• SCB EIC คาด กนง. จะเริ่มลดดอกเบี้ยในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่ภาวะการเงินตึงตัวจะเริ่มส่งผลกดดันเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะที่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเปราะบาง ประกอบกับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าจะเริ่มปรับสูงขึ้น *** จึงประเมินว่า กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้งปลายปีนี้เหลือ 2.25% และปรับลดอีกครั้งเหลือ 2% ในช่วงต้นปีหน้า (2025)
Home มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ร่วมกับ มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ จัดกิจกรรม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ปีที่ 8
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ร่วมกับ มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ จัดกิจกรรม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ปีที่ 8

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ร่วมกับ มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ จัดกิจกรรม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ปีที่ 8

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ร่วมกับ มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย เปิดบ้านจัดกิจกรรม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ปีที่ 8

 

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย และ บริษัทกลุ่ม Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ตอกย้ำเจตนารมณ์มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ตามความมุ่งมั่นขององค์กรที่ว่า “การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า (Changes for the Better)” เดินหน้าจัดกิจกรรม “ห้องเรียนวิทยาศาสตร์” (Science Classroom) ประจำปี พ.ศ. 2566 แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ณ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด จังหวัดชลบุรี

 

 

กิจกรรม “ห้องเรียนวิทยาศาสตร์” (Science Classroom) ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาและเติมเต็มองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนไทยนอกห้องเรียน และในทุก ๆ ปี ได้มีการหมุนเวียนกิจกรรมไปยังบริษัทกลุ่ม Mitsubishi Electric ต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยในปีนี้ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ร่วมกับ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด นำโดย นายมาซาอะคิ อะริคาวะ ประธานบริษัท เปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษา 5 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Learn and Play เพื่อให้น้อง ๆ ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์สุดสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อการถ่ายเทความร้อนและหลักการทำงานของลิฟต์และบันไดเลื่อน โดยมีกิจกรรมทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ และทดลองด้วยตัวเอง ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย ปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น

 

 

บรรยากาศในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เต็มไปด้วยความรู้ และความสนุกสนาน โดยจำลองกิจกรรมที่ผสมผสานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เข้ากันได้อย่างลงตัว อาทิ การทดลองการถ่ายเทความร้อน ผ่านวัสดุที่แตกต่างกัน เพื่อเรียนรู้วิธีการที่ความร้อน หรือความเย็นสามารถถ่ายโอนซึ่งกันและกันได้อย่างไร อันเป็นหลักการพื้นฐานที่นำมาใช้ประยุกต์ในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศในปัจจุบัน รวมถึงได้มีการเรียนรู้หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับลิฟต์และบันไดเลื่อน โดยมีพี่ ๆ ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท      มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด มาให้ความรู้แก่น้อง ๆ

 

นายมาซาอะคิ อะริคาวะ ประธาน บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด กล่าวว่างานห้องเรียนวิทยาศาสตร์ จัดขึ้นโดยกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ตั้งแต่ปี 2009 และได้จัดงานในที่ต่าง ในประเทศญี่ปุ่นมาโดยตลอด สำหรับในประเทศไทยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านการเรียนวิทยาศาสตร์อย่างง่าย และสนุกสนาน รวมทั้งมุ่งที่จะกระตุ้นความสนใจใคร่รู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และพัฒนาสังคมต่อไปในอนาคต สำหรับหัวข้อในวันนี้ มี 2 เรื่อง คือการถ่ายเทความร้อนและการทำงานและการใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนอย่างปลอดภัยซึ่งทั้ง 2 หัวข้อนี้จะเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ผมเชื่อว่าทุกคนจะได้สนุกกับการเรียนรู้ในวันนี้อย่างเต็มที่ครับ

 

 

ด.ช. พัชรพล เฉลิมพงษ์ กล่าวว่า กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในวันนี้สนุกมากครับ โดยเฉพาะการให้ความรู้เรื่องการใช้ลิฟต์ และบันไดเลื่อนอย่างถูกวิธีได้อย่างปลอดภัย รวมถึงการจำลองสถานการณ์ในการใช้ลิฟต์ และบันไดเลื่อนอย่างไรให้ปลอดภัย ซึ่งทั้งหมดที่ได้ความรู้ในวันนี้มีประโยชน์มาก สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ

 

 

ด.ญ. พณิชญา อำลอย และ ด.ญ. หทัยภัทร มีมะโน พวกเราขอขอบคุณทางมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย และ บริษัทกลุ่ม Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ที่ให้โอกาสพวกเรามาร่วมกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในวันนี้ค่ะ ประทับใจทั้งเรื่องการทดลองวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อน ความเย็น ให้เราได้ความรู้เพิ่มขึ้น รวมถึงการให้ความรู้ในการใช้งานลิฟต์ และบันไดเลื่อนอย่างปลอดภัยมาก ค่ะ พี่ ได้การจำลองสถานการณ์ในการใช้ลิฟต์ด้วย สนุก และมีประโยชน์มาก ค่ะ

 

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (Science Classroom) เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย มุ่งมั่นในการส่งเสริมการศึกษาไทย พร้อมพัฒนาต่อยอดความรู้ เพื่อให้เยาวชนมีความพร้อมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน อันเป็นหนึ่งในเป้าหมายของ Mitsubishi Electric ภายใต้ความมุ่งมั่นที่ว่า “การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า (Changes for the Better)”