• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานยอดขาย 9 เดือนแรกปี 2562 รวม 8.62 ล้านล้านบาท ลดลง 1.3% และกำไรสุทธิ 6.46 แสนล้านบาท ลดลง 15.4% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน จากผลของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว พบว่าหลักทรัพย์ที่รายงานผลกำไรสุทธิมีจำนวน 527 หลักทรัพย์ คิดเป็น 76.0% ของหลักทรัพย์จดทะเบียนที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด..ส่วนตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มียอดขายรวม 139,597 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.4% มีกำไรจากการดำเนินงาน 4,710 ล้านบาท ลดลง 19.2%
Home นครชัยแอร์ ร่วมใจรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
นครชัยแอร์ ร่วมใจรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม

นครชัยแอร์ ร่วมใจรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม

นครชัยแอร์ ร่วมใจรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม 

เน้นมาตรการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

 

ชูการใช้ผ้าไทยแทนถุงพลาสติกประสบความสำเร็จ หลังพบยอดขายสูงสุด ในประเภทสินค้า OTOP ที่จัดให้ขายฟรีในพื้นที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์

 

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่นครชัยแอร์ได้จัดทำโครงการ OTOP TO NCA STATION เพื่อสนับสนุนสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้า OTOP ภายในสถานีเดินรถนครชัยแอร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มาตั้งแต่ปี 2559 และได้ร่วมรณรงค์สนับสนุนนโยบายรัฐโดยการลดใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนการนำสินค้าประเภทกระเป๋าผ้าไทยเข้ามาจำหน่ายภายในสถานี ซึ่งพบว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนที่ร่วมสนับสนุน ณ สถานีเดินรถนครชัยแอร์ 4 สาขา ได้แก่ สาขากรุงเทพ สาขาอุบลราชธานี สาขาเชียงใหม่ และสาขาพัทยา โดยในรอบปีที่ผ่านมามียอดขายสูงสุดกว่าสินค้าประเภทอื่น ด้วยยอดขายรวม 734,539 บาท โดยเป็นสินค้า OTOP กระเป๋าผ้าไทยจากจังหวัดเชียงใหม่ อำนาจเจริญ และกรุงเทพมหานคร

 

นางเครือวัลย์ กล่าวต่อไปว่า นครชัยแอร์ได้ตระหนักถึงการให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดมาตรการดูแลควบคุมมลพิษอย่างเป็นระบบด้วยการควบคุมการสตาร์ทเครื่องยนต์ โดยมีการกำหนดระยะเวลาสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนนำรถออกให้บริการเพื่อลดการปล่อยมลพิษ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการเดินรถคอยตรวจสอบผ่านระบบ GPS เพื่อกำกับดูแลพนักงานขับรถไม่ให้ติดเครื่องยนต์โดยไม่จำเป็น พร้อมทั้งคุมเข้มการใช้น้ำมันที่ได้คุณภาพ รวมทั้งมีมาตรการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยการคัดแยกขยะทุกครั้ง เนื่องจากทุกเที่ยวโดยสารจะมีของบริการ เช่น น้ำดื่ม น้ำผลไม้ ขนม อาหารกล่อง ผ้าเย็น ฯลฯ ซึ่งขยะเหล่านี้จะถูกนำมาเข้ากระบวนการคัดแยกขยะตามประเภท เช่น ขวดน้ำ กระป๋องแคน กล่องน้ำผลไม้ ซองขนม เพื่อนำไปขายเป็นขยะรีไซเคิล

นอกจากนี้ นครชัยแอร์ยังจัดตั้งโครงการ “ธนาคารน้ำสะอาด” โดยนำน้ำเปล่าที่เหลือจากลูกค้าดื่ม มาเทรวมกันในถังน้ำสะอาด (ถังน้ำสีจะแยกเป็นอีกถัง) ซึ่งเฉลี่ยแล้วใน 1 วัน จะมีน้ำดื่มเหลือจากผู้ใช้บริการประมาณ 200 ลิตร ซึ่งสามารถไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดพื้นบริเวณต่างๆ ใช้รดน้ำต้นไม้ ฯลฯ รวมทั้งรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานในองค์กรรักสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น ใช้กระดาษอย่างประหยัด โดยการใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า และกำหนดเวลาเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงาน เพื่อลดปัญหาที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้นครชัยแอร์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมใจงดการใช้ถุงพลาสติก และร่วมสนับสนุนสินค้า OTOP ที่ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสามารถติดตามการจำหน่ายสินค้า OTOP ประจำสัปดาห์ได้ที่ Facebook Page นครชัยแอร์ ที่ https://www.facebook.com/nakhonchaiair.official ส่วนผู้ประกอบการที่สนใจจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ข่าวเกี่ยวข้อง