• SCB EIC ประเมินว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.5% ไว้ตลอดปี 2024 มองว่า กนง. จะพิจารณาแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไปข้างหน้าในระยะปานกลางถึงระยะยาว (Forward looking) มากกว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้ว (Backward looking) หากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทยในระยะต่อไปยังเป็นไปตามที่ SCB EIC เคยคาดการณ์ไว้ว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ต่อเนื่องใกล้เคียงระดับศักยภาพที่ 3% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทยอยปรับสูงขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 1-3%
Home ธนาคารไทยพาณิชย์ส่งความสุขเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
ธนาคารไทยพาณิชย์ส่งความสุขเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

ธนาคารไทยพาณิชย์ส่งความสุขเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบความสุข เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จัดโครงการ “ของขวัญพี่ให้น้อง” ปีที่ 5 และร่วมจัดกิจกรรมในงานวันเด็กกองทัพอากาศ ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ

 

 

กฤษณ์ จันทโนทก /  อารยา ภู่พานิช

 

โครงการ “ของขวัญพี่ให้น้อง” เป็นโครงการที่ธนาคาร ฯ จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ จัดหาของขวัญให้กับน้อง ๆ ที่อยู่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นการเติมเต็มความฝันในสิ่งที่น้องอยากได้และส่งเสริมการแบ่งปันในหมู่พนักงาน  โดยน้อง ๆ เลือกของขวัญที่อยากได้และแจ้งความประสงค์ผ่านทางโรงเรียนมายังธนาคาร ในปีนี้จัดส่งของขวัญให้แก่เยาวชนในโรงเรียน 6 โรงเรียน รวม 1,114 คน ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง จังหวัดเชียงราย โรงเรียนบ้านห้วยขม จังหวัดเชียงราย โรงเรียน ตชด. บ้านนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียน ตชด. ค็อกนิสไทย จังหวัดสกลนคร โรงเรียน ตชด.บ้านสำนักเอาะ จังหวัดสงขลา และโรงเรียน ตชด.มหาราช 1 จังหวัดสงขลา โดยมี คุณกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมลงนามในการ์ดอวยพรขนาดใหญ่ และปล่อยขบวนรถนำกล่องของขวัญแห่งความสุขจากธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ไปส่งให้กับน้อง ๆ โดยสาขาของธนาคารในพื้นที่เป็นตัวแทนเดินทางไปส่งมอบพร้อมจัดกิจกรรมวันเด็กที่โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน

 

 

 

นอกจากนี้ธนาคาร ฯ ยังได้ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันเด็กกองทัพอากาศ โดยการออกบูธปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักใช้เงินและออมเงิน ผ่านเกม “ไทยพาณิชย์ภารกิจพิชิตออม” ให้น้องได้เล่น พร้อมเรียนรู้เรื่องรายรับ รายจ่ายที่จำเป็นและรายจ่ายที่ไม่จำเป็น รวมถึงเทคนิคการออมแบบต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งมีทั้งเยาวชนและผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยมีพลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยคุณมนทิรา พัฒนกุล นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เข้าร่วมเยี่ยมชมบูธ ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ส่งเสริมพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ร่วมสร้างความสุข สร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับเยาวชนของชาติ ได้เติบโตเป็นคนดี คนเก่ง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป