• Krungthai COMPASS ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นยังไม่สิ้นสุด แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะมีแนวโน้มลดลง แต่ กนง. คาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่ 2.0% ในปี 2566 และ 2567 *** มองว่า กนง. จะให้ความสำคัญกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมากขึ้นเนื่องจากสะท้อนสัดส่วนราคาที่ผู้บริโภคใช้จ่ายถึง 67.1% ของตะกร้าเงินเฟ้อ นอกจากนี้ กนง. กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อมีความเสี่ยงด้านสูงจากแรงหนุนด้านอุปสงค์ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวดี และการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการที่อาจเพิ่มขึ้นจากแรงกดดันด้านอุปทาน ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐในระยะข้างหน้า อีกทั้งเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงด้านสูงเช่นกัน จึงเป็นไปได้ว่าหากการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปอย่างเรียบร้อย *** กนง. มีโอกาสปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 1 ครั้ง สู่ระดับ 2.25% ต่อปี ในช่วงปลายปี 2566
Home ออมสิน สนับสนุนภารกิจสำนักงานเขตพญาไทมอบน้ำดื่มออมสินกระป๋องรีไซเคิล
ออมสิน สนับสนุนภารกิจสำนักงานเขตพญาไทมอบน้ำดื่มออมสินกระป๋องรีไซเคิล

ออมสิน สนับสนุนภารกิจสำนักงานเขตพญาไทมอบน้ำดื่มออมสินกระป๋องรีไซเคิล

วันนี้ (4 พฤษภาคม 2566) ณ สำนักงานเขตพญาไท นางบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ มอบน้ำดื่มออมสินกระป๋องรีไซเคิล จำนวน 5,000 กระป๋อง ให้แก่ นางสุวรรณ ศิริมุจลินท์ ผู้อำนวยการเขตพญาไท พร้อมด้วย นางสาวศศิธร เจริญสุข และจ่าเอกคมกริช คุ้มมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพญาไท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจและการทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ของสำนักงานเขตพญาไท อาทิ การให้บริการพี่น้องประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิใช้เสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในหน่วยเลือกตั้งพื้นที่เขตพญาไท เป็นต้น

 


โดย น้ำดื่มออมสินกระป๋องรีไซเคิล เป็นน้ำดื่มออมสินรุ่นใหม่บรรจุในกระป๋องอะลูมิเนียม ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน มั่นใจในความสะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% และนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไม่จำกัด จึงช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรได้ถึง 95% อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาขยะจากการใช้ขวดน้ำพลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน ในฐานะธนาคารเพื่อสังคม ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สนองตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยได้มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก และลดปริมาณการใช้พลาสติกของบรรจุภัณฑ์ลง ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยในปีนี้คาดว่าผลิตน้ำดื่มออมสินกระป๋องรีไซเคิล ไม่ต่ำกว่า 100,000 กระป๋อง เพื่อมอบให้กับลูกค้าประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางการเงิน กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) หรือแจกจ่ายให้กับหน่วยงานพันธมิตร รวมถึงรองรับการสนับสนุนความช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นจากสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ