• Krungthai COMPASS ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นยังไม่สิ้นสุด แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะมีแนวโน้มลดลง แต่ กนง. คาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่ 2.0% ในปี 2566 และ 2567 *** มองว่า กนง. จะให้ความสำคัญกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมากขึ้นเนื่องจากสะท้อนสัดส่วนราคาที่ผู้บริโภคใช้จ่ายถึง 67.1% ของตะกร้าเงินเฟ้อ นอกจากนี้ กนง. กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อมีความเสี่ยงด้านสูงจากแรงหนุนด้านอุปสงค์ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวดี และการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการที่อาจเพิ่มขึ้นจากแรงกดดันด้านอุปทาน ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐในระยะข้างหน้า อีกทั้งเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงด้านสูงเช่นกัน จึงเป็นไปได้ว่าหากการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปอย่างเรียบร้อย *** กนง. มีโอกาสปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 1 ครั้ง สู่ระดับ 2.25% ต่อปี ในช่วงปลายปี 2566
Home 'มาดามแป้ง'ให้คำมั่นสัญญาต่อเด็กและเยาวชนหลังนั่งตำแหน่งที่ปรึกษายูนิเซฟ
'มาดามแป้ง'ให้คำมั่นสัญญาต่อเด็กและเยาวชนหลังนั่งตำแหน่งที่ปรึกษายูนิเซฟ

'มาดามแป้ง'ให้คำมั่นสัญญาต่อเด็กและเยาวชนหลังนั่งตำแหน่งที่ปรึกษายูนิเซฟ

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้คำมั่นสัญญาต่อเด็กและเยาวชน หลังนั่งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษายูนิเซฟ ประจำประเทศไทย ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำและดำเนินกิจกรรมรณรงค์ เพื่อผลักดันสิทธิเด็ก และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชน

 


โดย “มาดามแป้ง” ให้คำมั่นและระบุถึงบทบาทการดำเนินงานจากนี้ว่า “ แป้งจะขอใช้ทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งหมดที่มี ร่วมผลักดันงานด้านเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของยูนิเซฟ ตั้งแต่การสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

ส่งเสริมด้านการศึกษาทุกระดับชั้นให้เข้าถึงเด็กและเยาวชนในทุกพื้นที่ รวมทั้งนำศาสตร์ทางด้านกีฬาเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะเชื่อว่า กีฬาเป็นสิ่งที่จะช่วยหล่อหลอมสุขภาพกายและใจที่ดีได้เสมอ จนสามารถกลายเป็นพลังสร้างสรรค์ แก่เด็กและเยาวชนจนนำไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพได้ในอนาคต ”


ชมคลิปเพิ่มเติม : https://www.youtube.com/watch?v=ssZGTnnVE_c