• ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เดินหน้าช่วยลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกำหนดให้มีแรงจูงใจในการสนับสนุนให้สถาบันการเงินทำการรวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น เข้าด้วยกัน เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีประวัติการชำระหนี้ดี หรือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19  ด้วยการนำหลักประกันของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ในการช่วยลดภาระดอกเบี้ยและค่างวดในระยะยาว นอกจากนี้ ธปท. ได้ดำเนินการลดข้อจำกัดการทำรีไฟแนนซ์ (refinance) หนี้ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันของสถาบันการเงินในการรวมหนี้ให้กับลูกหนี้ควบคู่ไปด้วย
Home สหพัฒน์ รณรงค์พนักงานรักษ์สิ่งแวดล้อม
สหพัฒน์ รณรงค์พนักงานรักษ์สิ่งแวดล้อม

สหพัฒน์ รณรงค์พนักงานรักษ์สิ่งแวดล้อม

สหพัฒน์ รณรงค์พนักงานรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการ SPC Green Please ตั้งจุดคัดแยกขวดพลาสติก ส่งผลิตชุด PPE

 

นางชัยลดา ตันติเวชกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจที่บริษัทฯ ทำควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด คือ การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมาได้มุ่งสร้างจิตสำนึกในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานในองค์กร และชุมชนภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง สำหรับ SPC Green Please นับเป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อมล่าสุดที่บริษัทฯ ได้จัดขึ้น เพื่อรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันลดปริมาณขยะโดยนำขวดพลาสติกหรือพลาสติกใช้ครั้งเดียว มาทิ้งที่ตู้ทิ้งขวดพลาสติกที่ตั้งอยู่ภายในบริษัทฯ โดยจะมีการแยกส่วนขวด ฝา และฉลาก เพื่อรวบรวมส่งมอบให้กับโครงการ แยกขวด ช่วยหมอ และ YOUเทิร์น ของปตท. นำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิล ผลิตเป็นชุด PPE แบบใช้ซ้ำได้ เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ขาดแคลน

 

 

ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการ SPC Green Please บริษัทฯ สามารถรวบรวมขวดพลาสติกส่งมอบให้กับโครงการ แยกขวด ช่วยหมอ และ YOUเทิร์น ได้ถึง 169 กิโลกรัม สามารถนำไปผลิตชุด PPE ได้ 550 ชุด โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ

 

 

“การจัดโครงการ SPC Green Please นอกจากจะได้ชุด PPE ไปเป็นเสื้อเกราะปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 และโรคติดเชื้ออื่นๆ แล้ว เรายังคาดหวังให้โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้พนักงานเกิดความเคยชินในการคัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล ซึ่งหลังจากนี้อาจจะมีต่อยอด ขยายผล เพิ่มพื้นที่ และขยายเวลาการจัดโครงการนี้ต่อไป เพราะเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ใช่กระแส แต่เป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน” นางชัยลดา กล่าว

ข่าวเกี่ยวข้อง