• ธปท. รายงานเศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม 2564 ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดและแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ ขณะเดียวกันการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นในหลายหมวดสินค้า สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มทยอยปรับเพิ่มขึ้น แต่โดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำ ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นตามภาวะอุปสงค์ที่ฟื้นตัว และปัญหา supply disruption ที่ทยอยคลี่คลาย ทั้งนี้ การใช้จ่ายภาครัฐยังมีบทบาทสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจ
Home ธ.ไทยเครดิตฯ ผนึก กรมพัฒนาชุมชนจัดอบรมหลักสูตร Financial Literacy
ธ.ไทยเครดิตฯ ผนึก กรมพัฒนาชุมชนจัดอบรมหลักสูตร Financial Literacy

ธ.ไทยเครดิตฯ ผนึก กรมพัฒนาชุมชนจัดอบรมหลักสูตร Financial Literacy

เพิ่มทักษะความรู้ทางการเงิน และการเป็นวิทยากรมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมส่งต่อ องค์ความรู้ทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพสู่ชุมชน

 

นายกมลภู ภูริดิฐสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานกลุ่มบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซ์และสาขาสินเชื่อ เปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิทยากรและส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ผ่านหลักสูตรในโครงการตังค์โต Know-how แก่บุคลากรสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดย นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ให้การต้อนรับและบรรยายความสำคัญของการประสานความร่วมมือ และการมอบไว้ความไว้วางใจ ให้กับธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ส่งมอบความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และทักษะการเป็นวิทยากร

 

 

โดยทีมวิทยากรมืออาชีพของธนาคารไทยเครดิตฯ ได้ถ่ายทอดกระบวนการและเนื้อหาของกิจกรรม ที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร ด้านความรู้ทางการเงิน (Financial Knowledge) การวางแผนเทคนิคการสอน และการสอบสอนจริง ซึ่งทีมวิทยากรใช้ทักษะกระบวนการ และเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ สามารถปลุกพลัง และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ซึ่งบุคลากรสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน จำนวน 22 คน ได้ฝึกพูด ฝึกปฏิบัติ ฝึกการถ่ายทอดและรับมือสถานการณ์จำลอง และผ่านการสอบสอน

 

โดยนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และหลังจากนี้บุคลากรของสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การถ่ายทอดความรู้ทางการเงิน ส่งเสริมการออมเงิน การบริหารจัดการหนี้ และการเพิ่มศักยภาพสร้างอาชีพ เสริมรายได้ แก่โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในภูมิภาค โดยมีธนาคาร ไทยเครดิตฯ ร่วมเป็นพันธมิตรลงพื้นที่

 

 

การจัดอบรมหลักสูตร Train the Trainer ( Financial Literacy ) เพิ่มทักษะความรู้ทางการเงิน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ ห้อง 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ

 

 

โครงการ “ตังค์โต Know-how” (Financial Literacy) ดำเนินการตามพันธกิจของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ในการส่งเสริมให้ทุกคนมีความรู้และวินัยทางการเงิน ภายใต้ปรัชญา “Everyone Matters” “ใครไม่เห็น เราเห็น”

 

สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตร “ตังค์โต Know-how” สามารถเข้าชมได้ที่เฟซบุ๊ก ตังค์โต Know-how by Thai Credit, เว็ปไซด์ www.tcrbank.com หรือโทร.02-6975454

ข่าวเกี่ยวข้อง