• SCB EIC ประเมินว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.5% ไว้ตลอดปี 2024 มองว่า กนง. จะพิจารณาแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไปข้างหน้าในระยะปานกลางถึงระยะยาว (Forward looking) มากกว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้ว (Backward looking) หากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทยในระยะต่อไปยังเป็นไปตามที่ SCB EIC เคยคาดการณ์ไว้ว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ต่อเนื่องใกล้เคียงระดับศักยภาพที่ 3% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทยอยปรับสูงขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 1-3%
Home มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. บริจาคปฏิทินเก่าสนับสนุนสิ่งของผู้พิการ สมุทรปราการ
มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. บริจาคปฏิทินเก่าสนับสนุนสิ่งของผู้พิการ สมุทรปราการ

มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. บริจาคปฏิทินเก่าสนับสนุนสิ่งของผู้พิการ สมุทรปราการ

กรุงเทพฯ, 29 มกราคม 2567 - มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย นำโดย คุณอานุภาพ คงมาลัย รองประธานบริหารฝ่ายการตลาด เดินหน้าส่งมอบความห่วงใยภายใต้กิจกรรม MR. D.I.Y. Cares ร่วมบริจาคปฏิทินเก่าช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา พร้อมสมทบทุนให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสนับสนุนสิ่งของจำเป็นแก่ผู้พิการในย่านสมุทรปราการ ผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 20,000 บาท

 


คุณอานุภาพ คงมาลัย รองประธานบริหารฝ่ายการตลาด มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย กล่าวว่า“มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่เคียงข้างทุกคนในสังคมไทย จึงเดินหน้าให้การสนับสนุนและกระจายความช่วยเหลือให้กับคนไทยทุกกลุ่มทั่วประเทศ เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ผ่านโครงการ MR. D.I.Y. Cares ที่จัดมาเข้าปีที่ 6 โดยในครั้งนี้เราได้ให้การสนับสนุนแก่ผู้พิการให้เข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมผ่าน 2 กิจกรรมในเดือนมกราคม ได้แก่ กิจกรรมรวบรวมบริจาคปฏิทินเก่าตั้งโต๊ะจากพนักงานภายในองค์กรกว่า 100 เล่ม พร้อมสมทบทุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา มูลค่า 10,000 บาท โดยมอบให้แก่ คุณชนิดาภา เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมให้ผู้พิการในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้สนับสนุนสิ่งของใช้จำเป็นจากร้านมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. รวมมูลค่า 10,000 บาทแก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ ในการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี คุณธีระเดช คุณสนอง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และคุณศศิรัฐ ศรีป้อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกการสนับสนุนของ มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. จะมีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความเสมอภาคและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป”

 


มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มุ่งสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ MR. D.I.Y. Cares มากว่า 6 ปีโดยพร้อมให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งต่อความห่วงใย แก่คนไทยทั่วทุกภูมิภาค ผ่านหลากหลายกิจกรรมเพื่อสังคม ครอบคลุมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคมไทยอย่างยั่งยืน