• คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” หรือ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการบริโภคภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง...มาตรการ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3” จะเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเพิ่มจำนวนไม่เกิน 2 ล้านคน โดยผู้ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับการใช้จ่ายจากเงินของประชาชนเองผ่าน g-Wallet ช่อง 2 เป็นเงินชดเชยร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท (เงินชดเชยไม่เกิน 4,500 บาท) และเงินชดเชยร้อยละ 20 ของยอดใช้จ่ายในส่วนที่เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท (เงินชดเชยไม่เกิน 4,000 บาท) ...กระทรวงการคลังจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน “ชิมช้อปใช้ เฟส 3” ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โดยการลงทะเบียนในวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2562 จะเปิดวันละ 750,000 ราย แบ่งเป็น 2 รอบ ในเวลา 6.00 น. และเวลา 18.00 น. เช่นเดิม และส่วนที่ลงทะเบียนไม่ครบถ้วน จะนำมาเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
Home เจนเนอราลี่ มอบเงินบริจาค ช่วยต่อลมหายใจเด็กแรกเกิด
เจนเนอราลี่ มอบเงินบริจาค ช่วยต่อลมหายใจเด็กแรกเกิด

เจนเนอราลี่ มอบเงินบริจาค ช่วยต่อลมหายใจเด็กแรกเกิด

เจนเนอราลี่ มอบเงินบริจาค ช่วยต่อลมหายใจเด็กแรกเกิด

 

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ มอบเงินรายได้จากเเคมเปญ “โฮลด์ ยัวร์ เบรทธ์” (Hold Your Breath) ปีที่ 2 กิจกรรมเพื่อหารายได้นำมาจัดหาอุปกรณ์พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับฟื้นฟูทารกแรกเกิดที่ประสบภาวะขาดอากาศหายใจ (Asphyxia) เพื่อช่วยเหลือเด็กให้แข็งแรง และกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวโดยเร็ว ซึ่งเป็นเงินบริจาคจากผู้ใจบุญจากหลากหลายช่องทาง รวมถึงกิจกรรมภายในของพนักงานเจนเนอราลี่ และงานเจนเนอราลี่เซลฟี่รันที่ผ่านมา รวมเป็นเงินจำนวน 3,400,000 บาท โดยส่งมอบให้กับกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

นำทีมโดยผู้บริหาร นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ พร้อมด้วยนางสาวช่อฟ้า ยุกตะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและบริหารลูกค้า กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค โดยมี รศ.นพ. สรศักดิ์ โล่ห์จินดารัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นตัวแทนรับมอบ และมีทีมนักวอลเลย์บอลหญิงขวัญใจชาวไทย กิ๊ฟ-วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ หน่อง-ปลื้มจิตร์ ถินขาว แป้น-ปิยะนุช แป้นน้อย เพียว-อัจฉราพร คงยศ และศิลปินดาราจากสังกัด Conversation Thailand อาทิ เต้-ชยพัทธ์ คงทรัพย์ แก๊ป-กิตติชัช เตชาหัวสิงห์ กัง-กันต์พงษ์ กุลธนาเรืองนนท์ และ กร-กรณรัสย์ องค์สรานนท์ ที่มีส่วนช่วยระดมเงินบริจาคครั้งนี้ ได้เข้าร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พยาบาลและบุคลากรของโรงพยาบาลเด็ก ที่เสียสละเวลาทำหน้าที่ดูแลเด็กอย่างเต็มความสามารถ ณ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวเกี่ยวข้อง