• ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ปรับลดประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจในปี 2566 ลงจาก 3.2% เป็น 2.8% และปี 2567 จาก 3.6% เป็น 3.2% ตามลำดับ หลังแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ต่างประเทศมีความเปราะบางขึ้น โดยเฉพาะโมเมนตัมส่งออกที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้าหลักอ่อนแอ เช่นเดียวกับการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่แผ่วลงกว่าคาด *** ด้าน SCB EIC ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปี 2566 เหลือ 3.1% (เดิม 3.9%) จากข้อมูลจริงไตรมาส 2 ที่ต่ำกว่าคาดมากและการส่งออกสินค้าที่หดตัวแรงต่อเนื่อง แต่ยังมีแรงหนุนหลักจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยฟื้นตัวดีตามประมาณการ 30 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางที่เร่งตัวและเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายใหม่ ส่งผลให้ภาคบริการฟื้นตัวต่อเนื่องช่วยลดความเปราะบางในตลาดแรงงาน สำหรับมุมมองปี 2567 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตเร่งขึ้นที่ 3.5% จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องเป็น 37.7 ล้านคน
Home 'นครชัยแอร์ จิตอาสาลงพื้นที่ปรับปรุงห้องสุขา รร. บ้านเต้าปูนหาย จ.ระยอง
'นครชัยแอร์ จิตอาสาลงพื้นที่ปรับปรุงห้องสุขา รร. บ้านเต้าปูนหาย จ.ระยอง

'นครชัยแอร์ จิตอาสาลงพื้นที่ปรับปรุงห้องสุขา รร. บ้านเต้าปูนหาย จ.ระยอง

วันนี้ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด นำพนักงานจิตอาสา จำนวน 60 คน ร่วมกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ สนับสนุนอุปกรณ์ การซ่อมบำรุงห้องสุขาให้กับ โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย อ.แกลง จ.ระยอง ในโครงการ “นครชัยแอร์ จิตอาสาปันน้ำใจสร้างรอยยิ้มเพื่อน้อง” พร้อมนำจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาที่ชำรุด จำนวน 7 ห้อง , ทาสีห้องน้ำและปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนให้สวยงาม เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

 


โดยบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจเดินรถครอบคลุมพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 49 เส้นทาง ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 36 ปีที่ผ่านมา นครชัยแอร์ ยึดมั่นในมาตรฐานการให้บริการที่ปลอดภัย สะดวกสบาย และตรงต่อเวลามาโดยตลอด และตั้งมั่นที่จะดำรงตนให้เป็นผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะประจำทาง ต้นแบบ ที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และได้แสดงเจตนารมณ์ดังกล่าวผ่านรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่องตลอดมา ทั้งการช่วยเหลือ การมอบโอกาส รอยยิ้มและมอบสิ่งดี ๆ ให้กับทุกคนในสังคม อีกทั้งยังปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือสังคม และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน เกิดความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงาน ส่งผลประโยชน์ที่ดีต่อพนักงานโดยรวมต่อไป