• ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3/2566 ขยายตัวต่ำกว่าคาดที่ 1.5% YoY ส่งผลให้รวม 9 เดือนแรกของปีเศรษฐกิจไทยขยายตัว 1.9% YoY ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2566 มาอยู่ที่ 2.5% YoY ลดลงจากที่ประมาณการไว้ก่อนหน้าที่ 3.0% ...ทิศทางเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 คาดว่าจะได้รับแรงขับเคลื่อนจากฤดูกาลท่องเที่ยวเป็นหลัก...สำหรับทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2567 มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวในอัตราที่เร่งขึ้นจากปี 2566 โดยมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ
Home ทีเอ็มบีธนชาต ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง
ทีเอ็มบีธนชาต ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง

ทีเอ็มบีธนชาต ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง

ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน เพื่อทำนุบำรุงพระอารามหลวง พร้อมส่งต่อพลังบุญสนับสนุนวัด โรงเรียนในจังหวัดน่าน และองค์กรสาธารณกุศลกว่า289 องค์กร

 


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ทีเอ็มบีธนชาต เพื่อน้อมถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน โดยมี ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการธนาคาร เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ พนักงานทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เข้าร่วมพิธีฯ โดยผู้มีจิตศรัทธา ลูกค้า และพนักงาน ร่วมถวายเงินจำนวนทั้งสิ้น 18,461,794.29 บาท เพื่อทำนุบำรุงพระอารามหลวง ร่วมจุดประกายพลังการให้คืนสู่สังคมไทย และส่งต่อพลังใจให้ชุมชน สานต่อแรงใจร้อยปันบุญ โดยทางวัดได้แบ่งมอบเงินบริจาคส่วนหนึ่งในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลภูเพียง จังหวัดน่าน และให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับ 12 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดน่าน นอกจากนี้ ยังนำเงินอีกส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และร่วมปันบุญผ่านองค์กรสาธารณกุศลรวมกว่า 289 องค์กรสาธารณกุศล ภายใต้เว็บไซต์ “ปันบุญ” สื่อกลางในการบริจาคระหว่างองค์กร สาธารณกุศล กับผู้มีจิตศรัทธา (www.punboon.org) เพื่อเป็นการกระจายบุญต่อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงในโอกาสนี้อีกด้วย