• EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ เผยภาพรวมภาคการท่องเที่ยวในปี 2565 มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มเร่งตัวจากอุปสงค์คงค้างของการท่องเที่ยว (Pent-up demand) โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามายังไทยมีโอกาสเพิ่มสูงกว่าที่คาดไว้จาก 7.4 ล้านคน เป็นอาจแตะ 10 ล้านคน *** อย่างไรก็ดี ภาวะเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจที่เปราะบางในปัจจุบันอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจากค่าใช้จ่ายในด้านการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะค่าน้ำมันและกำลังซื้อที่ลดลง
Home 'มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง'ทุ่มงบกว่า 34 ล. ช่วยผู้ประสบภัยหนาวทั่วประเทศ
'มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง'ทุ่มงบกว่า 34 ล. ช่วยผู้ประสบภัยหนาวทั่วประเทศ

'มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง'ทุ่มงบกว่า 34 ล. ช่วยผู้ประสบภัยหนาวทั่วประเทศ

'มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง'ทุ่มงบกว่า 34 ล. ช่วยผู้ประสบภัยหนาวทั่วประเทศ พร้อมบรรเทาภัยแล้ง และมอบศาลาที่พักผู้โดยสารในพื้นที่ภาคเหนือ-อีสาน

 

งานสังคมสงเคราะห์ด้านสาธารณภัยเป็นหนึ่งในภารกิจหลัก ภายใต้ปณิธาน “ช่วยชีวิต รักษาชีวิตสร้างชีวิต” ที่ “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” องค์กรสาธารณกุศลที่มุ่งมั่นบรรเทาทุกข์ และบำรุงสุขให้แก่เพื่อนมนุษย์ เดินหน้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทุ่มงบกว่า 34 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในถิ่นทุรกันดาร โดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 นำผ้าห่มและเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้กับผู้ประสบภัยหนาวครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้ง 4 ภูมิภาคของประเทศ  รวมทั้งสิ้น 43 จังหวัด

 

 

โดยการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลักๆ  ได้แก่ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว และ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ช่วยภัยหนาว

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ดำเนินโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ซึ่งเป็นงานที่สานต่อมายาวนานกว่า 60 ปี โดยในปีนี้ได้จัดทีมสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่แจกจ่ายผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 46,900 ชุด รวมมูลค่ากว่า 27 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ รวม 43 จังหวัด ประกอบด้วย อุทัยธานี กำแพงเพชร สุโขทัย ตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ ลพบุรี เพชรบูรณ์ เลย หนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม บึงกาฬ สกลนคร นครนายก กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ ชุมพร

 

 

นอกจากนี้ ทางมูลนิธิฯ ได้จัดหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนออกบริการผู้ประสบภัยหนาวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งในด้านการตรวจรักษา แจกจ่ายยา และคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น ซึ่งล่าสุดได้จัดหน่วยแพทย์ลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนใน 5 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ นครพนม และอุบลราชธานี  

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ช่วยภัยแล้ง

ในช่วงหน้าแล้งยังมีหลายพื้นที่ของประเทศไทย ที่ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำในการบริโภค ด้วยเหตุนี้ ทางมูลนิธิฯ จึงได้ มอบแท็งก์บรรจุน้ำ ขนาด 20,000 ลิตร และถังบรรจุน้ำไฟเบอร์ ขนาด 2,000-5,000 ลิตร ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคอีสาน จำนวน 100 ถัง รวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาท เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง

นอกจากนี้ “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ยังมอบศาลาที่พักโดยสารในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ให้สามารถหลบแดดหลบฝน ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคอีสาน จำนวน 34 หลัง รวมมูลค่ากว่า 4.2 ล้านบาท

 

 

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ดำเนินงานสังคมสงเคราะห์ด้านสาธารณภัย โดยเฉพาะโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ที่มูลนิธิฯ ดำเนินการช่วยเหลือต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 60 ปี นอกจากนี้ ยังมีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ อาทิ อัคคีภัย อุทกภัย ฯลฯ โดยช่วยเหลือทั้งในส่วนของเงิน เครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากสาธารณภัย ทั้งสาธารณภัยในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งมูลนิธิฯ ดำเนินการช่วยเหลืออย่างครบวงจรชีวิต ตามปณิธาน “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”