• ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3/2566 ขยายตัวต่ำกว่าคาดที่ 1.5% YoY ส่งผลให้รวม 9 เดือนแรกของปีเศรษฐกิจไทยขยายตัว 1.9% YoY ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2566 มาอยู่ที่ 2.5% YoY ลดลงจากที่ประมาณการไว้ก่อนหน้าที่ 3.0% ...ทิศทางเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 คาดว่าจะได้รับแรงขับเคลื่อนจากฤดูกาลท่องเที่ยวเป็นหลัก...สำหรับทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2567 มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวในอัตราที่เร่งขึ้นจากปี 2566 โดยมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ
Home มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.บริจาค 100,000 บาท สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อผู้ป่วยขาดทุนทรัพย์
มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.บริจาค 100,000 บาท สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อผู้ป่วยขาดทุนทรัพย์

มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.บริจาค 100,000 บาท สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อผู้ป่วยขาดทุนทรัพย์

มุ่งส่งต่อความห่วงใยถึงผู้ป่วยมะเร็งที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

1 มีนาคม 2566, กรุงเทพฯ – มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย นำโดย คุณฐิตานันท์ ซุน รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) และ คุณอานุภาพ คงมาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (ที่ 1 จากซ้าย) มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีรักษาโรคมะเร็งของประเทศไทย พร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้และขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงเป็นทุนสนับสนุนเพื่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมี คุณอนงค์นาฎ เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป (ที่ 2 จากขวา) และ คุณธรรมปพน พุทธคำ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี (ที่ 1 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ MR. D.I.Y. Cares

 


คุณฐิตานันท์ ซุน รองประธานกรรมการบริหาร มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย กล่าวว่า “มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มีความมุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ชุมชนและสังคมไทย ตลอดจนสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันนี้โรคมะเร็งถือเป็นหนึ่งโรคที่ควรให้ความสำคัญ เนื่องจากอัตราการเกิดโรคมะเร็งของชาวไทยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งทุกท่าน รวมถึงผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้และขาดแคลนทุนทรัพย์ ผ่านการสนับสนุนเงินสมทบทุนจำนวน 100,000 บาท ให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถือเป็นการส่งมอบความห่วงใยถึงผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยให้มีพลังกายและพลังใจที่แข็งแกร่งในการใช้ดำเนินชีวิต ซึ่งเราเชื่อว่าการที่บริษัทได้สนับสนุนและทำงานร่วมกันกับภาครัฐจะสามารถช่วยสร้างสังคมที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”

นอกจากนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ยังได้ส่งมอบความห่วงใยแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ผ่านการบริจาคสิ่งของภายใต้แบรนด์มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. อาทิ ของใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเขียน หน้ากากอนามัย ถุงเท้า กระเป๋า ฯลฯ รวมสิ่งของจำนวนกว่า 25,000 ชิ้น รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท แก่ 4 มูลนิธิใน 4 พื้นที่ของประเทศไทย ได้แก่ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น, มูลนิธิกระจกเงา, กลุ่มคลองเตยดีจัง และมูลนิธิสวนแก้ว เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยผู้ขาดแคลนสิ่งของเครื่องใช้ อีกทั้งยังเติมเต็มความสุข สร้างรอยยิ้มแก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนพัฒนายกระดับสังคมไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิด ESG ที่ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) อย่างรอบด้าน

มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มุ่งเดินหน้าขับเคลื่อนสังคมไทยอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ผ่านหลากหลายกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ชื่อ MR.D.I.Y. Cares เพื่อร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์ เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการนำเสนอสินค้าคุณภาพดี ราคาถูกคุ้มเสมอ ตามคำมั่นสัญญา ‘Always Low Prices’ ให้แก่ลูกค้าในกว่า 500 สาขาทั่วประเทศไทย