• สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะสามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ถึง 3.2) ชะลอลงจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 4.1 จากปัจจัยอุปสงค์จากต่างประเทศที่ชะลอตัวลงเป็นสำคัญ อันเป็นผลจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและปริมาณการค้าโลก ที่ชะลอตัวลง
Home ธ.ก.ส. มอบเงินจากการเช่าบูชาเหรียญศิลปะมงคล
ธ.ก.ส. มอบเงินจากการเช่าบูชาเหรียญศิลปะมงคล

ธ.ก.ส. มอบเงินจากการเช่าบูชาเหรียญศิลปะมงคล

ธ.ก.ส. มอบเงินจากการเช่าบูชาเหรียญศิลปะมงคล “โพสพาญชลี” เพื่อสาธารณกุศล

 

ธ.ก.ส. มอบเงินรายได้จากการเปิดให้เช่าบูชาเหรียญศิลปะมงคล โพสพาญชลี สมทบทุนโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์และสถานปฏิบัติธรรมไร่เชิญตะวัน จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน และมอบที่นอนน้ำแก่ผู้ป่วยติดเตียง กว่า 6 ล้านบาท พร้อมเชิญชวนผู้สนใจร่วมสร้างบุญกุศลต่อด้วยการเช่าบูชาเหรียญได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธ.ก.ส. ร่วมกับไร่เชิญตะวันและเรือนศิลป์แสนขัติยรัตน์ จัดทำเหรียญศิลปะมงคล “โพสพาญชลี” ในโอกาสครบรอบ 52 ปี ธ.ก.ส. เพื่อเทิดคุณพระแม่โพสพผู้เป็นมิ่งขวัญและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนาและผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และสร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวนาซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารหล่อเลี้ยงผู้คน โดยจัดทำเป็นเหรียญทองคำ เหรียญเงิน เหรียญทองแดงรมดำ เหรียญเงินพร้อมเข็มกลัดเงิน และเหรียญทองแดงพร้อมเข็มกลัดทองแดง และได้เปิดให้มีการเช่าบูชาเหรียญดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ซึ่งในวันนี้ ธ.ก.ส.พร้อมนำเงินรายได้จากการเช่าบูชาเหรียญศิลปะมงคล โพสพาญชลี ซึ่งเป็นพลังกุศลของพนักงาน ธ.ก.ส.ทั่วประเทศ ร่วมกับพลังศรัทธาจากเครือข่ายธนาคารทุกภาคส่วน มอบแก่โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ เพื่อต่อยอดและพัฒนาความรู้แก่ชาวนาในการผลิตอาหารแบบเกษตรอินทรีย์และการจัดสร้างที่พักผู้มาปฏิบัติธรรม ณ ไร่เชิญตะวัน จำนวน 3 ล้านบาท โดยมีพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) เป็นผู้รับมอบ และมอบเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารจากทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ จำนวน 2 ล้านบาท รวมถึงมอบที่นอนน้ำแก่ผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ในชนบท จำนวน 110 ชุด เป็นเงิน 990,000 บาท

 

นายอภิรมย์กล่าวต่อไปว่า ธ.ก.ส.ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเช่าบูชาเหรียญศิลปะมงคล “โพสพาญชลี” เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองโดยรายได้จากการเช่าบูชาเหรียญจะนำไปสมทบทุนเพื่อการสาธารณกุศล สำหรับ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเช่าบูชาเหรียญดังกล่าวได้ที่ สมาคมสโมสรพนักงาน ธ.ก.ส. ชั้น 6 อาคาร โพเดียม ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8950-8953 หรือทาง www.baacclub.me ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ข่าวเกี่ยวข้อง