• SCB EIC ประเมินว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.5% ไว้ตลอดปี 2024 มองว่า กนง. จะพิจารณาแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไปข้างหน้าในระยะปานกลางถึงระยะยาว (Forward looking) มากกว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้ว (Backward looking) หากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทยในระยะต่อไปยังเป็นไปตามที่ SCB EIC เคยคาดการณ์ไว้ว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ต่อเนื่องใกล้เคียงระดับศักยภาพที่ 3% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทยอยปรับสูงขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 1-3%
Home 'เคทีซี'ยกทีมวิทยากรจัดเวิร์คช้อปเตรียมพร้อมสมัครงาน นศ.'ราชภัฎสวนสุนันทา'
'เคทีซี'ยกทีมวิทยากรจัดเวิร์คช้อปเตรียมพร้อมสมัครงาน นศ.'ราชภัฎสวนสุนันทา'

'เคทีซี'ยกทีมวิทยากรจัดเวิร์คช้อปเตรียมพร้อมสมัครงาน นศ.'ราชภัฎสวนสุนันทา'

  • เขียนโดย
  • 172

'เคทีซี'ยกทีมวิทยากรจัดเวิร์คช้อปเตรียมพร้อมสมัครงาน ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา


เคทีซีต่อยอดโครงการ “KTC OFFER” ร่วมแบ่งปันความรู้และเผยเทคนิคให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา ในหัวข้อ “เตรียมน้องให้พร้อม..ก่อนได้งาน” ตอกย้ำการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่พร้อมให้โอกาสทางการศึกษาและส่งต่อความรู้อันเป็นประโยชน์ให้กับสังคม เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างไม่มีขีดจำกัด ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

 


นางสุดปรารถนา ดำรงชัยธรรม ร่วมกับนายรุจิภาส จิรวงศ์ชยางกูร ผู้บริหารและทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสายงานทรัพยากรบุคคล "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดเวิร์คช้อปสัญจรภายใต้โครงการ “KTC OFFER” ร่วมแนะนำและแบ่งปันเทคนิคการเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงาน ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คณะวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ และคณะวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง จำนวน 148 คน โดยเน้นการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์และได้ปฏิบัติจริง มีเนื้อหาครอบคลุมการเขียนเรซูเม่ (Resume) ให้น่าสนใจ เทคนิคการสัมภาษณ์งาน และการคิดแบบ Growth Mindset รวมทั้งแนะนำโครงการฝึกงานสหกิจศึกษา หรือ “KTC COOP” ซึ่งเปิดรับสมัครนิสิตและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าฝึกงานกับหน่วยงานต่างๆ ของเคทีซี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ

 


สำหรับมหาวิทยาลัยที่สนใจโครงการปันความรู้ “KTC OFFER” หรือ นิสิต นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการผึกงานสหกิจศึกษา “KTC COOP” สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-828-5099 หรือคลิกดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.ktc.co.th/careers หรือเฟซบุ๊ค KTC Career หรือส่งประวัติมาที่อีเมล Recruitment_Team_Grp@ktc.co.th