• ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3/2566 ขยายตัวต่ำกว่าคาดที่ 1.5% YoY ส่งผลให้รวม 9 เดือนแรกของปีเศรษฐกิจไทยขยายตัว 1.9% YoY ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2566 มาอยู่ที่ 2.5% YoY ลดลงจากที่ประมาณการไว้ก่อนหน้าที่ 3.0% ...ทิศทางเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 คาดว่าจะได้รับแรงขับเคลื่อนจากฤดูกาลท่องเที่ยวเป็นหลัก...สำหรับทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2567 มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวในอัตราที่เร่งขึ้นจากปี 2566 โดยมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ
Home เคอรี่-บช.ก. สานต่อ 'Kerry Express ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร' ปี 3
เคอรี่-บช.ก. สานต่อ 'Kerry Express ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร' ปี 3

เคอรี่-บช.ก. สานต่อ 'Kerry Express ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร' ปี 3

กรุงเทพฯ (8 พฤศจิกายน 2566) — บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX ผู้นำด้านธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย นำโดย นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมมือกับ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หรือ บช.ก. โดย พลตำรวจตรี ชัช สุกแก้วณรงค์ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สานต่อโครงการ “Kerry Express ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร” เป็นปีที่ 3 โดยปีนี้นับว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มีการร่วมมือกับ บช.ก. เพื่ออบรมพนักงานจัดส่งพัสดุของ เคอรี่ฯ ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นหลักสำคัญ ลดการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

 


โครงการ “Kerry Express ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร” จัดขึ้นเพื่ออบรมพนักงานระดับหัวหน้างานและพนักงานขับรถให้เข้าใจถึงการขับขี่ที่ถูกต้องและปลอดภัยตามกฎจราจร สามารถตรวจสอบความพร้อมและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของยานพาหนะ สามารถปฏิบัติตนเบื้องต้นเมื่อประสบอุบัติเหตุ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะทำให้พนักงานจัดส่งพัสดุของ เคอรี่ฯ สามารถทำงานบนท้องถนนได้อย่างปลอดภัย นอกจากที่ เคอรี่ฯ จะอบรมพนักงานในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนแล้ว เคอรี่ฯ ยังให้ความสำคัญกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนร่วมและสังคมผ่านการอบรมในเรื่องของวิธีการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน เช่น หลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกัน, หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ, หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น และอื่นๆ ในอนาคต เคอรี่ฯ ยังมีแผนจัดอบรมเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับพนักงานจัดส่งพัสดุของ เคอรี่ฯ ทั่วประเทศในรูปแบบออนไลน์เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของบริการจัดส่งพัสดุด่วนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่ เคอรี่ฯ ให้ความสำคัญเสมอมา