• Krungthai COMPASS ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นยังไม่สิ้นสุด แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะมีแนวโน้มลดลง แต่ กนง. คาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่ 2.0% ในปี 2566 และ 2567 *** มองว่า กนง. จะให้ความสำคัญกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมากขึ้นเนื่องจากสะท้อนสัดส่วนราคาที่ผู้บริโภคใช้จ่ายถึง 67.1% ของตะกร้าเงินเฟ้อ นอกจากนี้ กนง. กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อมีความเสี่ยงด้านสูงจากแรงหนุนด้านอุปสงค์ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวดี และการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการที่อาจเพิ่มขึ้นจากแรงกดดันด้านอุปทาน ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐในระยะข้างหน้า อีกทั้งเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงด้านสูงเช่นกัน จึงเป็นไปได้ว่าหากการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปอย่างเรียบร้อย *** กนง. มีโอกาสปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 1 ครั้ง สู่ระดับ 2.25% ต่อปี ในช่วงปลายปี 2566
Home แคนนอน จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา มอบพรินเตอร์และเครื่องกีฬา
แคนนอน จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา มอบพรินเตอร์และเครื่องกีฬา

แคนนอน จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา มอบพรินเตอร์และเครื่องกีฬา

แคนนอน จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา มอบพรินเตอร์และเครื่องกีฬาแก่เยาวชนบ้านมาหาเมฆ

ร่วมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการศึกษาแก่เยาวชนที่ด้อยโอกาส ให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างอนาคตที่ดีอย่างมั่นคง

 กรุงเทพฯ 22 พฤษภาคม 2566 - บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (Canon) นำโดย นายพงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR และนางสาวธัญญลักษณ์ ขวัญเอี่ยม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล นำพนักงานแคนนอนจิตอาสาจำนวน 12 คน จัดกิจกรรม Canon Volunteer ด้านการส่งเสริมสวัสดิการและช่วยเหลือเยาวชนที่ด้อยโอกาส เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อแก่เยาวชนในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ พร้อมกันนี้ แคนนอนยังได้มอบเครื่องพรินเตอร์รุ่น Canon PIXMA G2010 และหมึกพิมพ์ รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจากบริษัท แมทเธอเรียล ออโตเมชั่น จำกัด เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา รวมทั้งอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์เชียร์กีฬาต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยในหมู่เยาวชน พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เยาวชนในบ้านมหาเมฆทั้ง 170 คน

นายพงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “แคนนอนจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมแคนนอนอาสาในครั้งนี้เป็นการแนะแนวการศึกษาให้เยาวชนด้อยโอกาสเรื่องการเลือกแผนการศึกษาต่อ ทั้งในสายอาชีพและสายสามัญแก่เยาวชนกลุ่มอายุ 14-16 ปีจำนวน 24 คน อย่างใกล้ชิดโดยพี่ๆพนักงานแคนนอน เพื่อกระตุ้นให้น้องๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาทักษะพิเศษตามความถนัดของตน ซึ่งจะเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับพวกเขาในอนาคต เพราะเราเชื่อมั่นว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยหลักของการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนที่สุด”

แคนนอน ประเทศไทย ดำเนินงานบนพื้นฐานปรัชญาเคียวเซนั่นคือการสร้างสาธารณประโยชน์ที่ยั่งยืน ด้วยจิตสำนึกของผู้คนเพื่อมอบประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริง (Working Together in Harmony for the Common Good) แคนนอนจึงจัดกิจกรรม CSR หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ครอบคลุมมิติต่าง ๆ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมให้ได้มากที่สุด