• SCB EIC ประเมินว่าการส่งออกสินค้าเดือน มี.ค. 2024 ในรูป %YOY มีแนวโน้มหดตัวแรงจากปัจจัยฐานสูง แม้ภาคการผลิตและการค้าโลกจะอยู่ในทิศทางการฟื้นตัว เนื่องจากมีการส่งออกทองคำในเดือน มี.ค. 2023 มากถึง 1,568.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าปกติมาก ข้อมูลจากการแถลงข่าวของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่ามูลค่าการส่งออกในเดือน มี.ค. 2024 จะอยู่ที่ราว 25,500 – 26,500 หดตัวประมาณ -5.4% ถึง -8.9%  *** ด้าน Krungthai COMPASS เผยส่งออกเดือน ก.พ. ขยายตัว 3.6%YoY เติบโตติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 แต่ชะลอลงจาก 10.0%YoY เมื่อเดือนก่อน ประเมินว่าการส่งออกยังฟื้นตัวได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันต่อการส่งออกในปี 2567 ให้ขยายตัวได้เล็กน้อยที่ 1.8% โดยการส่งออกไม่รวมทองคำเดือน ก.พ. ขยายตัวที่ 1.2% จากสินค้าสำคัญหลายรายการที่ยังหดตัวต่อเนื่อง เช่น ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ แนวโน้มการส่งออกไปยังประเทศสำคัญมีความไม่นอนสูงโดยเฉพาะยุโรป และญี่ปุ่น
Home รฟฟท.จัดกิจกรรม CSR ตอกย้ำความรับผิดชอบต่อสังคม เชื่อมสัมพันธ์องค์กรสู่ชุมชน
รฟฟท.จัดกิจกรรม CSR ตอกย้ำความรับผิดชอบต่อสังคม เชื่อมสัมพันธ์องค์กรสู่ชุมชน

รฟฟท.จัดกิจกรรม CSR ตอกย้ำความรับผิดชอบต่อสังคม เชื่อมสัมพันธ์องค์กรสู่ชุมชน

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง จัดกิจกรรม CSR ให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคม เชื่อมสัมพันธ์องค์กรสู่ชุมชน เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 13 ปี การก่อตั้งบริษัทฯ

 


นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ถือเป็นวันสำคัญที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการในฐานะผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า โดยเริ่มจากการบริหารโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารท่าอากาศยานกรุงเทพมหานคร หรือ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จนมาถึงการได้รับภารกิจสำคัญในการบริหารการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าด้วยมาตรฐานระดับสากล มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ รักษามาตรฐานการปฏิบัติงานในด้านการเดินรถและซ่อมบำรุง พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพอยู่เสมอ ควบคู่กับการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจขององค์กร เพื่อมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการบริการและการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งเสริมความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

 


ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรม CSR ขึ้น ด้วยการส่งมอบข้าวสารสายพันธุ์หอมมะลิ จำนวน 300 ถุง ให้กับประชาชนภายในชุมชนบ้านคลองรังสิต ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือนร้อน และช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแก่ประชาชน และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชนตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสวัสดิการชุมชน ด้วยบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยั่งยืนต่อสังคมและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชนด้วย

กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจที่สำคัญที่บริษัทฯให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างชุมชนที่แข็งแกร่ง ซึ่งบริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนผ่านกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน