• SCB EIC คาด กนง. จะเริ่มลดดอกเบี้ยในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่ภาวะการเงินตึงตัวจะเริ่มส่งผลกดดันเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะที่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเปราะบาง ประกอบกับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าจะเริ่มปรับสูงขึ้น *** จึงประเมินว่า กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้งปลายปีนี้เหลือ 2.25% และปรับลดอีกครั้งเหลือ 2% ในช่วงต้นปีหน้า (2025)
Home แอกซ่า จัดโครงการ 'AXA Healthy You 2023' สร้างแรงบันดาลใจพนักงานดูแลสุขภาพ
แอกซ่า จัดโครงการ 'AXA Healthy You 2023' สร้างแรงบันดาลใจพนักงานดูแลสุขภาพ

แอกซ่า จัดโครงการ 'AXA Healthy You 2023' สร้างแรงบันดาลใจพนักงานดูแลสุขภาพ

แอกซ่าประกันภัย เดินหน้าจัดโครงการ “AXA Healthy You 2023” มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานในการให้ความสำคัญด้านการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญในเครือแอกซ่าทั่วโลก โดยโครงการนี้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมถึงส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยรวมของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ แอกซ่าประเทศไทยจึงได้จัดกิจกรรมที่ช่วยสร้างคุณค่าและเสริมความท้าทายผ่านโครงการนี้ เพื่อปลูกฝังให้พนักงานเรียนรู้การฝึกความสมดุลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ นำไปสู่การสร้างสรรค์แนวคิดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

นางไฉไล หงส์ลดารมภ์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างสุขภาวะที่ดีเพื่อพนักงานผ่านโครงการ “AXA Healthy You 2023” ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความท้าทายในการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับคุณค่าด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานทุกคน การันตีจากรางวัล The Most Caring Company องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการพัฒนาและดูแลบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเชื่อว่าหากพนักงานทุกคนสามารถสร้างสมดุลทางร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง และมีความสุขก็จะส่งผลในการช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าคนสำคัญของเรา

พร้อมกันนี้ แอกซ่า ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง พร้อมยืนเคียงข้างทุกคนให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ผ่านการส่งมอบความห่วงใยด้วยแผนประกันสุขภาพที่หลากหลายจากแอกซ่า เพื่อเป็นทางเลือกในการเสริมความคุ้มครอง ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างครอบคลุม