• สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะสามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ถึง 3.2) ชะลอลงจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 4.1 จากปัจจัยอุปสงค์จากต่างประเทศที่ชะลอตัวลงเป็นสำคัญ อันเป็นผลจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและปริมาณการค้าโลก ที่ชะลอตัวลง
Home เอสซีฯ จัด “วิ่งรู้ใจ” SC Run For Good Mornings เพื่อการกุศล 
เอสซีฯ จัด “วิ่งรู้ใจ” SC Run For Good Mornings เพื่อการกุศล 

เอสซีฯ จัด “วิ่งรู้ใจ” SC Run For Good Mornings เพื่อการกุศล 

เอสซีฯ จัด “วิ่งรู้ใจ” SC Run For Good Mornings เพื่อการกุศล #ปีที่ 4 มอบรายได้สมทบโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

 

ข่าวเกี่ยวข้อง