• ธปท. รายงานเศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม 2564 ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดและแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ ขณะเดียวกันการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นในหลายหมวดสินค้า สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มทยอยปรับเพิ่มขึ้น แต่โดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำ ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นตามภาวะอุปสงค์ที่ฟื้นตัว และปัญหา supply disruption ที่ทยอยคลี่คลาย ทั้งนี้ การใช้จ่ายภาครัฐยังมีบทบาทสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจ
Home บลจ. พรินซิเพิล สานต่อโครงการกิจกรรม CSR 
บลจ. พรินซิเพิล สานต่อโครงการกิจกรรม CSR 

บลจ. พรินซิเพิล สานต่อโครงการกิจกรรม CSR 

บลจ. พรินซิเพิล สานต่อโครงการกิจกรรม CSR ภายใต้หลักการ Learn more, Earn more, Save more เพื่อมอบโอกาสและต่อยอดสู่การสร้างพฤติกรรมการออม สร้างผลตอบแทนการลงทุนให้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตไปจนถึงวัยเกษียณ มอบเงินบริจาคจากการเปิดโอกาสให้พนักงานโอนสิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปีเป็นเงิน และบริจาค 30% ของมูลค่าวันหยุดดังกล่าว ให้แก่โรงเรียน โบว์มอนท์ ร่วมพัฒนา จังหวัดชัยภูมิ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และรองรับการพัฒนาด้านการเรียนการสอน  

 

นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า นับจากปี 2019 ที่ บลจ. พรินซิเพิล ได้จัดทำโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ภายใต้หลักการที่สำคัญ 3 ข้อคือ Learn more, Earn more, Save more ของมูลนิธิ Principal Financial Group Foundation ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการเงินแก่ผู้ด้อยโอกาส มอบโอกาสและต่อยอดสู่การสร้างพฤติกรรมการออม ตลอดจนสร้างผลตอบแทนการลงทุนให้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตไปจนถึงวัยเกษียณ โดยที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนการสร้างห้องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเพิ่มทักษะให้แก่เยาวชน  

 

 

ล่าสุด บลจ. พรินซิเพิลได้สานต่อโครงการ CSR เพื่อมอบโอกาสที่ดีแก่สังคม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถโอนสิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปีเป็นเงินได้สูงสุดไม่เกิน 5 วันต่อคน และมอบ 30% ของมูลค่าวันหยุดในโครงการดังกล่าว ให้แก่โรงเรียน โบว์มอนท์ ร่วมพัฒนา จังหวัดชัยภูมิ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 230,196 บาท โดยมี คุณทิม โบว์มอนท์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโบว์มอนท์ ร่วมพัฒนา เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้พัฒนาโรงเรียนต่อไป  

 

สำหรับโรงเรียน โบว์มอนท์ ร่วมพัฒนา ก่อตั้งในปี 2013 โดยมีภารกิจคือ ทำให้เยาวชนได้รับการศึกษาแบบร่วมสมัยที่มีคุณภาพ ให้เด็กทุกคนตระหนักถึงศักยภาพของตนเองและสามารถสร้างประโยชน์ทางสังคมและเศรฐกิจเพื่อกลับคืนสู่ชุมชนและครอบครัวต่อไป 

 

“เรามีความตั้งใจที่สานต่อโครงการ CSR โดยในปี 2019 เราได้มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 83 ชุดผ่านคุณทิม เพื่อนำมอบให้แก่โรงเรียนโบว์มอนท์ ร่วมพัฒนา และโรงเรียนอื่นๆ อีก 12 แห่งในจังหวัดชัยภูมิ นำไปใช้ในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และปีนี้เราได้ต่อยอดโดยให้พนักงานได้มีส่วนร่วม ในรูปแบบการโอนสิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปีเป็นเงินบริจาค เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบโอกาสที่ดีให้สังคมไทย” นายจุมพล กล่าว  

ข่าวเกี่ยวข้อง