและประมูลภาพวาดของน้อง ๆ เพื่อนำรายได้ร่วมสมทบทำบุญกฐินพระราชทาน”

“ธนาคารปลูกฝังให้คนในองค์กร ตระหนักถึงการให้คืนกลับสู่สังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในการจุดประกายการ “ให้” คืนสู่ชุมชน โดยมีทีมอาสาสมัครทีทีบีทั่วประเทศได้นำทักษะและองค์ความรู้เข้าไปช่วยกันสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ชุมชนสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งธนาคารอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่สร้างแรงบันดาลใจ หรือ จุดประกายให้ผู้คนทั่วไปหันมาเป็น ผู้ให้ ถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยตามกำลังที่เราทำได้ เท่านี้ก็ถือว่าเป็นการให้ที่แท้จริง” นางกาญจนา กล่าว

 


นายเชิดพันธุ์ เตี่ยไพบูลย์ ประธานชุมชนแผ่นดินทองคอยรุดดีน เขตหนองจอก ชุมชนที่เข้าร่วมงาน “The Hall of Giving#1 เล่าว่า “ในชุมชนมีสมาชิกทั้งหมด 135 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรและทำงานรับจ้าง รวมทั้งมีผู้สูงอายุที่ครอบครัวไม่มีเวลาดูแล และได้เกิดแนวคิดนำทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่าง หัวปลี ที่มักเป็นส่วนเหลือทิ้งมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกหัวปลี เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกัน แต่ในช่วงแรกประสบปัญหาต้นทุนสูง เนื่องจากยังไม่รู้วิธีการจัดการที่ดี ทำให้ต้องขายในราคาที่สูงกว่าในท้องตลาดทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีปัญหาในกระบวนการผลิต

“ทีทีบีได้เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์การผลิต เช่น เครื่องสลัดน้ำมัน และกระบวนการบรรจุด้วยเครื่องซีลกระป๋องสุญญากาศ ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนมีคุณภาพและเพิ่มมูลค่ามากขึ้น ตลอดจนให้ความรู้เรื่องการทำตลาดออนไลน์ด้วย และในอนาคตพร้อมที่จะพัฒนาสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวและมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายหลากหลายตามความถนัดของแต่ละครัวเรือน อีกทั้งยังพัฒนาให้เป็นชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ซึ่งมีแนวทางในการจัดการ เช่น การจัดหาถุงผ้าเพื่อหมุนเวียนยืมคืนในร้านค้า การแยกขยะและนำขยะเศษอาหารมาทำน้ำหมักเพื่อเป็นปุ๋ย และโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” เพื่อนำน้ำมันที่ใช้แล้วไปจำหน่ายให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเครื่อง โดยนำหลักศาสนาอิสลามมาเป็นเครื่องมือในการสร้างความสะอาดให้แก่ชุมชน”

 


ด้านนางสุนันทา ไพศาลมงคลกิจ คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านและที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู สะท้อนว่า แรกเริ่มในชุมชนมีสมาชิกอยู่ 249 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ทำอาชีพค้าขาย ซึ่งขายสินค้าตามความถนัดของแต่ละครอบครัว ทำให้ชุมชนไม่มีผลิตภัณฑ์กลางที่น่าสนใจ ทีทีบีได้เข้ามาสนับสนุนตั้งแต่การสร้างแบรนด์สินค้าให้ชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีสินค้าที่โดดเด่นคือ แหนมกระดูกหมูและหมูแดดเดียว รวมทั้งยังมีสินค้าอื่น ๆ ที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังให้คำแนะนำและความรู้เรื่องการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ร่วมออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนให้ความรู้เรื่องการคำนวณบัญชีต้นทุนกำไร ทำให้คนในชุมชนมีรายได้และมีช่องทางการขายสินค้าเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน ส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดี และเกิดความรักใคร่กลมเกลียวกันในชุมชน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ยังช่วยส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและเพิ่มโอกาสได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ

พบกับงาน The Hall of Giving พื้นที่แห่งการ “ให้” อย่างแท้จริง ในครั้งถัดไป ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2566 และ The Hall of Giving#3 ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2566

ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี มุ่งมั่นและตั้งใจเดินหน้าจุดประกายเยาวชนและชุมชน เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ติดตามกิจกรรมดี ๆ ต่อได้ที่ https://www.ttbfoundation.org