• ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3/2566 ขยายตัวต่ำกว่าคาดที่ 1.5% YoY ส่งผลให้รวม 9 เดือนแรกของปีเศรษฐกิจไทยขยายตัว 1.9% YoY ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2566 มาอยู่ที่ 2.5% YoY ลดลงจากที่ประมาณการไว้ก่อนหน้าที่ 3.0% ...ทิศทางเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 คาดว่าจะได้รับแรงขับเคลื่อนจากฤดูกาลท่องเที่ยวเป็นหลัก...สำหรับทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2567 มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวในอัตราที่เร่งขึ้นจากปี 2566 โดยมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ
Home แวรูร่า เอ็นเนอร์ยี่ มอบทุนโครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก-ชุมชน ประจวบคีรีขันธ์
แวรูร่า เอ็นเนอร์ยี่ มอบทุนโครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก-ชุมชน ประจวบคีรีขันธ์

แวรูร่า เอ็นเนอร์ยี่ มอบทุนโครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก-ชุมชน ประจวบคีรีขันธ์

บริษัท แวรูร่า เอ็นเนอร์ยี่ ภายใต้การประสานงานและดำเนินงานโครงการโดยมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียนและชุมชน (Valeura Energy Integrated Development project) ปีที่ 8 จำนวนเงิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาท) ให้กับตัวแทนนักเรียนลูกหลานชาวประมง โรงเรียน และชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

นายสโมสอน หนองสูง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 กล่าวว่า “การศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่ถือเป็นกำลังสำคัญเป็นอนาคตของประเทศชาติ การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากไร้ถือว่าเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอีกทางหนึ่ง และยังช่วยเพิ่มพูนโอกาสให้นักเรียนมีอนาคตที่สดใส”

นางอภิชณันต์ ลิมธงชัย เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายรัฐกิจและนิเทศสัมพันธ์ บริษัทแวลูร่า เอ็นเนอร์ยี่ กล่าวว่า “แวลูร่า เอ็นเนอร์ยี่ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนับสนุน ร่วมพัฒนาสังคม และมอบโอกาสดี ๆ ให้นักเรียน โรงเรียน และชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนลูกหลานชาวประมง เพื่อให้พวกเขาได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพและร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปติดต่อกันเป็นปีที่ 8 ซึ่งในปีการศึกษา 2566 บริษัทได้สนับสนุนงบประมาณ 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาท) แบ่งเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนด้อยโอกาสที่ขาดแคลนและลูกหลานชาวประมงจาก 38 โรงเรียน ใน 6 อำเภอ จำนวน 150 ทุน และงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและโรงเรียน 17 โรงเรียน และโครงการพัฒนาชุมชนอีก 3 ชุมชน”

นางพลอยภัสสร์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) กล่าวว่า “มูลนิธิ EDF ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับบริษัท แวลูร่า เอ็นเนอร์ยี่ ในการประสานงานและดำเนินโครงการ ทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน (Valeura Energy Integrated Development project) ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 8 นอกจากนั้นมูลนิธิยังได้ดำเนินงานโครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน ในจังหวัดสงขลา ติดต่อกันเป็นปีที่ 11 อีกด้วย”

ทางด้านเด็กชายเพชรายุธ ประมงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ ซึ่งได้รับทุนการศึกษาจากโครงการ ทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน มาเป็นปีที่ 5 หรือตั้งแต่ปี 2562 เล่าว่า “ผมดีใจมากครับที่ได้รับทุนการศึกษามาตั้งแต่เมื่อผมเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของที่บ้านได้มากครับ พ่อของผมมีอาชีพออกเรือประมงหาปลาส่วนแม่ทำงานรับจ้างทั่วไป ที่โรงเรียนผมชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาศิลปะ โตขึ้นผมอยากเป็นช่างซ่อมรถครับ”

เด็กชายธีระพัฒน์ วงษ์สวรรค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก (หลวงปู่คำอุปถัมภ์) ซึ่งได้รับทุนการศึกษาจากโครงการ ทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน ในปีที่ผ่านมาเล่าว่า “ผมดีใจมากครับ ที่โรงเรียนผมชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เพราะสนุก และโตขึ้นผมอยากเป็นตำรวจชายแดนครับ”

สำหรับโครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียนและชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเด็ก โรงเรียน และชุมชนให้อยู่ดี กินดี สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตร ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยในปีการศึกษา 2566 โครงการมุ่งเน้นให้โรงเรียนและชุมชนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมหรือดำเนินโครงการด้วยการใส่ใจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้วัสดุจากธรรมชาติ

อนึ่งสำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่ดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษามาตั้งแต่ปีพ.ศ.2530 ได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศและได้รับรางวัล เช่น ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เงินบริจาคและเงินสนับสนุนนำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค และรางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะรีซอร์ส อัลลิอันซ์ เป็นต้น

องค์กรหรือผู้ที่สนใจร่วมทำกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนหรือชุมชน หรือบริจาคทุนการศึกษาให้นักเรียนยากไร้ในโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิ EDF สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิ โทรศัพท์ 02-579-9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) อีเมล public@edfthai.org หรือ Line: @edfthai โดยการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย